Aktsiisialane nõustamine

Aktsiisiga seotud küsimustes annavad nõu vastava valdkonna spetsialistid ja aktsiisikeskuse ametnikud.

Valdkonna spetsialistid nõustavad kliente aktsiisi seadusandlust puudutavates ja üldistes küsimustes.
 

Valdkonna spetsialistide kontaktid


Alkoholiaktsiis: Karin Liibert
Maksu- ja Tolliamet, maksude osakond
Kontakttelefon: 676 1477
E-post: karin.liibert@emta.ee

Tubakaaktsiis, pakendiaktsiis: Hille Reinhold
Maksu- ja Tolliamet, maksude osakond
Kontakttelefon: 676 2219
E-post: hille.reinhold@emta.ee

Kütuse- ja elektriaktsiis: Peeter-Tanel Orro
Maksu- ja Tolliamet, maksude osakond
Kontakttelefon: 676 2261
E-post: peeter-tanel.orro@emta.ee
 

Aktsiisikeskus


Aktsiisikeskuse peamised tööülesanded on aktsiisilaopidajate ja registreeritud kaubasaajate tegevuse koordineerimine Eestis, aktsiisideklaratsioonide esitamise nõustamine ja kontrollimine, aktsiisivabastuslubade taotluste menetlemine ning kange alkoholi maksumärkide taotluste menetlemine.

Tallinnas asuvad aktsiisikeskuse ametnikud tegelevad aktsiisilao, registreeritud kaubasaaja ja teiste lubade (väljaarvatud aktsiisivabastusluba) haldusega ja nõustavad kliente olenemata kliendi tegevuskohast.

Tallinna aktsiisikeskuse kontaktid:

Aadress: Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn
E-post: aktsiisid@emta.ee

Tartus töötavad aktsiisikeskuse ametnikud tegelevad aktsiisivabastuslubade haldusega, aktsiisi tagastustega ja pakendiaktsiisiga.

Tartu aktsiisikeskuse kontaktid:

Aadress: Sõpruse pst 4, 50050 Tartu
Kontakttelefonid: 676 4104, 676 4074 
E-post: aktsiisid@emta.ee
Faks: 676 4105

 

02.06.2021