Sa oled siin

Vastavusdokumentide registreerimine (VDS) alates 01.08.2018

Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid.

Alates 1. augustist 2018 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse (VKS; RT I, 03.04.2018, 11) § 9 lg 52 kohaselt tuleb VKS § 8 lg-s 1 nimetatud kütuste (autobensiin, diislikütus, kerge kütteõli ja raske kütteõli) kohta vormistatud vastavusdokumendi andmed kanda kütuse käitlemise andmekogusse. NB! Kütuse nõuetele vastavust tõendava dokumendi sisestamise kohustus ei laiene lennukikütuse, vedelgaasi, biogaasi, põlevkivikütteõli, petrooleumi ja kütuse sarnaste toodete käitlemisel. Andmekogusse sisestatakse dokumendid, mille väljastamise kuupäev on 1. august 2018 ja hilisem.

Andmete andmekogusse kandmise kohustus on akrediteeritud vastavushindamisasutusel või isikul, kes lubab kütust tarbimisse (sh jäätmetest kütuse tootja) või isikul, kes toimetab Eestisse teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kütuse. Andmed tuleb kanda andmekogusse enne kütuse tarbimisse lubamist. Kui kütuse vastavus kehtestatud nõuetele on uuesti tõendatud, peab laopidaja, kelle laost kütus tarbimisse lubati, tegema selle kohta andmekogusse sisestatud dokumendile vastavasisulise märke.

Andmekogusse sisenemine hakkab toimuma Maksu- ja Tolliameti kodulehekülje https://www.emta.ee kaudu, kus tuleb valida e-maksuamet/e-toll– e-tolliteenused – VDS.

Andmeid saab sisestada kütuse käitlemise andmekogu (KKS) vastavusdokumentide alammoodulisse (VDS) kasutajaliidese kaudu käsitsi või üles laadida XML-failist. XML-faili spetsifikatsioon valmib juulis 2018.

Alates 1. augustist 2018 tuleb kütust aktsiisilaost tarbimisse lubavatel aktsiisilaopidajatel ning SAAD2-ga kauba Eestisse toojatel sisestada andmekogus SADHES saatelehtede profiilides T2, T5, T6 ja SAAD2:

  • kütuse nõuetele vastavust tõendava dokumendi (vastavussertifikaat või EL-i tootja vastavusdeklaratsioon) andmed;

ning lisandunud on andmeväljad:

  • kauba omaniku andmed – kohustuslik alates 1. veebruarist 2019 profiilides T2, T5 ja T6 ja SAAD2;

  • kogus naturaalsetes liitrites – kohustuslik alates 1. veebruarist 2019 profiilides T2, T5 ja T6 ja SAAD2.

Eemaldatud on kõikides profiilides lahter 17N „Kütuse erimärgistatus".

Kaubakood Aktsiisikauba liik Kütus
Tabel. SADHESe kaubakoodid ja aktsiisikauba liigid, millele on kohustuslik lisada nõuetele vastavuse dokument
27101241 K01 Bensiin OA < 95
27101245 K02 Bensiin 95 ≤ OA <98
27101249 K03 Bensiin OA ≥ 98
27101929 K07, K08 Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus
27101943 K07, K08 Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus
27101947 K11 Kerge kütteõli
27101962 K12, K23 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81)
27101964 K12, K23 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81)
27102011 K07, K08 Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus
27102017 K11 Kerge kütteõli
27102031 K12, K23 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81)
27102035 K12, K23 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81)


Vastavusdokumendi tehnilised spetsifikatsioonid


Vastavusdokumendi XML-faili formaadi kirjeldusega seotud dokument ja näited
 
Schema: conformity-dokument VDS (13.94 KB, TXT) 19.07.2018
Näidis-xml: diislikütus (2.24 KB, XML) 19.07.2018

SADHESe uus X-tee spetsifikatsioon »

 

19.07.2018