Sa oled siin

Käibemaksukohustuslasena registreerimine

Mida peab teadma enne käibemaksukohustuslasena registreerimist


Käibemaksukohustuslasena registreerimiseks esitage Maksu- ja Tolliametile kirjalik avaldus.
Avalduse saab esitada e-maksuametis/e-tollis või esitada teenindusbüroos. Avalduse saab esitada ka notari kaudu.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse esitamine

 

E-maksuametis/e-tollis

Avalduse esitamise õigus on

- juriidilise isiku allkirjaõiguslikul isikul,
- riigi-, valla- või linnaasutuse seaduslikul esindajal,
- füüsilisest isikust ettevõtjal, ja
- nende poolt volitatud isikul.

Avalduse esitamine

Avalduse esitajal peab olema volitus „KMKR avalduste esitamine“.

Volituse andmiseks peab volitamise õigust omav isik sisenema e-maksuametisse/e-tolli esindaja rollis ning valima rubriigis „Leping ja seaded“ „Volituste administreerimine“. Volituste administreerimise lehel tuleb sisestada kasutaja isikukood, keda volitatakse, ning valida volitus „KMKR avalduste esitamine“.

Avalduse esitamiseks volitatud isikuna valige „Registrid“ > „Käibemaksukohustuslaste register“ > „Uus avaldus“ > „Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus“ või „Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus“.

E-maksuametis/e-tollis avalduse esitamise videojuhend


Otsuse tegemine
Registreerimise otsus

Maksu- ja Tolliamet teeb registreerimise otsuse viie tööpäeva jooksul pärast avalduse kättesaamist.
Kui vajame registreerimiseks Teie ettevõtluse alustamist või selle olemasolu tõendavaid lisadokumente, siis võtame Teiega viie tööpäeva jooksul kas telefoni või posti teel ühendust. Sellisel juhul teeme registreerimise otsuse viie tööpäeva jooksul pärast dokumentide kättesaamist.
Registreerimisest teavitame Teid elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril ning registreerimisotsuse laadime üles e-maksuametisse/e-tolli. Otsuse leiate nii rubriigis „Teated" > „Haldusaktid" kui rubriigis „Registrid" > „Käibemaksukohustuslaste register".

Registreerimata jätmise otsus

Kui isik ettevõtlusega ei tegele või ettevõtlust ei alusta, siis Maksu- ja Tolliamet isikut käibemaksukohustuslasena ei registreeri.
Samuti ei registreeri Maksu- ja Tolliamet isikut, kes ei ole esitanud tähtajaks nõutud lisadokumente.
Registreerimata jätmise otsuse teeb Maksu- ja Tolliamet viie tööpäeva jooksul pärast dokumentide kättesaamist või dokumentide esitamise tähtaja möödumist.
Otsuse laadime üles e-maksuametisse/e-tolli. Dokumendi e-maksuametis/e-tollis kättesaadavaks tegemise kohta saadame teate elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril. Otsuse leiate nii rubriigis „Teated" > „Haldusaktid" kui rubriigis „Registrid" > „Käibemaksukohustuslaste register".

Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos

Avalduse esitamise õigus on:

 - juriidilise isiku allkirjaõiguslikul isikul
 - riigi-, valla- või linnaasutuse esindajal
 - füüsilisest isikust ettevõtjal

 - volitatud isikul

Avalduse esitamine

1. Arvutis täidetavad avalduste vormid:

Juhime tähelepanu

Vormide täitmiseks Mac OS X arvutiga palume kasutada programmi Adobe Acrobat Reader viimast tasuta allalaaditavat versiooni (soovitav on valida Reader DC versioon). Vastasel juhul ei ole vormi sisu selle saajale nähtav.

Avalduste vormid on kättesaadavad ka teenindusbüroodes.

2. Esitage teenindajale
 - avaldus
 - isikut tõendav dokument
 - volitust tõendav dokument

Otsuse tegemine
Registreerimise otsus

Maksu- ja Tolliamet teeb registreerimise otsuse viie tööpäeva jooksul pärast avalduse kättesaamist. Kui vajame registreerimiseks Teie ettevõtluse alustamist või selle olemasolu tõendavaid lisadokumente, siis võtame Teiega viie tööpäeva jooksul kas telefoni või posti teel ühendust. Sellisel juhul teeme registreerimise otsuse viie tööpäeva jooksul pärast dokumentide kättesaamist.
Registreerimisest teavitame Teid elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril ning registreerimisotsuse laadime üles e-maksuametisse/e-tolli. Otsuse leiate nii rubriigis „Teated" > „Haldusaktid" kui rubriigis „Registrid" > „Käibemaksukohustuslaste register".

Registreerimata jätmise otsus

Kui isik ettevõtlusega ei tegele või ettevõtlust ei alusta, siis Maksu- ja Tolliamet isikut käibemaksukohustuslasena ei registreeri.
Samuti ei registreeri Maksu- ja Tolliamet isikut, kes ei ole esitanud tähtajaks nõutud lisadokumente.
Registreerimata jätmise otsuse teeb Maksu- ja Tolliamet viie tööpäeva jooksul pärast dokumentide kättesaamist või dokumentide esitamise tähtaja möödumist.
Otsuse laadime üles e-maksuametisse/e-tolli. Dokumendi e-maksuametis/e-tollis kättesaadavaks tegemise kohta saadame teate elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril. Otsuse leiate nii rubriigis „Teated" > „Haldusaktid" kui rubriigis „Registrid" > „Käibemaksukohustuslaste register".

 

12.09.2017