Sa oled siin

Ettevõtluse tõendamine enne registreerimist

Maksukohustuslasena registreeritav isik peab Maksu- ja Tolliametile tõendama, et ta tegeleb Eestis ettevõtlusega või alustab Eestis ettevõtlust.

Ettevõtlusega tegelemine on reaalne alustatud majandustegevus, aga ka väljatöötatud äriplaan ja investeeringute tegemine ettevõtluse alustamiseks.

Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda isikult lisatõendeid või koguda neid omal algatusel. Tõend on igasugune teave, mis kinnitab, et avalduse esitaja on avalduses märgitud tegevuskohas kas ettevõtlust alustanud või ettevõtluse alustamine on kavandatud. Sellisteks tõenditeks võivad olla näiteks eellepingud, lepingud (rendi-, hanke-, tarne-, töölepingud jms), tehtavate tööde objektid jne.

Kui isik ei suuda veenvalt tõendada, et ta tegeleb ettevõtlusega Eestis või alustab ettevõtlust Eestis, on Maksu- ja Tolliametil õigus isiku maksukohustuslasena registreerimisest keelduda.


 

12.01.2016