Kütuse keskmine müügihind

Avaldame sellel veebilehel kütuse keskmise müügihinna (euro) andmed vastavalt vedelkütuse seaduse § 42 lg-le 21.

Kuu Ben-siin OA < 95 Ben-siin 95 ≤ OA < 98 Ben-siin OA ≥ 98 Diisli-kütus Eriots-tarbe-line diisli-kütus Kerge kütte-õli Raske kütteõli aktsiisi-määraga 0,5590 eurot/kg Raske kütteõli aktsiisi-määraga 0,0580 eurot/kg Põlev-kivi-kütteõli
aktsiisi-määraga 0,5480 eurot/kg
Põlev-kivi-kütteõli
aktsiisi-määraga 0,0570 eurot/kg
Para-fiinne diisli-kütus Para-fiinne eriots-tarbeline diisli-kütus Diisli-kütus B30 Eriots-tarbe-line diisli-kütus B30
2021
Jaan. 0,870 0,870 0,870 0,681 0,409 0,642 0,721 0,357 0,713 0,356 0,681 0,409 0,681 0,409
Veebr. 0,912 0,912 0,912 0,724 0,452 0,683 0,770 0,406 0,762 0,405 0,724 0,452 0,724 0,452
Märts 0,956 0,956 0,956 0,741 0,469 0,699 0,789 0,425 0,781 0,424 0,741 0,469 0,741 0,469
Aprill 0,960 0,960 0,960 0,737 0,465 0,689 0,773 0,409 0,765 0,408 0,737 0,465 0,737 0,465
Mai 0,970 0,970 0,970 0,757 0,485 0,695 0,772 0,408 0,764 0,407 0,757 0,485 0,757 0,485
Juuni 0,996 0,996 0,996 0,785 0,513 0,718 0,795 0,431 0,787 0,430 0,785 0,513 0,785 0,513
Juuli 1,027 1,027 1,027 0,798 0,526 0,733 0,817 0,453 0,809 0,452 0,798 0,526 0,798 0,526
August 1,020 1,020 1,020 0,786 0,514 0,721 0,801 0,437 0,793 0,436 0,786 0,514 0,786 0,514
2020
Jaan. 0,962 0,962 0,962 0,922 0,562 0,868 0,974 0,474 0,963 0,472 0,922 0,562 0,922 0,562
Veebr. 0,923 0,923 0,923 0,867 0,507 0,804 0,893 0,393 0,882 0,391 0,867 0,507 0,867 0,507
Märts 0,763 0,763 0,763 0,756 0,396 0,688 0,752 0,252 0,741 0,250 0,756 0,396 0,756 0,396
Aprill 0,692 0,692 0,692 0,685 0,325 0,635 0,700 0,199 0,689 0,198 0,685 0,325 0,685 0,325
Mai 0,751 0,751 0,751 0,573 0,301 0,534 0,593 0,229 0,582 0,228 0,573 0,301 0,573 0,301
Juuni 0,810 0,810 0,810 0,624 0,352 0,577 0,639 0,275 0,631 0,274 0,624 0,352 0,624 0,352
Juuli 0,827 0,827 0,827 0,645 0,373 0,590 0,652 0,288 0,644 0,287 0,645 0,373 0,645 0,373
August 0,822 0,822 0,822 0,637 0,365 0,591 0,657 0,293 0,649 0,292 0,637 0,365 0,637 0,365
September 0,814 0,814 0,814 0,605 0,333 0,573 0,645 0,281 0,637 0,280 0,605 0,333 0,605 0,333
Oktoober 0,811 0,811 0,811 0,609 0,337 0,582 0,659 0,295 0,651 0,294 0,609 0,337 0,609 0,337
November 0,807 0,807 0,807 0,624 0,352 0,596 0,673 0,309 0,665 0,308 0,624 0,352 0,624 0,352
Detsember 0,832 0,832 0,832 0,657 0,385 0,617 0,692 0,328 0,684 0,327 0,657 0,385 0,657 0,385
2019
Jaan. 0,897 0,897 0,897 0,904 0,544 0,812 0,883 0,383 0,872 0,381 0,904 0,544 0,904 0,544
Veebr. 0,924 0,924 0,924 0,937 0,577 0,841 0,916 0,416 0,905 0,414 0,937 0,577 0,937 0,577
Märts 0,965 0,965 0,965 0,947 0,587 0,848 0,925 0,425 0,914 0,423 0,947 0,587 0,947 0,587
Aprill 1,032 1,032 1,032 0,964 0,604 0,858 0,934 0,434 0,923 0,432 0,964 0,604 0,964 0,604
Mai 1,047 1,047 1,047 0,968 0,608 0,859 0,933 0,433 0,922 0,431 0,968 0,608 0,968 0,608
Juuni 0,974 0,974 0,974 0,916 0,556 0,832 0,914 0,414 0,903 0,412 0,916 0,556 0,916 0,556
Juuli 0,999 0,999 0,999 0,934 0,574 0,846 0,930 0,430 0,919 0,428 0,934 0,574 0,934 0,574
Aug. 0,972 0,972 0,972 0,918 0,558 0,822 0,893 0,393 0,882 0,391 0,918 0,558 0,918 0,558
Sept. 0,972 0,972 0,972 0,947 0,587 0,833 0,895 0,395 0,884 0,393 0,947 0,587 0,947 0,587
Okt. 0,967 0,967 0,967 0,939 0,579 0,834 0,911 0,411 0,900 0,409 0,939 0,579 0,939 0,579
Nov. 0,974 0,974 0,974 0,935 0,575 0,838 0,915 0,415 0,904 0,413 0,935 0,575 0,935 0,575
Dets. 0,973 0,973 0,973 0,947 0,587 0,867 0,960 0,460 0,949 0,458 0,947 0,587 0,947 0,587
2018
Dets. 0,896 0,896 0,896 0,898 0,538 0,801 0,869 0,368 0,858 0,367 0,898 0,538 0,898 0,538

 

09.09.2021