Sa oled siin

Millal registreerida piiratud käibemaksukohustuslasena

Piiratud käibemaksukohustuslasena peab end registreerima isik, kes ei ole end käibemaksukohustuslasena registreerinud, kuid kes ostab kaupu (välja arvatud uus transpordivahend ja aktsiisikaup) teise liikmesriigi käibemaksukohustuslaselt maksustatava väärtusega üle 10 000 euro kalendriaasta algusest arvates või kes saab Eestis käibemaksukohustuslasena registreerimata ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult teatud teenuseid.

Piiratud käibemaksukohustuslase ja käibemaksukohustuslase erinevus seisneb selles, et piiratud käibemaksukohutuslane maksab käibemaksu üksnes kauba ühendusesiseselt soetamiselt ja ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult teenuste saamiselt.

Piiratud käibemaksukohustuslane ei lisa enda poolt võõrandatavate kaupade või osutatavate teenuste hinnale käibemaksu ning sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse puudumise tõttu ei arva ka sisendkäibemaksu maha.

Teenused, mille saamise päevast alates tekib piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus, on loetletud käibemaksuseaduse § 10 lõikes 5 ja need on:

 1. intellektuaalse omandi kasutada andmine või kasutamise õiguse üleandmine
 2. reklaamiteenus
 3. konsultatsiooni-, raamatupidamis-, õigus-, audiitori-, inseneri-, tõlke-, andmetöötlus- või infoteenus
 4. finantsteenus, välja arvatud seifi üürile andmine, või kindlustusteenus, sealhulgas edasikindlustus- ja kindlustusvahendusteenus
 5. tööjõu kasutada andmine
 6. vallasasja, välja arvatud transpordivahendi üürile, rendile või kasutusvaldusse andmine
 7. elektroonilise side teenus, kaasa arvatud ülekandeliinide kasutamise õiguse loovutamine
 8. elektrooniliselt osutatav teenus
 9. maagaasi või elektri-, soojus- või jahutusenergia võrgule ligipääsu võimaldamine ja maagaasi või elektri-, soojus- või jahutusenergia edastamine võrgu kaudu ning nendega otseselt seotud teenused
 10. välisõhu kaitse seaduses reguleeritud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühiku võõrandamine
 11. tasu eest eelpool nimetatud teenusest hoidumine, õiguse kasutamisest loobumine või olukorra talumine.

Kohustuse tekkimise päevast arvates kolme tööpäeva jooksul peab isik esitama Maksu- ja Tolliametile avalduse enda piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimiseks.

 

 

20.10.2020