Sa oled siin

Vastavusdokumentide registreerimine (VDS) alates 01.08.2018

Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid.

Alates 1. augustist 2018 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse (VKS; RT I, 03.04.2018, 11) § 9 lg 52 kohaselt tuleb VKS § 8 lg-s 1 nimetatud kütuste (autobensiin, diislikütus, kerge kütteõli ja raske kütteõli) kohta vormistatud vastavusdokumendi andmed kanda kütuse käitlemise andmekogusse.

Kütuse nõuetele vastavust tõendava dokumendi sisestamise kohustus ei laiene lennukikütuse, vedelgaasi, biogaasi, põlevkivikütteõli, petrooleumi ja kütuse sarnaste toodete käitlemisel.

Andmekogusse sisestatakse dokumendid, mille väljastamise kuupäev on 1. august 2018 ja hilisem. Sisestamisele kuuluv andmekoosseis on leitav kütuse käitlemise andmekogu põhimääruse lisa 1 (PDF) alapealkirja „Andmekogusse kantavad andmed kütuse nõuetele vastavust tõendava dokumendi kohta" alt.

Andmete andmekogusse kandmise kohustus on akrediteeritud vastavushindamisasutusel või isikul, kes lubab kütust tarbimisse (sh jäätmetest kütuse tootja) või isikul, kes toimetab Eestisse teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kütuse. Andmed tuleb kanda andmekogusse enne kütuse tarbimisse lubamist. Kui kütuse vastavus kehtestatud nõuetele on uuesti tõendatud, peab laopidaja, kelle laost kütus tarbimisse lubati, tegema selle kohta andmekogusse sisestatud dokumendile vastavasisulise märke.

Andmekogusse saab siseneda Maksu- ja Tolliameti kodulehekülje https://www.emta.ee kaudu, kus tuleb valida e-maksuamet/e-toll– e-tolliteenused – VDS.

Andmeid saab sisestada kütuse käitlemise andmekogu (KKS) vastavusdokumentide alammoodulisse (VDS) kasutajaliidese kaudu käsitsi või üles laadida XML-failist.

 

Koolituskeskkond

VDSi koolituskeskkonda sisenemine toimub lingi https://koolitus.emta.ee/ kaudu, kus tuleb valida e-maksuamet/e-toll – e-tolliteenused – VDS.

VDSi õiguste taotlemine


VDSi õiguste andmiseks tuleb:

  1. juhatuse liikmel siseneda e-maksuametisse/e-tolli esindaja rollis ning valida rubriigis „Seaded“ menüüpunkt „Pääsuõigused“;
  2. valida rippmenüüst „Esindajate pääsuõigused" ning avanenud lehel vajutada nupul „Uus pääsuõigus";
  3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul „Otsi"; seejärel vajutada nupul „Edasi" ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  4. valida „Üksikõigused", leida õigused otsisõna „kütus" abil, märgistada vajalikud õigused ja vajutada nupule „Lisa".


Kütuse käitlemise andmekogusse vastavusdokumentide registreerimisega kaasnevad muudatused SADHESes


Alates 6. augustist 2018 tuleb kütust aktsiisilaost tarbimisse lubavatel aktsiisilaopidajatel ning SAAD2-ga kauba Eestisse toojatel sisestada andmekogus SADHES saatelehtede profiilides T2, T5, T6 ja SAAD2:

  • kütuse nõuetele vastavust tõendava dokumendi (vastavussertifikaat või ELi tootja vastavusdeklaratsioon) andmed;

ning lisandunud on andmeväljad:

  • kauba omaniku andmed – kohustuslik alates 1. veebruarist 2019 profiilides T2, T5 ja T6 ja SAAD2;

  • kogus naturaalsetes liitrites – kohustuslik alates 1. veebruarist 2019 profiilides T2, T5 ja T6 ja SAAD2.

Eemaldatud on kõikides profiilides lahter 17N „Kütuse erimärgistatus".

Kaubakood Aktsiisikauba liik Kütus
Tabel. SADHESe kaubakoodid ja aktsiisikauba liigid, millele on kohustuslik lisada nõuetele vastavuse dokument
27101241 K01 Bensiin OA < 95
27101245 K02 Bensiin 95 ≤ OA <98
27101249 K03 Bensiin OA ≥ 98
27101929 K07, K08 Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus
27101943 K07, K08 Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus
27101947 K11 Kerge kütteõli
27101962 K12, K23 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81)
27101964 K12, K23 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81)
27102011 K07, K08 Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus
27102017 K11 Kerge kütteõli
27102031 K12, K23 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81)
27102035 K12, K23 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81)

 

Kütuse käitlemise andmekogusse vastavusdokumentide registreerimisega kaasnevad muudatused Complexis 


Alates 6. augustist 2018 tuleb andmekogus Complex kütuse vabasse ringlusse lubamise protseduuril sisestada tollideklaratsioonile vastavusdokumendi andmed uuel kujul.

Tollideklaratsioonil peab vastavusdokumendi (lisadokument koodiga 1001) viide lahtris 44AB „Viide” olema kujul <väljastaja reg. kood>/<väljastaja viide>. Näiteks: 10000001/KYTUS001.

Tollideklaratsioonile märgitud vastavusdokument peab olema sisestatud vastavusdokumentide süsteemi (VDS) enne tollideklaratsiooni esitamist.

Tabel. Complexi kaubakoodid ja ETT lisakoodid, millele on kohustuslik lisada nõuetele vastavuse dokument
Kaubakood (8-kohaline) Kütus ETT lisakood Complexis
27101241 Bensiin 91  
27101245 Bensiin 95  
27101249 Bensiin 98  
27101929 Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus Q001, Q002
27101943 Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus Q001, Q002
27101947 Kerge kütteõli Q005
27101962 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81) Q006, Q007
27101964 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81) Q006, Q007
27102011 Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus Q001, Q002
27102017 Kerge kütteõli Q005
27102031 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81) Q006, Q007
27102035 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81) Q006, Q007


Vastavusdokumendi tehnilised spetsifikatsioonid


Vastavusdokumendi XML-faili formaadi kirjeldusega seotud dokument ja näited
 
Schema: conformity-dokument VDS (13.94 KB, TXT) 19.07.2018
certificate_diesel_c (2.24 KB, XML) 28.01.2019
foreign_declaration_diesel_c (1.81 KB, XML) 28.01.2019
certificate_specdiesel_1 (2.24 KB, XML) 28.01.2019
foreign_declaration_specdiesel_1 (1.81 KB, XML) 28.01.2019

 

VDSi katseprotokolli andmekoosseisu klassifikaatorid (186.19 KB, PDF) 23.07.2018
Kütuse liikide klassifikaatorid
fuelTypeCode Kütuse liik
DIESEL Diislikütus
SPECDIESEL Eriotstarbeline diislikütus
HFUELOIL Raske kütteõli
LFUELOIL Kerge kütteõli
PETROL91 Bensiin 91
PETROL95 Bensiin 95
PETROL98 Bensiin 98

SADHESe uus X-tee spetsifikatsioon »

 

Abiinfo


Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust järgmistel kontaktidel:

 

21.06.2019