Sa oled siin

Tallinna reklaamimaks

Alates 1. jaanuarist 2014 jõustunud Tallinna reklaamimaksu määruse kohaselt haldavad reklaamimaksu kaks maksuhaldurit: Tallinna Ettevõtlusamet ning Maksu- ja Tolliamet.

Reklaamimaksu deklaratsioonid tuleb esitada ning reklaamimaks tasuda Maksu- ja Tolliametile, maksujärelevalve funktsiooni teostab Tallinna Ettevõtlusamet.

Alates 21.12.2015 kehtib määrus „Reklaamimaks Tallinnas".
 

Maksustamisperiood


Maksustamisperioodid on kalendrinädal, kalendrikuu, kalendrikvartal või kalendriaasta. Maksukohustuslane valib kalendriaasta esimese maksudeklaratsiooniga endale sobiva maksustamisperioodi. Maksustamisperioodi saab muuta järgmisel kalendriaastal.
 

Deklaratsiooni esitamise ja maksu tasumise tähtpäev


Deklaratsiooni esitamise ja maksu tasumise tähtpäev on vastavalt valitud maksustamisperioodile kas kalendrinädala, -kuu, kvartali või kalendriaasta esimene tööpäev.
 

Deklaratsioonide esitamine


Reklaamimaksu deklaratsioonid saab esitada:

  • e-MTAs, valides menüüst „Maksud" > „Muud maksud" > „Tallinna reklaamimaks"
  • posti teel aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn
  • Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodes

Reklaamimaksu deklaratsioon tuleb esitada elektroonselt juhul, kui reklaamimaksuobjekte on rohkem kui kümme.

Reklaamimaksu deklaratsiooni lahutamatu osa on allkirjastatud ja mõõtudega reklaami näidis. Elektroonilise deklaratsiooniga koos esitatavad näidised palume saata kas JPG- või PNG-formaadis.

Pangakontod reklaamimaksu tasumiseks


Koolitusmaterjal

 

Lisainfo

 
27.03.2020