Deklaratsioonide esitamine

Käibemaksuga maksustamise periood on kalendrikuu.

Kui esimese maksustamisperioodi kalendripäevade arv on väiksem kui 15 (näiteks kui olete käibemaksukohustuslasena registreeritud alates 18. kuupäevast), siis võib esimese perioodi käibe deklareerida koos järgmise maksustamisperioodi käibega, esitades kahe maksustamisperioodi kohta ühe käibedeklaratsiooni.

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, siis loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

Maksu- ja Tolliamet teavitab e-kirjaga kõiki uusi käibemaksukohustuslasi 6 kuu jooksul pärast registreerimist igakuiselt deklaratsioonide KMD ja TSD esitamise tähtaegadest.

Olulised lühendid
KMD – käibedeklaratsioon
TSD – tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon

Elektrooniline deklareerimine


Kõik deklaratsioonid on võimalik esitada elektroonselt e-maksuameti/e-tolli kaudu.

Infot e-maksuameti/e-tolli kasutajakonto kohta leiate veebilehelt „Kasutajakonto ja pääsuõigused".
 

Deklaratsioonide esitamine paberil

  • Käibedeklaratsiooni (KMD) ja selle lisa (KMD INF) esitamine paberil on lubatud ainult isikutel, kes:
    • on olnud käibemaksukohustuslased vähem kui 12 kuud ja
    • ei kajasta käibedeklaratsiooni lisal rohkem kui 5 arvet.
  • Isikud, kes on olnud käibemaksukohustuslased üle 12 kuu ja/või kajastavad käibedeklaratsiooni lisal rohkem kui 5 arvet, võivad käibedeklaratsiooni ja selle lisa paberil esitada ainult Maksu- ja Tolliametile esitatud motiveeritud taotluse alusel.
  • Deklaratsiooni TSD esitamine paberil on lubatud ainult juhul, kui TSD lisal 1 on täidetud kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni 5 väljamakse saajat.
22.05.2019