Sa oled siin

Äripartneri tausta kontrollimine

Äri- ja maksuriskide vähendamiseks on enne tehingut alati mõistlik põhjalikult kontrollida tehingu teise poole tausta ja tehingu asjaolusid.

Maksukohustuslasele, kes sai tehingu tegelikest (maksupettusele viitavatest) asjaoludest teada, kuid kes sellele vaatamata osaleb tehingus, millega võidakse toime panna maksupettus, võib see kehtiva kohtupraktika kohaselt kaasa tuua kahtlustuse maksupettuses osalemises.

Kahtluse püsimisel soovitame sellisest tehingust loobuda ja kaaluda usaldusväärsema tehingupoole leidmist.

Kui alustate koostööd uute partneritega, on teil kasulik kontrollida, kas nad on kõik maksud riigile tasunud.

Esitage päring maksude tasumise kohta Maksu- ja Tolliameti kodulehel:

Internetist on leitavad erinevad krediidiinfo teenust pakkuvad andmebaasid, kust on võimalik saada kasulikku infot tehingupoole kohta: näiteks Inforegister (www.inforegister.ee; ärivõrgustikud, krediidihinnangud, meediamonitooring), CREDITINFO EESTI (www.creditinfo.ee; maksehäireregister, krediidihinnang).

E-äriregistri teabesüsteemis saab teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate ja ajalooliste andmete kohta.

Euroopa Äriregister vahendab ametlikku informatsiooni Euroopa ettevõtete kohta. Väljastatavad andmed Euroopa Äriregistrist on tasulised.

22.05.2019