Kohtute ja prokuratuuri nõuete haldamine

Alates 1. juulist 2014. a toimub kohtute, kohtute registri- ja kinnistusosakondade, prokuratuuri ning Ametlike Teadaannete riigilõivude, tagatiste, rahaliste karistuste ja trahvide nõuete haldamine maksukohustuslaste registris. Isikutel on võimalik tutvuda kohtu või prokuratuuri poolt määratud nõuetega ja oma kohtuasjade riigilõivudega e-maksuameti/e-tolli kaudu.

Nõuete koondamisega on võimalik riigil neid tõhusamalt hallata ning kohustatud isikud saavad parema ülevaade oma rahalistest kohustustest riigi ees. Isikud näevad e-maksuameti/e-tolli kaudu alates:

  • 1. aprillist 2014 äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, kommertspandiregistri, kinnistusraamatu riigilõivude ja äriregistri trahvide ning osakapitali deposiitide arvestust;
  • 1. juulist 2014 kohtute ja prokuratuuri nõuete, tagatiste, kautsjonite ning kohtuasjade riigilõivude arvestust;
  • 6. aprillist 2015 Ametlikes Teadaannetes avaldamisega seotud toimingute riigilõivude arvestust;
  • 3. juunist 2015 maksekäsu kiirmenetlusega seotud riigilõivude ja tagatiste arvestust.

Kohtute või prokuratuuri lahenditega välja mõistetud avalik-õiguslike rahaliste nõuete tasumiseks tuleb kasutada lahendis toodud pangakonto numbrit ning konkreetsele nõudele antud unikaalset viitenumbrit. Tasutud summad kajastuvad maksukohustuslaste registris oleval maksja ettemaksukontol. Nõuet on võimalik tasuda Maksu- ja Tolliameti pangakontodele läbi avaliku e-toimiku ja e-maksuameti/e-tolli, internetipanga kaudu ning pangakontorist.

Riigilõivude, tagatiste, kautsjonite, oportuniteeditasude ja osakapitali deposiitide tasumiseks loodi isikule e-maksuameti/e-tolli eraldi riigilõivude ja tagatiste ettemaksukonto ning muutusid nimetatud riigilõivude, tagatiste jne tasumiseks mõeldud rahandusministeeriumi pangakontod. Lõivude tasumisel tuleb kasutada kohtust, avalikust e-toimikust või Ametlike Teadaannete infosüsteemist saadud unikaalset viitenumbrit. Isik ei pea kasutama viitenumbrit, kui ta tasub riigilõivu enne toimingu tegemise taotlemist.

Riigilõivude ja tagatiste ettemaksukontole tasutud summasid ei kasutata isiku maksukohustuste ning kohtute või prokuratuuri lahenditega välja mõistetud avalik-õiguslike rahaliste nõuete tasumiseks, kui konto omanik selleks ise soovi ei avalda. Enammakstud lõivude tagastamise taotlus tuleb endiselt esitada riigilõivu võtjale ehk sellele asutusele, kelle juures sooviti lõivustatud toimingut teha.

Nõudeid haldavad Riigi Tugiteenuste Keskus ja prokuratuur, kes muuhulgas edastavad tähtpäevaks tasumata nõuded sundtäitmise läbiviimiseks kohtutäiturile.

Nõuete arvestuse programmi (NAP) tehniline dokumentatsioon »

Nõuete arvestusega seotud küsimustes on võimalik pöörduda Riigi Tugiteenuste Keskusesse telefonil 663 8263 või meiliaadressil NAPtugi@rtk.ee.

 

10.01.2018