Sa oled siin

Keskmise töötasu tõend (erinevate tegevusvaldkondade võrdlusega)

Ettevõtjad saavad alates 1. augustist 2019 e-MTAs koostada keskmise töötasu tõendi, kus nende töötajate keskmist töötasu saab võrrelda teiste tegevusvaldkondade töötajate keskmise töötasuga. Tõendit on võimalik kasutada hangetel osalemisel, oma tehingupartnerite, peatöövõtjate jne informeerimisel oma palgatasemest.

Võrdlusperiood on erinevatest etteantud perioodidest valitud kuus kalendrikuud. Praegu on võrdlusvaldkondade valik piiratud, kuid nõudluse tekkides saame seda täiendada. Tõendile saab lisada Maksu- ja Tolliameti digitempli ning tõendi kohe vajalikule e-posti aadressile saata.

Tõendi koostamine

Tõendi koostamiseks logige sisse e-MTAsse ja valige seal menüüs „Registrid ja päringud" – „Minu päringud" – „Tõendite koostamine".

Seejärel vajutage nupule „Uus tõend" ja valige rippmenüüst „Keskmise töötasu tõend".

Tõendi lahtris „Liik" saate valida tegevusvaldkonna, millega soovite oma töötajate keskmist töötasu võrrelda, või määrata valiku „Võrdlusvaldkond puudub". Hetkel on tegevusvaldkondade valik piiratud, kuid nõudluse tekkides täiendame loetelu.

Võrdlusvaldkondade valik

Tegevusvaldkondade nimetused ja koodid Eesti majanduse tegevusala klassifikaatori (EMTAK) järgi

 • Ehitus (EMTAK 41, 42, 43)
 • Elektri- ja sidevõrkude ehitus (4222)
 • Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus (43121)
 • Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine (71121)
 • Majutus (55)
 • Toitlustus (56)
 • Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad (021)
 • Metsavarumine (022)
 • Metsamajandust abistavad tegevused (024)
 • Hoonehalduse abitegevused (811)
 • Puhastustegevus (812)
 • Sõitjatevedu (49311, 49319, 49391, 49399)
 • Kaubavedu maanteel (49411, 49421)
 • Turvatöö ja juurdlus (80)

Tõendi saab koostada eesti, vene ja inglise keeles.

Lahtris „Periood" saate valida 6-kuulise perioodi, mille kohta soovite keskmise töötasu tõendit koostada. Vaikimisi kuvatakse viimane (värskeim) periood.

Tõendi koostamiseks vajutage nupule „Koostan tõendi". Süsteem moodustab PDF- või Digidoc-vormingus tõendi, mida saate enda arvutisse salvestada ning seejärel avada.

Tõendi allalaadimine ja saatmine e-kirjaga

Süsteem moodustab tõendi, mille leiate koostatud tõendite loendist.

Tõendi allalaadimiseks vajutage rea lõpus olevale ikoonile „Laadin alla" ja valige, kas soovite tõendi alla laadida PDF- või Digidoc-vormingus (digidokumendina).

Tõendi saatmiseks e-kirjaga vajutage rea lõpus olevale ikoonile „Saada tõend" ja valige, kas soovite tõendi saata PDF- või Digidoc-vormingus. Seejärel kirjutage e-posti aadress, kuhu tõendi saata soovite ning vajutage nupule „Saadan". Tõend edastatakse saajale e-kirja manuses oleva dokumendina.

Tõendi salvestamisel Digidoc-vormingus lisatakse tõendile Maksu- ja Tolliameti digitempel. Digitempel kinnitab, et tõendi on väljastanud Maksu- ja Tolliamet ning andmed tõendil on autentsed ja usaldusväärsed.

Teadmiseks tõendi saajale

Ametlik e-posti aadress, millelt Maksu- ja Tolliamet tõendid väljastab, on teated@emta.ee ning e-kirja sisuaknas on järgmine tekst:

Tere
E-kirja manusest leiate Maksu- ja Tolliameti tõendi.
Lugupidamisega
Maksu- ja Tolliamet

Aadressilt teated@emta.ee saabunud Digidoc-vormingus tõendi puhul võib olla kindel, et dokument pärineb Maksu- ja Tolliametist.

Koostatud tõendi sisu

Tõendil on järgmised andmed:
 • võrreldav valdkond – võrdlusvaldkonna nimetus ja kood Eesti majanduse tegevusala klassifikaatori (EMTAK) järgi. Kui tõendi koostamisel ei ole valitud võrdlusvaldkonda, siis kuvatakse tõendil selle kohta märge „puudub".

 • võrdlusperioodi algus ja lõpp

 • võrdlusperioodil esitatud TSD-de arv – maksustamisperioodide arv, mille kohta ettevõtja on esitanud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (vorm TSD)

 • ettevõtja töötajate keskmise töötasu brutosumma – selle leidmiseks on liidetud töötajatele deklareeritud ja täistööajale teisendatud väljamaksed koodidega 10, 12, 13, 24, 25, 27, 28, 120, 121, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 144, 145, 147 ja 148* ning saadud summa jagatud väljamaksete saajate arvuga. Koodide tähendused leiate meie kodulehelt TSD lisade 1 ja 2 väljamakseliikide tabelitest.
  *Keskmise töötasu arvestamise metoodika kattub üldise keskmise töötasu arvestamise põhimõtetega Maksu- ja Tolliametis.

 • ettevõtja töötajate keskmine arv võrdlusperioodil – selle leidmiseks on töötajate arv, kellele on võrdlusperioodi TSD-del deklareeritud eelmises punktis nimetatud väljamaksete koodidega (10, 12, 13, 24 jne) väljamakseid, jagatud võrdlusperioodil esitatud TSD-de arvuga

 • võrreldava valdkonna töötajate keskmine töötasu võrdlusperioodil – võrreldava valdkonna töötajate all on mõeldud majandusaasta aruandes oma põhitegevusalana EMTAKi järgi määratlenud ettevõtjate töötajaid. Võrreldava valdkonna keskmise töötasu arvestamise metoodika on sarnane ettevõtja enda keskmise töötasu arvestamise metoodikaga.

 • ettevõtja töötajate ja võrdlusvaldkonna keskmise töötasu suhe (%)

Andmed esitatakse tõendil tabeli kujul. Juhul kui tõendi tellib ettevõte, kes ei ole maksukohustuslaste registri andmetel võrdlusperioodil ühtegi TSD-d esitanud, siis tõendile tabelit ei moodustata.

Tõendi registreerimine

Tõend registreeritakse koostamise hetkel Maksu- ja Tolliameti infosüsteemis ning kahtluse korral on tõendit võimalik taasesitada.
17.02.2020