Sa oled siin

Tubakatoodete maksumärkide eemaldamine ja kauba hävitamine tollijärelevalve all

Müügipiirangu tõttu vana kujundusega maksumärgiga tooted toimetatakse tarbimisest aktsiisilattu tubakaseaduses sätestatud kohustusliku saatedokumendiga, kuhu peab olema märgitud tootjapartii tähistus ning sigarettide, sigarite ja sigarillode puhul maksimaalne jaehind.

Maaletooja ja/või aktsiisilaopidaja otsustab, kas toodetelt saab vana maksumärgi eemaldada ja toote märgistada uue maksumärgiga või tooted hävitatakse.

Tagastamise eesmärgil võib maksumärgi tootelt eemaldada ainult maksuhalduri järelevalve all.

Maksumärkide eemaldamiseks toodetelt või maksumärkide hävitamiseks koos toodetega esitatakse taotlus (milles kajastub tootele kinnitatud maksumärgi liik ja/või maksimaalne jaehind) koos lisadokumentidega maksude osakonna aktsiiside talitusele meiliaadressil aktsiisid@emta.ee.

Taotlusele lisaks tuleb esitada aktsiisilaopidajal saatelehe koopia, millega tooted toimetati tarbimisest aktsiisilattu ning dokumendid, mis tõendavad toodete tarbimisse lubamist ja toodetelt aktsiisi tasumist (näiteks maksumärkide tarbimisse lubamise teadete numbrid või T-saatelehtede SNR numbrid ja aktsiisideklaratsiooni andmed).

Toodetelt, mis on hävitatud koos maksumärgiga maksuhalduri esindajate juuresolekul, samuti maksumärkidelt, mis on tagastamise eesmärgil tootelt eemaldatud, on võimalik aktsiis tagasi taotleda alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 456 lõike 1 punktis 4 sätestatud juhul.

Aktsiisi tagasi saamiseks tuleb esitada taotlus, millele peab lisama maksumärkide toodetelt eemaldamise või hävitamise akti.
 

08.05.2019