Sa oled siin

Töötamise registris on töötamise liik "vabatahtlik töö" asendatud uue nimetusega "tasuta töötamine"

01.04.2017 jõustunud maksukorralduse seaduse muudatus täpsustab, et töötamise registris tuleb registreerida isikud, kes teevad äriühingu või FIE majandushuvides tööd tasu saamata. Varem kehtinud maksukorralduse seaduses kasutati sama tegevuse kohta määratlust "töö tegemine vabatahtlikkuse alusel tasu saamata".

Seaduse muudatusega rõhutatakse, et eristada tuleb töö tegemist selle eest tasu saamata (tasuta töötamine) ning vabatahtlikku tegevust.
 
 
09.05.2017