Kohtute ja prokuratuuri nõuete haldamine

Alates 1. juulist 2014. a toimub kohtute, kohtute registri- ja kinnistusosakondade, prokuratuuri ning Ametlike Teadaannete riigilõivude, tagatiste, rahaliste karistuste ja trahvide nõuete haldamine maksukohustuslaste registris. Isikud saavad tutvuda kohtu või prokuratuuri poolt määratud nõuetega ja oma kohtuasjade riigilõivudega e-MTA („Arvestus" – „Nõuded" – „Nõuete ülevaade") kaudu.

Nõuete koondamisega on võimalik riigil neid tõhusamalt hallata ning kohustatud isikud saavad parema ülevaade oma rahalistest kohustustest riigi ees. Isikud näevad e-MTA kaudu alates:

  • 1. aprillist 2014 äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, kommertspandiregistri, kinnistusraamatu riigilõivude ja äriregistri trahvide ning osakapitali deposiitide arvestust;
  • 1. juulist 2014 kohtute ja prokuratuuri nõuete, tagatiste, kautsjonite ning kohtuasjade riigilõivude arvestust;
  • 6. aprillist 2015 Ametlikes Teadaannetes avaldamisega seotud toimingute riigilõivude arvestust;
  • 3. juunist 2015 maksekäsu kiirmenetlusega seotud riigilõivude ja tagatiste arvestust.

Kohtute või prokuratuuri lahenditega välja mõistetud avalik-õiguslike rahaliste nõuete tasumiseks tuleb kasutada lahendis toodud pangakonto numbrit ning konkreetsele nõudele antud viitenumbrit. Tasutud summad kajastuvad maksukohustuslaste registris oleval maksja ettemaksukontol. Nõude saate tasuda Maksu- ja Tolliameti pangakontodele, e-MTAs („Arvestus" – „Maksmine" – „Viitenumbriga nõude tasumine") ja avaliku e-toimiku kaudu.

Riigilõivude, tagatiste, kautsjonite, oportuniteeditasude ja osakapitali deposiitide tasumiseks on isikul e-MTAs eraldi riigilõivude ja tagatiste ettemaksukonto. Riigilõivud, tagatised jne tasutakse Rahandusministeeriumi pangakontodele. Lõivude tasumisel tuleb kasutada kohtust, avalikust e-toimikust või Ametlike Teadaannete infosüsteemist saadud viitenumbrit. Isik ei pea kasutama viitenumbrit, kui ta tasub riigilõivu enne toimingu tegemise taotlemist.

Riigilõivude ja tagatiste ettemaksukontole tasutud summasid ei kasutata isiku maksukohustuste ning kohtute või prokuratuuri lahenditega välja mõistetud avalik-õiguslike rahaliste nõuete tasumiseks, kui konto omanik selleks ise soovi ei avalda. Enammakstud lõivude tagastamise taotlus tuleb endiselt esitada riigilõivu võtjale ehk sellele asutusele, kelle juures sooviti lõivustatud toimingut teha.

Nõudeid haldavad Maksu- ja Tolliamet ning prokuratuur, kes muuhulgas edastavad tähtpäevaks tasumata nõuded sundtäitmise läbiviimiseks kohtutäiturile.

Nõuete arvestuse programmi (NAP) tehniline dokumentatsioon »

 

02.01.2020