Maksuvõlgadest

Maksuvõla olemasolu ja suurust saab igal ajahetkel kontrollida avalikust võlapäringust või e-MTA („Arvestus“ – „Nõuded“ – „Nõuete ülevaade“) kaudu.

Kõige lihtsam, kiirem ja odavam on maksuvõlg kohe tasuda.

Selleks tuleb võlasumma kanda Maksu- ja Tolliameti kontole (vt „Rekvisiidid maksude tasumiseks"). Ülekande tegemisel märkige maksekorraldusele oma viitenumber, mille leiate personaalse viitenumbri otsingust.

Kui teil on tekkinud käibemaksu tagastusnõue, siis on Maksu- ja Tolliametil õigus seda enne rahuldamist kontrollida. Üldjuhul tagastame käibemaksu 60 päeva jooksul, kuid vajadusel võime seda tähtaega pikendada. Kui teil on samaaegselt käibemaksu tagastusnõudega ka maksuvõlg, siis nõuame sisse kogu maksuvõla, arvestamata tagastusnõude kontrollis oleva summaga.

Kui maksukohustuste tasumisel on tekkinud ajutine raskus, siis võite taotleda ajatamist, mis tähendab sisuliselt maksukohustuste tasumist osade kaupa. Kui te maksuvõlga ei tasu ega ajata, siis alustab Maksu- ja Tolliamet maksuvõla sundtäitmise, mis tähendab kontode arestimist, varale keelumärgete panemist, vajadusel võla edastamist sissenõudmiseks kohtutäiturile.

Võla kohtutäiturile edastamise korral lisanduvad maksuvõlale kohtutäituri tasu ja kulud, mis tuleb tasuda võlgnikul endal. Juhime tähelepanu, et kohtutäituri tasud ja kulud kuuluvad tasumisele ka juhul, kui hilisema deklaratsioonide parandamise tulemusel maksukohustus väheneb. Seega on oluline veenduda, et deklaratsioonides esitatavad andmed oleksid õiged.
 

27.05.2020