Sa oled siin

Päringud

Personaalse viitenumbri otsing

Päringu abil leiate kiiresti maksude tasumiseks vajaliku personaalse viitenumbri.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada isikukood, registrikood või mitteresidendi kood.

Võlapäring

Päringu abil saate kontrollida, kas isikul on maksuvõlg või mitte.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada isiku registrikood, isikukood või mitteresidendi kood.
Maksuvõla korral on vastuseks maksuvõla suurus ja tekkimise aeg; ajatatud maksuvõla korral selle suurus, andmed ajatamise tagatise ja ajakava kestuse kohta. Vastuses on ka esitamata deklaratsioonide loetelu.

Avalike andmete päring

Päringu abil saate vaadata Eestis registreeritud ettevõtete avalikke andmeid.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) numbri otsing

Päringu abil saate kontrollida, kas isik, näiteks teie tehingupartner, on registreeritud Eestis käibemaksukohustuslasena.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada kontrollitava isiku isikukood, registrikood, mitteresidendi kood või KMKR number.
Registreerimise korral on vastuseks järgmised andmed: käibemaksukohustuslase nimi ja registrikood, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, registrisse kandmise ja registrist kustutamise kuupäev ning otsuse kuupäev.

Euroopa Liidu käibemaksukohustuslase registreerimise (VAT) numbri kontroll

Päringu abil saate kontrollida, kas isik, nt teie tehingupartner, on registreeritud käibemaksukohustuslasena mõnes ELi liikmesriigis ning kas VAT number on kehtiv.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Numbrite struktuurid ja formaadid »
 

Ettevõtluskonto otsing

Päringu abil saate kontrollida, kas isikul on ettevõtluskonto või mitte.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada isikukood või registrikood.

Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kontroll

Päringu abil saate kontrollida, kuidas on annetatud raha kasutatud ja kellele maksuvabasid stipendiume makstud.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada selle ettevõtte registrikood, kellele annetuse tegite.

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri alates 01.09.2021 (133.81 KB, XLSX)
Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri alates 01.09.2021 (121.23 KB, ODS)

Nimekirjast kustutatud ühingud 2020 (11.54 KB, XLSX)


Mitteresidentsuse päring

Päringu abil saate kontrollida, kas isik on või on olnud Eestis mitteresident.
Päringu tegemiseks sisestage kas isiku Eestis väljastatud isikukood, registrikood või mitteresidendi kood, või residendiriigis väljastatud isikukood, registrikood või käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

EORI numbri kontroll

Päringu abil saate kontrollida, kas EORI number on kehtiv või mitte.
EORI (Economic Operators Registration and Identification) number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele tollitoimingute tegemisel.

Ühendkuningriigis kasutatava GB EORI numbri kontroll

Päringu abil saate kontrollida, kas Ühendkuningriigi väljastatud „GB“-algusega EORI number on kehtiv või mitte.
EORI (Economic Operators Registration and Identification) number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele tollitoimingute tegemisel.

ELi tollilubade otsing

Päringu abil saate kontrollida Euroopa Liidu tolliotsuste süsteemis (CDS) väljastatud tollilubade numbri kehtivust.

Eesti Tollitariifistik (ETT)

ETT mobiiliversioon

ETT päringute abil saate vaadata kauba impordil ja ekspordil kasutatavaid kaubakoode, lisakoode, sertifikaate, valuutakursse, tariifikvoote ning kauba tolliprotseduurile suunamisel rakenduvaid Euroopa Liidu ja riiklikke meetmeid ning arvutada impordimakse.

REX-numbri kontroll

Päringu abil saate kontrollida registreeritud eksportija (REX) numbri kehtivust.

Aktsiisinumbri kontroll (SEED)

Päringu abil saate kontrollida aktsiisinumbri kehtivust ning numbriga seotud õigusi.

ARC numbri otsing

Päringu abil saate kontrollida aktsiisikauba EMCS saatedokumendi numbri (ingl administrative reference code, ARC) kehtivust.

Alkoholi maksumärgi avalik päring

Päringu abil saate kontrollida, kas maksumärgil oleva numbriga kange alkohol on lubatud tarbimisse või mitte. Kui see on tarbimisse lubatud, siis sisaldab vastus ka andmeid toote kohta (nimetus, maht ja ühik, kangus) ning tarbimisse lubamise kuupäeva.

Päringu tegemiseks tuleb sisestada alkoholi maksumärgi number.

Transiidi MRNi jälgimine

Päring võimaldab tollideklaratsioonile omistatud tolli viitenumbri alusel jälgida transiidiprotseduuril oleva kauba liikumist.

Ekspordi MRNi jälgimine

Päring võimaldab tollideklaratsioonile omistatud tolli viitenumbri alusel saada infot läbi teise liikmesriigi eksporditava kauba liidu tolliterritooriumilt väljumise kohta.

Hispaanias kinnitatud T2L dokumendi kontroll

Päring võimaldab kontrollida Hispaanias kinnitatud elektroonilise T2L dokumendi tõesust. Antud lingile tuleb sisestada T2L dokumendi all lahtris J olev number.

Kreekas kinnitatud T2L dokumendi kontroll

Päring võimaldab kontrollida Kreekas kinnitatud elektroonilise T2L dokumendi tõesust. Antud lingil tuleb lahtrisse UUID sisestada T2L dokumendi üleval paremas nurgas olev HASHCODE.

 

01.09.2021