Töötamise peatumine

Tööandja peab töötamise peatumise registreerima kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise peatumise päevast.

Töötamise peatumine on tööd tegeva isiku viibimine:

  • lapsehoolduspuhkusel

Lapsehoolduspuhkuse korral ei tohi töötamise registris töösuhet peatada enne sünnituslehe lõppu. Sünnituslehe ajal peab olema kehtiv töösuhe, muidu ei saa isik sünnituslehega hüvitist.

  • aja- ja asendusteenistuses või
  • poolte kokkuleppel antaval tasustamata puhkusel.

Töötamine tuleb peatada ka juhul kui töötaja suundub ajutiselt (nt roteerumise korras) tööle teise tööandja juurde. Sellisel juhul märgitakse töötamise peatumise aluseks „Teenistussuhte peatamine muul põhjusel".

Andmed töötamise peatumise kohta isiku viibimisel lapsehoolduspuhkusel, aja- ja asendusteenistuses ning teenistus- või töösuhte peatamisel muul põhjusel edastatakse haigekassasse.

Ravikindlustuse põhimõtesttöötamise peatamisel leiate rohkem infot haigekassa kodulehelt.

Poolte kokkuleppel antav vähemalt ühe kalendrikuu vältav tasustamata puhkus ei lähe töötuskindlustusstaaži arvestusse.
Eesti Töötukassa makstavatest hüvitistest töötamise peatamisel leiate rohkem infot töötukassa kodulehelt.
 

14.09.2018