Töötamise lõpetamine

Tööandja peab töötamise lõpetamise registreerima kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise lõpetamise päevast.

Töötamise lõpetamise kuupäevaks märgitakse:

  • töölepingu alusel töö lõpetamise kuupäev
  • võlaõigusliku lepingu korral lepingu lõppemise kuupäev
  • avalikus teenistuses teenistusest vabastamise kuupäev
  • tööd tegeva isiku maksukohustuse teise riiki ülemineku kuupäev
     

Töötamise lõppemine koondamise korral


Töötukassa maksab täiendavat koondamishüvitist nendele töötajatele, kelle töösuhe on tööandja juures kestnud viis või enam aastat. Töötajale koondamise korral kindlustushüvitise taotlemiseks tuleb tööandjal esitada töötukassale avaldus. Alla viie aasta töötamise korral maksab koondamishüvitist ainult tööandja.

Koondamishüvitise taotlemisest lugege täpsemalt ja täitke avaldus töötukassa kodulehel.

Tööandja ei pea väljastama töötajale tõendit töötukassast töötuskindlustushüvitise taotlemiseks.

Töötukassa saab andmed töötuskindlustusstaaži arvestamiseks töötamise registrist.

Lisainfo

14.09.2018