Sa oled siin

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) abikaasa registreerimine ja registrist kustutamine

Kui äriregistrisse kantud FIE soovib oma ettevõtluses osaleva abikaasa registreerida maksukohustuslaste registris, esitab ta Maksu- ja Tolliametile kirjaliku avalduse selleks ette nähtud vormil, mis on kättesaadav nii MTA kohalikus teenindusbüroos kui ka täidetaval kujul MTA veebilehel: FIE abikaasa maksukohustuslaste registris registreerimise avaldus (43.11 KB, PDF).

FIE-l on võimalik esitada abikaasa registreerimiseks vajalikud andmed Maksu- ja Tolliametile kas paberil teenindusbüroos, paberil täidetud vormi saatmisel postiga või saates avalduse e-postiga.

Avaldusele peab olema märgitud:

  • abikaasa ees- ja perekonnanimi;
  • abikaasa isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta);
  • abikaasa elukoht;
  • füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte tegevuses tema abikaasa osaleb, ees- ja perekonnanimi ning isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta);
  • registreerimise alguskuupäev, kui FIE soovib registreerida abikaasat tähtajatult;
  • registreerimise algus- ja lõppkuupäev, kui abikaasa osaleb füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses ajutiselt;
  • avalduse kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui registreerimise alguskuupäev.

Postiga avaldust saates peab FIE arvestama sellega, et avalduses märgitud registreerimise alguskuupäev ei oleks arvestades avalduse postil ja teel oleku ajaga oluliselt varasem MTAsse saabumise kuupäevast. See on oluline, kuna FIE abikaasa ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud dokumendid peab Maksu- ja Tolliamet esitama Haigekassale seitsme kalendripäeva jooksul alates füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa maksukohustuslaste registrisse kandmisest, st et avalduse MTAsse õigeaegsest saabumisest sõltub FIE abikaasa ravikindlustuskaitse tekkimine.

Kui FIEl on äriregistrisse kantud ajutine tegevus, siis tuleb abikaasa registreerimise avaldusel näidata algus- ja lõppkuupäevad.

Abikaasa registreerimise kohta väljastab Maksu- ja Tolliamet FIEle tõendi.

Abikaasa maksukohustuslaste registrist kustutamiseks esitab FIE Maksu- ja Tolliametile avalduse, kuhu on märgitud registrist kustutamise kuupäev. Kuna FIE abikaasale kindlustuskaitse tagamine on õigus, võib abikaasa andmed kustutada registrist igal ajal (kuid mitte tagasiulatuvalt).

Vt "FIE abikaasa registreerimine maksukohustuslaste registris"

27.01.2016