Töötamise liigid, tehnilised koodid, ravikindlustuse info ja väljamakse liigid TSD-l

Töötamise liik maksu-korralduse seaduses (§ 251 lg 4) Väljamakse liik
TSD-l
Töötamise liik töötamise registris Töötamise liigi kood
töötamise registris
Kas ravi-kindlustus kaasneb Kas ameti-nimetuse ja töökoha aadressi märkimine on kohustuslik Kas tööaja määra märkimine on kohustuslik Lisainfo
Töölepingu alusel töötav isik 10, 11, 120, 122, 126, 128, 144, 146, 147, 149 Tööleping 1 Jah Jah Jah  
Töölepingu alusel töötav isik 12, 121, 127, 145, 148 Töötamine TM kohustusega Eestis, SM välisriigis 504 Ei Jah Jah  
Avalikus teenistuses töötav isik 10, 126, 128 Avalik teenistus 2 Jah Jah Jah  
Kaadrikaitseväelasena lepingulisse teenistusse võetud isik 10, 126, 128 Avalik teenistus 2 Jah Jah Jah  
Riigikogu liige 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah  
Vabariigi President 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah  
Vabariigi Valitsuse liige 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah  
Kohtunik 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah  
Õiguskantsler 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah  
Riigikontrolör 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah  
Riiklik lepitaja 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah  
Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liige 13 Omavalitsuse valitud või nimetatud liige 4 Jah Jah Jah  
Valla- või linnavalitsuse liige 10 Omavalitsuse valitud või nimetatud liige 4 Jah Jah Jah  
Osavalla- või linnaosavanem 10 Omavalitsuse valitud või nimetatud liige 4 Jah Jah Jah  
Avalik-õiguslik amet 10, 11, 120, 122, 126, 128, 144, 146, 147, 149 Tööleping 1 Jah Jah Jah  
Abikaasatasu 52 Abikaasatasu 15 Jah Ei Ei

Liigiga "abikaasatasu" kantakse töötamise registrisse:
1) pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasas olev mittetöötav abikaasa, või
2) välisteenistujaga või pikaajalises lähetuses Eesti Vabariigi välisesinduses töötava haldusteenistujaga kaasas olev mittetöötav abikaasa.

Tasuta töötamine - Tasuta töötamine 501 Ei Jah Jah Tasuta töötamine on töötamine äriühingu või FIE majandushuvides tasu saamata.
KOV komisjoni liige, kes ei ole KOV volikogu liige 15 KOV komisjoni liige, kes ei ole KOV volikogu liige 505 Ei Ei Ei Näiteks valimiskomisjoni liige.
Muu väljamakse töötajale ja ametnikule, mida maksustatakse ainult TM-ga 16 Töötamine TM kohustusega Eestis ilma SM kohustuseta 506 Ei Jah Jah Töötamise liik „Töötamine TM kohustusega Eestis ilma SM kohustuseta" on avavanglas töötavatele isikutele. See töötamise liik tuleb valida juhul, kui töötamisel tekib Eestis tulumaksukohustus, kuid sotsiaalmaksukohustust ei ole. Kuna ka töötuskindlustusmakse ning kohustusliku kogumispensioni makse objektid on seotud sotsiaalmaksuobjektiga, siis ka neid makseid ei tasuta.
Viisa alusel – tööleping 120, 10, 11, 122, 126, 128, 144, 146, 147, 149 Viisa alusel – tööleping 507 Jah Jah Jah Õigus ravikindlustusele on ka ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibival ja töötaval isikul, kelle eest on tasutud sotsiaalmaks. Ravikindlustuse pakett sisaldab Eestis kõiki ravikindlustuse hüvesid võrdselt kõigi teiste ravikindlustatutega.
Võlaõiguslik leping 17, 18, 19, 20, 123, 124, 125 VÕS leping 600 TSD alusel Ei Ei Ravikindlustuse saamiseks peab TSD-l deklareeritud sotsiaalmaks kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna olema vähemalt 192,72 eurot.
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige

21, 22, 23, 29, 30, 31, 156, 157, 158, 159

Juhtimis-, kontrollorgani liige 601 TSD alusel Ei Ei Ravikindlustuse saamiseks peab TSD-l deklareeritud sotsiaalmaks kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna olema vähemalt 192,72 eurot.
Võlaõiguslik leping viisa alusel 123 Viisa alusel – VÕS leping 602 TSD alusel Ei Ei  
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige viisa alusel 156 Viisa alusel – juhtimis-, kontrollorgani liikme tasu 603 TSD alusel Ei Ei  
Sotsiaalmaksukohustusega FIE abikaasa   SM kohustusega FIE abikaasa 6 Jah Ei Ei  
Tööleping laevapere liikme soodustusega

70, 71, 72, 73, 74, 270, 271, 272, 273

Tööleping laevapere liikme soodustusega 800 Ei Jah Jah

Töötamise liik ainult riigiabi tingimustele vastaval laeval töötavale laevapere liikmele.

Meretööleping, juhtivtöötaja reisilaeval  10 või 120 Tööleping laevapere liikme soodustusega 801 Jah Jah Jah Töötamise liik ainult riigiabi tingimustele vastaval laeval töötavale laevapere liikmele.
Meretööleping, töötaja reisilaeval 10 või 120 Tööleping laevapere liikme soodustusega 802 Jah Jah Jah Töötamise liik ainult riigiabi tingimustele vastaval laeval töötavale laevapere liikmele.
14.01.2021