Kohalikele omavalitsustele Maksu- ja Tolliameti poolt üle kantud tulumaks

Maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekub alates 1. jaanuarist 2013 11,57% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (tulumaksuseaduse § 5 lg 1 p 1). Alates 2014. aasta 1. jaanuarist tõusis see protsent 11,60-le.

Tulumaksu kandmine kohalikele omavalitsusüksustele toimub rahandusministri 19.12.2008. aasta määrusega nr 54 kehtestatud „Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise korra" kohaselt.

 

25.01.2016