Sa oled siin

Mitteresidendist juriidilise isiku Eesti püsivale tegevuskohale

 

Püsivast tegevuskohast väljaviidav kasum deklareeritakse alates 2015 vormi TSD lisal 3 ning tulumaks tasutakse  väljaviimisele järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks (TuMS § 54 lõiked 2 ja 4).

Kasum deklareeritakse isegi juhul, kui tulumaksuseaduse alusel ette nähtud maksusumma on tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingu  kohaselt Eestis tulumaksust vabastatud.

Deklaratsioon TSD lisa 3 esitatakse ka Eestis maksuvabade saadud TuMS § 50 lõikes 11 või § 53 lõikes 41 nimetatud dividendide ja § 50 lõikes 21 või § 53 lõikes 47 nimetatud väljamaksete suuruse ning tegijate kohta tulumaksuga topeltmaksustamise vältimiseks.

Kui mitteresidendist juriidiline isik omab Eestis püsivat tegevuskohta, siis on ta tulumaksu kinnipidajana kohustatud TuMS §-s 41 loetletud väljamaksetelt kinni pidama tulumaksu ja esitama maksustatavate väljamaksete kohta deklaratsiooni TSD koos vastavate lisadega.

Deklaratsioonide esitamiseks peab püsiv tegevuskoht olema Eestis registreeritud. Eesti äriregistris registreeritud filiaali andmed jõuavad Maksu- ja Tolliameti andmebaasi automaatselt, täpsustada on vaja püsiva tegevuskoha staatus.
Püsiv tegevuskoht, mida pole filiaalina kantud Eesti äriregistrisse, teeb taotluse registreerimiseks vormil R2.
Muudatuste ja lõpetamise kohta on vorm R4.
 

21.02.2016