Kohalikele omavalitsustele Maksu- ja Tolliameti poolt üle kantud tulumaks


Maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekub alates 1. jaanuarist 2019. a 11,93% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (tulumaksuseaduse § 5 lg 1 p 1).

Tulumaksu kandmine kohalikele omavalitsusüksustele toimub rahandusministri 19.12.2008. a määrusega nr 54 kehtestatud „Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise korra" kohaselt.

09.04.2019