Töötamise lõpetamine

Küsimused ja vastused töötamise lõpetamise kohta »

Tööandja peab töötamise lõpetamise registreerima kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise lõpetamise päevast.

Töötamise lõpetamise kuupäevaks märgitakse:

  • töölepingu alusel töö lõpetamise kuupäev
  • võlaõigusliku lepingu korral lepingu lõppemise kuupäev
  • avalikus teenistuses teenistusest vabastamise kuupäev
  • tööd tegeva isiku maksukohustuse teise riiki ülemineku kuupäev
     

Töötamise lõppemine koondamise korral


Töötukassa maksab täiendavat koondamishüvitist nendele töötajatele, kelle töösuhe on tööandja juures kestnud viis või enam aastat. Töötajale koondamise korral kindlustushüvitise taotlemiseks tuleb tööandjal esitada Töötukassale avaldus. Alla viie aasta töötamise korral maksab koondamishüvitist ainult tööandja.

Koondamishüvitise taotlemisest lugege täpsemalt ja täitke avaldus Töötukassa kodulehel.

Töötukassa saab andmed töötuskindlustusstaaži arvestamiseks töötamise registrist alates 01.07.2014 alanud töötamiste kohta.

Enne 01.07.2014 lõppenud töösuhete või enne 01.07.2014 alanud töösuhete kohta tuleb Töötukassale vajadusel esitada töösuhet tõendav dokument, kuna enne 01.07.2014 lõppenud töösuhete kohta töötamise register andmed ei sisalda.

Töötukassa ei oota, et parandataks kandeid töötamiste või töötamise alguskuupäevade kohta, mis on aset leidnud enne 01.07.2014.

20.01.2021