Tõendite näidised

Maksu- ja Tolliamet peab maksukohustuslaste registrit, kuhu on koondatud maksustamise käigus isikute kohta kogutud andmed.

Osa andmetest on seaduse kohaselt avalikud, mida võime ilma isiku nõusolekuta avaldada kõigile. Üldjuhul on maksukohustuslaste registris olevad andmed aga maksusaladus, mille väljastamisel peame väga täpselt järgima seaduse nõudeid.

Avalikke andmeid sisaldavad tõendid on näiteks:
 • maksuvõla puudumise tõend, näidis (191.78 KB, PDF)
 • võlatõend, näidis (195.31 KB, PDF)
 • käibemaksukohustuslasena registreerimise tõend, näidis (216.2 KB, PDF)
 • juriidilise isiku residentsustõend, näidis (221.5 KB, PDF)
Maksusaladust sisaldavad tõendid on näiteks:
 • füüsilise isiku residentsustõend, näidis (224.37 KB, PDF)
 • saldoteatis, näidis (205.77 KB, PDF)
 • tõend tehtud väljamaksete ja maksustatava tulu kohta, näidis (197.1 KB, PDF)
 • tõend deklareeritud tulu kohta, näidis (197.43 KB, PDF)
 • tõend sotsiaalmaksu tasumise kohta viimasel kolmel aastal, näidis (194.89 KB, PDF)
 • tõend põllumajandustoodete tootmisega tegelemise kohta, näidis (194.01 KB, PDF)
 • tõend metsa majandamisega tegelemise kohta, näidis (193.22 KB, PDF)
 • tõend sotsiaalmaksu tasumise kohta (füüsilisele isikule), näidis (192.18 KB, PDF)
 • keskmise töötasu tõend ehituse riigihangetele, näidis (200.62 KB, PDF)
 • keskmise töötasu tõend, näidis (199.16 KB, PDF)

 • maksuandmete tõend, näidis (212.08 KB, PDF)

 • tõend Venemaa Pensionifondile esitamiseks, näidis (191.97 KB, PDF)
 • jne
13.02.2020