Aadressiandmete klassifikaator ADS


Aadressiandmete süsteemi (ADS) järgi esitatakse töötamise registrisse lisaandmed vaid välismaalaste seaduse alusel kolmandate riikide ja määratlemata kodakondsusega isikute, kes viibivad Eestis tähtajalise elamisloa või viisa või viisavabaduse alusel ja kellel on õigus Eestis töötada, töötamise registreerimise korral.

Tööandjatel ei ole kohustust lisaandmete esitamiseks faili või masinliidesega, need andmed on võimalik sisestada ka e-MTAs kasutajaliideses käsitsi (valides vastavast klassifikaatori).

Masinliidese ja failiga laadimise korral tuleb kodeerimisel kasutada ADR_ID-d. Maa-ameti aadressiandmete süsteemis tuleb sisestada aadress väljale „Aadress vabatekstina“ ning vajutada nuppu „Otsi". Tulemusena kuvab Maa-ameti süsteem leitud aadressi rea ja tabelis on teise veeruna toodud ka ADR_ID.

 

Kui tööandjal on soov ADS-i kasutada mõnes enda süsteemis, siis täpsemat infot võimaluste kohta saab https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?page_id=266&lang_id=1 või Maa-ametist.

23.11.2020