Sa oled siin

Nõuded volitusele Maksu- ja Tolliametis

Volitus on õiguste kogum, mille piires esindaja võib tegutseda esindatava nimel. Maksu- ja Tolliameti jaoks on oluline, et volituse sisu oleks arusaadav ning volituse andnud ja volitatav isik oleksid tuvastatavad. Volituse võib anda suuliselt või kirjalikult (volikirjaga).

Maksu- ja Tolliamet aktsepteerib:

  • suulist volitust, kehtib üksnes menetlustoimingul koos menetlusosalisega;
  • lihtkirjalikku volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teistsugust kohustuslikku volikirja vormi;
  • notariaalselt tõestatud volikirja;
  • digitaalselt allkirjastatud volikirja;
  • juriidilise isiku esindusõigusliku isiku poolt läbi tema isikliku rolli e-maksuametis/e-tollis rubriigist „Suhtlus” → „Kirjavahetus" kaudu esitatud volitust;
  • vandeadvokaadi poolt kinnitatud volikirja.
17.05.2019