Sa oled siin

Tubakatoodete maksumärkide eemaldamine ja kauba hävitamine tollijärelevalve all

Müügipiirangu tõttu vana kujundusega maksumärgiga tooted toimetatakse tarbimisest aktsiisilattu tubakaseaduses sätestatud kohustusliku saatedokumendiga, kuhu peab olema märgitud tootjapartii tähistus ja sigarettide puhul maksimaalne jaehind.

Maaletooja ja/või aktsiisilaopidaja otsustab, kas toodetelt saab vana maksumärgi eemaldada ja toote märgistada uue maksumärgiga või tooted hävitatakse.

Tagastamise eesmärgil võib maksumärgi tootelt eemaldada ainult maksuhalduri järelevalve all.

Maksumärkide eemaldamiseks toodetelt või maksumärkide hävitamiseks koos toodetega esitatakse taotlus koos lisadokumentidega maksude osakonna aktsiiside talitusele meiliaadressil aktsiisid@emta.ee.

Taotlusele lisaks tuleb esitada aktsiisilaopidajal järgmised dokumendid:

  1. loetelu maksumärkide saatelehtede numbritest, mille alusel maksumärgid väljastati, või kui maksumärgid saadi teiselt aktsiisilaopidajalt, siis maksumärgistatud toodete ühelt aktsiisilaopidajalt teisele lähetamiste A-saatelehtede SNR numbrid ja andmetest maksumärkide kohta nendel saatelehtedel;

  2. loetelu T-saatelehtede SNR numbritest, millega lubati tooted aktsiisilaost tarbimisse, või importimise korral loetelu vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioonide aktsepteerimisnumbritest;

  3. saatelehe koopia, millega tooted toimetati tarbimisest aktsiisilattu.

Toodetelt, mis on hävitatud koos maksumärgiga maksuhalduri esindajate juuresolekul, samuti maksumärkidelt, mis on tagastamise eesmärgil tootelt eemaldatud, on võimalik aktsiis tagasi taotleda alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 456  lõike 1 punktis 4 sätestatud juhul.

Aktsiisi tagasi saamiseks tuleb esitada taotlus, millele peab lisama maksumärkide toodetelt eemaldamise või hävitamise akti.
 

15.01.2019