Mitteresident

Taotluste vormid

  • Taotlus mitteresidendist väljamakse saaja Maksu- ja Tolliametis registreerimiseks (252.28 KB, RTF)
    Taotluse esitab mitteresidentidele väljamakseid teinud äriühing juhul, kui mitteresidentidest väljamakse saajatel puudub registrikood Eestis ning saajaid on rohkem kui üks (vormi TSD lisadel 2 ja 3 deklareerimiseks)
  • Vorm R / Form R (162.63 KB, PDF) Füüsilise isiku residentsuse määramise vorm / Application form for determination of residency  
  • Vorm R2 / Form R2 (249.51 KB, PDF)  Avaldus mitteresidendist maksumaksja registreerimiseks / Registration application for non-resident taxpayer 
    Vorm R2 / Форма R2 (287.83 KB, PDF) Avaldus mitteresidendist maksumaksja registreerimiseks / Заявление о регистрации нерезидента — налогоплательщикa (287.83 KB, PDF)
    Avalduse esitab mitteresident, kes alustab Eestis majandustegevust püsiva tegevuskoha kaudu, mida ei ole filiaalina kantud äriregistrisse, mitteresidendist tööandja (maksukorralduse seadus § 18 lg 1 p 4 ja §1 8 lg 1¹ p1) või käibemaksukohustuslasena registreerimisel.
  • Vorm R3 (74.96 KB, PDF) Taotlus mitteresidendi registreerimiseks
    Form R3 (39.24 KB, PDF) Registration application for non-resident taxpayer
    Форма R3 (132.85 KB, PDF) Xoдaтайcтво o регистрации нерезидента в Налогово-таможенном департаменте
    Taotluse esitab: juriidiline isik, kes on teinud väljamakseid isikule, kellel puudub registrikood Eestis või füüsiline isik, kes taotleb registrikoodi Eestis või isik, kes seoses tollitoimingutega soovib mitteresidendile registrikoodi Eestis.
  • Vorm R4 / Form R4  (258.49 KB, PDF) Mitteresidendist maksumaksja registriandmete muutmise, tegevuse lõpetamise või püsiva tegevuskoha likvideerimise avaldus / Application for non-resident taxpayer on changes in register entries concerning the termination of activities, liquidation of the permanent establishment and changes in other information
    Vorm R4 / Форма R4  (294.9 KB, PDF) Mitteresidendist maksumaksja registriandmete muutmise, tegevuse lõpetamise või püsiva tegevuskoha likvideerimise avaldus / Заявление об изменении данных регистрации нерезидента — налогоплательщика, окончании деятельности или ликвидации постоянного места деятельности 
  • Vorm TM3 / Form TM3 (547.39 KB, PDF) Taotlus maksulepingu kohaldamiseks / Claim for the application of the Convention for avoidance of double taxation 

Juhime tähelepanu

Vormide täitmiseks Mac OS X arvutiga palume kasutada programmi Adobe Acrobat Reader viimast tasuta allalaaditavat versiooni (soovitav on valida Reader DC versioon). Vastasel juhul ei ole vormi sisu selle saajale nähtav.

Mitteresidendi maksuesindajad » 

20.04.2017