Üritused

Toimunud üritused


4. ja 7. mail 2018 toimunud infopäevadel anti laopidajatele ülevaade 1. augustil 2018 ja 1. veebruaril 2019 rakenduvatest uutest andmekogudest/infosüsteemidest. Räägiti, mis nende rakendumisega muutub ning mida peaks laopidamisetarkvarades muutma ja täiendama. Lisaks anti väike ülevaade SADHESe X-tee spetsifikatsioonide muutusest (versioon 1.3.1) ja täiendavast muudatusest (klassifikaatori lisadokumendi liik täiendav element).


17. oktoobril 2017 toimus majandustarkvara-arendajatele suunatud „Aruandlus 3.0“ teemaline seminar.


21. septembril 2017 toimunud Pärnu raamatupidamiskonverentsil anti ülevaade projektist „Aruandlus 3.0“, majandustehingu põhisest aruandlusest ja andmete esitamise loogikast.

24. mail 2017 toimunud infopäeval käsitleti X-tee rolli turvalise andmevahetuse kanalina ning Statistikaameti andmevahetuse loogika muutusi.
Lisaks huvitavat lugemist Eesti.ee autentimisteenusest (799.63 KB, PDF)

4. mail 2017 toimunud infopäeval anti ülevaade sellest, mis ja kuidas 2018. aastal maksudeklaratsioonil TSD muutub ning mida võiks tähele panna raamatupidamistarkvarades muudatuste ja täienduste tegemisel.


25. aprillil 2017 toimunud infopäeval anti ülevaade X-tee rollist aruandluse automatiseerimisel.


2. juunil 2016 toimunud infopäeval anti ülevaade võimalikust aruandlusandmete liikumise visioonist ja X-tee võimalustest.

14.05.2018