Kohalikule omavalitsusele

Teavet omavalitsustele seoses haldusreformiga


Seoses haldusreformiga juhime tähelepanu sellele, mida peavad teadma ja tegema 31. detsembril 2017 tegevust lõpetavad omavalitsused ning millised kohustused on alates 1. jaanuarist 2018 tööd alustavatel uutel omavalitsustel.

Detsembrikuu deklaratsioonide esitamine

Detsembrikuu deklaratsioonid (TSD 10. jaanuariks ja käibedeklaratsiooni 20. jaanuariks) esitavad Maksu- ja Tolliametile praegused (vanad) omavalitsused.

Maksutulude edasiandmise teatised

2017. aasta detsembri maksutulude edasiandmise teatised saadame praegustele omavalitsustele 25.01.2018.

Tegevust lõpetavatel omavalitsustel palume korrastada töötamise registri kanded
  • Nende ametnike ja töötajate töötamised, kes uues omavalitsuses tööd ei jätka, palume töötamise registris lõpetada hiljemalt 31. detsembriks 2017.
  • Uues omavalituses jätkavate töötajate töötamised tuleb töötamise registris üle viia uue omavalitsuse alla. Töötamiste üleviimiseks saatke palun hiljemalt 15. jaanuariks aadressile emta@emta.ee vabas vormis avaldus koos üleviidavate töötajate nimekirjaga. Juhised selleks leiate meie kodulehelt.
X-tee lepingud

X-tee teenuste kasutamiseks sõlmime uute omavalitsustega uued lepingud, mille saadame allkirjastamiseks jaanuarikuu jooksul. Praegu kehtivad X-tee lepingud muutuvad uute sõlmimisel kehtetuks.

E-maksuameti/e-tolli kasutamise leping ja kasutajate volitused

Praeguse omavalitsuse ametnike e-maksuameti/e-tolli kasutamise volitused kehtivad kuni omavalitsuse lõpetamiseni Maksu- ja Tolliameti andmebaasis. Uue (registrikoodiga) omavalitsuse allkirjaõiguslik esindaja peab sõlmima Maksu- ja Tolliametiga e-maksuameti/e-tolli kasutamise lepingu ning andma ametnikele volitused e-maksuameti/e-tolli teenuste kasutamiseks. Rohkem infot lepingu sõlmimise ja kasutajate volitamise kohta leiate vajadusel meie kodulehelt.

Küsimuste korral

Lisainfot maksutulude edasiandmise teatiste kohta saate Karin Ivaskilt (karin.ivask@emta.ee, 676 2148).
Kõigis muudes küsimustes aitavad Aili Lepp (aili.lepp@emta.ee, 676 1197).

 

 

26.03.2019