Töötamise registreerimine lihtsustatud korras

Lihtsustatud korras saab töötamist registreerida telefoni teel numbril 880 0812 või tekstisõnumiga numbril 1811.

Tekstisõnum tuleb saata kujul: tööandja registrikood/isikukood(tühik)töötaja isikukood(tühik)töötamise alguse kuupäev.
Näide: 12345(tühik)23456789012(tühik)01.07.2014

Kuna lihtsustatud registreering hõlmab vaid osa nõutavatest andmetest, peab tööandja registreeringut kindlasti 7 kalendripäeva jooksul töötamise liigiga täiendama.

Lihtsustatud korras saab registreerida ainult isikukoodi omava isiku töötamist.

 

Lihtsustatud korras registreeritud isiku andmeid ei edastata haigekassasse, siis puudub isikul õigus ravikindlustusele.

01.01.2019