Sa oled siin

Käibemaksukohustuslasena registreerimine

Mida peab teadma enne käibemaksukohustuslasena registreerimist


Käibemaksukohustuslasena registreerimiseks esitage Maksu- ja Tolliametile kirjalik avaldus.
Avalduse saab esitada e-MTAs või esitada teenindusbüroos. Avalduse saab esitada ka notari kaudu.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse esitamine

E-MTAs

Avalduse esitamise õigus on

- juriidilise isiku allkirjaõiguslikul isikul,
- riigi-, valla- või linnaasutuse seaduslikul esindajal,
- füüsilisest isikust ettevõtjal ja
- nende poolt volitatud isikul.

Avalduse esitamine

Avalduse esitajal peab olema pääsuõigus „Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) avalduste esitamine“.

Pääsuõiguse andmiseks peab volitamise õigust omav isik sisenema e-MTAsse esindaja rollis ning valima seal „Seaded“ > „Pääsuõigused“ > „Esindajate pääsuõigused“. Pääsuõiguste administreerimise lehel tuleb sisestada kasutaja isikukood, keda volitatakse, ning valida jaotise „Üksikõigused" all pääsuõigus „Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) avalduste esitamine“.

Rubriigis „Minu pääsuõigused" näete oma pääsuõigusi (õigusi e-MTA teenuste kasutamiseks), saate nendest loobuda ning neid delegeerida (kui on delegeeritav pääsuõigus). Delegeerimine tähendab seda, et annate pääsuõiguse enda esindamiseks teisele isikule edasi.

Avalduse esitamiseks volitatud isikuna valige e-MTAs „Registrid ja päringud“ > „Registreerimine“ > „Käibemaksukohustuslaseks registreerimine“ > „Uus avaldus“ > „Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus“ või „Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus“.

E-MTAs avalduse esitamise videojuhend


Otsuse tegemine
Registreerimise otsus

Maksu- ja Tolliamet teeb registreerimise otsuse viie tööpäeva jooksul pärast avalduse kättesaamist.
Kui vajame registreerimiseks Teie ettevõtluse alustamist või selle olemasolu tõendavaid lisadokumente, siis võtame Teiega viie tööpäeva jooksul kas telefoni või posti teel ühendust. Sellisel juhul teeme registreerimise otsuse viie tööpäeva jooksul pärast dokumentide kättesaamist.
Registreerimisest teavitame Teid elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril ning registreerimisotsuse laadime üles e-MTAsse. Otsuse leiate e-MTAs nii rubriigis „Suhtlus" > „Dokumendid" kui ka rubriigis „Registrid ja päringud" >  „Registreerimine“ > „Käibemaksukohustuslaseks registreerimine“.

Registreerimata jätmise otsus

Kui isik ettevõtlusega ei tegele või ettevõtlust ei alusta, siis Maksu- ja Tolliamet isikut käibemaksukohustuslasena ei registreeri.
Samuti ei registreeri Maksu- ja Tolliamet isikut, kes ei ole esitanud tähtajaks nõutud lisadokumente.
Registreerimata jätmise otsuse teeb Maksu- ja Tolliamet viie tööpäeva jooksul pärast dokumentide kättesaamist või dokumentide esitamise tähtaja möödumist.
Otsuse laadime üles e-MTAsse. Dokumendi e-MTAs kättesaadavaks tegemise kohta saadame teate elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril. Otsuse leiate e-MTAs nii rubriigis „Suhtlus" > „Dokumendid" kui ka rubriigis „Registrid ja päringud" >  „Registreerimine“ > „Käibemaksukohustuslaseks registreerimine“.

Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos

Avalduse esitamise õigus on:

 - juriidilise isiku allkirjaõiguslikul isikul,
 - riigi-, valla- või linnaasutuse esindajal,
 - füüsilisest isikust ettevõtjal ja

 - volitatud isikul.

Avalduse esitamine

1. Arvutis täidetavad avalduste vormid:

Juhime tähelepanu

Vormide täitmiseks Mac OS X arvutiga palume kasutada programmi Adobe Acrobat Reader viimast tasuta allalaaditavat versiooni (soovitav on valida Reader DC versioon). Vastasel juhul ei ole vormi sisu selle saajale nähtav.

Avalduste vormid on kättesaadavad ka teenindusbüroodes.

2. Esitage teenindajale
 - avaldus
 - isikut tõendav dokument
 - volitust tõendav dokument


Otsuse tegemine
Registreerimise otsus

Maksu- ja Tolliamet teeb registreerimise otsuse viie tööpäeva jooksul pärast avalduse kättesaamist.
Kui vajame registreerimiseks Teie ettevõtluse alustamist või selle olemasolu tõendavaid lisadokumente, siis võtame Teiega viie tööpäeva jooksul kas telefoni või posti teel ühendust. Sellisel juhul teeme registreerimise otsuse viie tööpäeva jooksul pärast dokumentide kättesaamist.
Registreerimisest teavitame Teid elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril ning registreerimisotsuse laadime üles e-MTAsse. Otsuse leiate e-MTAs nii rubriigis „Suhtlus" > „Dokumendid" kui ka rubriigis „Registrid ja päringud" >  „Registreerimine“ > „Käibemaksukohustuslaseks registreerimine“.

Registreerimata jätmise otsus

Kui isik ettevõtlusega ei tegele või ettevõtlust ei alusta, siis Maksu- ja Tolliamet isikut käibemaksukohustuslasena ei registreeri.
Samuti ei registreeri Maksu- ja Tolliamet isikut, kes ei ole esitanud tähtajaks nõutud lisadokumente.
Registreerimata jätmise otsuse teeb Maksu- ja Tolliamet viie tööpäeva jooksul pärast dokumentide kättesaamist või dokumentide esitamise tähtaja möödumist.
Otsuse laadime üles e-MTAsse. Dokumendi e-MTAs kättesaadavaks tegemise kohta saadame teate elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril. Otsuse leiate e-MTAs nii rubriigis „Suhtlus" > „Dokumendid" kui ka rubriigis „Registrid ja päringud" >  „Registreerimine“ > „Käibemaksukohustuslaseks registreerimine“.

Äriregistri ettevõtjaportaalis

Ettevõtja käibemaksukohustuslaseks registreerimise (KMKR) avalduse saab esitada läbi äriregistri ettevõtjaportaali osaühingu esmakandeavalduse osana.

KMKR avaldus saadetakse ettevõtjaportaalist X-tee teenusega Maksu- ja Tolliametile pärast seda, kui ettevõte on registrisse kantud.

Varem registrisse kantud ettevõtjaid saab käibemaksukohustuslaseks registreerida e-MTAs või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.


Otsuse tegemine
Registreerimise otsus

Maksu- ja Tolliamet teeb registreerimise otsuse viie tööpäeva jooksul pärast avalduse kättesaamist.
Kui vajame registreerimiseks Teie ettevõtluse alustamist või selle olemasolu tõendavaid lisadokumente, siis võtame Teiega viie tööpäeva jooksul kas telefoni või posti teel ühendust. Sellisel juhul teeme registreerimise otsuse viie tööpäeva jooksul pärast dokumentide kättesaamist.
Registreerimisest teavitame Teid elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril ning registreerimisotsuse laadime üles e-MTAsse. Otsuse leiate e-MTAs nii rubriigis „Suhtlus" > „Dokumendid" kui ka rubriigis „Registrid ja päringud" >  „Registreerimine“ > „Käibemaksukohustuslaseks registreerimine“.

Registreerimata jätmise otsus

Kui isik ettevõtlusega ei tegele või ettevõtlust ei alusta, siis Maksu- ja Tolliamet isikut käibemaksukohustuslasena ei registreeri.
Samuti ei registreeri Maksu- ja Tolliamet isikut, kes ei ole esitanud tähtajaks nõutud lisadokumente.
Registreerimata jätmise otsuse teeb Maksu- ja Tolliamet viie tööpäeva jooksul pärast dokumentide kättesaamist või dokumentide esitamise tähtaja möödumist.
Otsuse laadime üles e-MTAsse. Dokumendi e-MTAs kättesaadavaks tegemise kohta saadame teate elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril. Otsuse leiate e-MTAs nii rubriigis „Suhtlus" > „Dokumendid" kui ka rubriigis „Registrid ja päringud" >  „Registreerimine“ > „Käibemaksukohustuslaseks registreerimine“.

02.07.2021