Sa oled siin

Tagatise esitamine

Tagatisnõue ja tagatise liigid

Tagatise suuruse määrab maksuhaldur. Tagatise ulatuse määramisel lähtutakse tagatava nõude ja võimaliku sundtäitmise kulude suurusest. Sundtäitmise kulude suurus sõltub pakutavast tagatisest. Maksuhaldur ei arvesta tagatisnõudele lisaks sundtäitmise kulusid, kui tagatiseks on deposiidina maksuhalduri pangakontole makstud tagatissumma. Üldjuhul ei määrata sundtäitmise kulusid, kui käendajaks on maksuhalduri poolt aktsepteeritud käendaja. Pandi seadmisel arvestatakse tagatisnõudele lisaks alati sundtäitmise kulud.

Isik, kellel tekib tagatise esitamise kohustus, võib valida järgmiste tagatise liikide vahel (maksukorralduse seaduse § 122):

 • käendus;
 • deposiidina maksuhalduri pangakontole makstud tagatissumma;
 • riigi kasuks seatud registerpant või hüpoteek.

Käendus

Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud käendajad on:

 • AS LHV Pank
 • AS Citadele banka Eesti filiaal
 • AS SEB Pank
 • Coop Pank AS
 • Luminor Bank AS
 • OP Corporate Bank plc Eesti filiaal
 • Swedbank AS
 • Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal
 • AS TBB pank
 • AS Inges Kindlustus
 • BTA Insurance Company SE Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • Salva Kindlustuse AS
 • AS Citadele banka (Joint Stock Company Citadele Banka)
 • Euler Hermes SA, branch in Finland

Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud käendajate nimekirjas olevad isikud on käendamiseks ise soovi avaldanud ja vastavat õigust Maksu- ja Tolliametilt taotlenud.

Käendusdokumendid esitatakse selleks ettenähtud vormil (93.84 KB, RTF), mis on edastatud käendajate nimekirjas olevatele krediidi- ja kindlustusasutustele.

Deposiidina maksuhalduri pangakontole makstud tagatissumma

Tagatissumma tasutakse tagatissumma määramise otsuses märgitud pangakontole. Maksekorraldusele märgitakse otsuses kajastatud viitenumber.

Riigi kasuks seatud registerpant või hüpoteek

Pandi seadmiseks peab maksumaksja pöörduma vastava taotlusega Maksu- ja Tolliameti poole. Lisaks on vajalik esitada Eesti varahindamise standardite nõuetele vastav eksperthinnang (EVS 875), kuna pandi eseme väärtuse hindamisel lähtutakse eksperthinnangus väljatoodud turuväärtusest. Eksperthinnang peab olema väljastatud kutselise hindaja poolt ning ei tohi olla vanem kui kolm kuud. Maksu- ja Tolliamet aktsepteerib kutsetunnistust omavaid hindajaid. Kutseliste hindajate nimekirja leiab Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu kodulehelt. Eksperthinnang peab olema koostatud esitamiseks Maksu- ja Tolliametile ning peab sisaldama hindamisteenuse osutaja nõusolekut, et seda võib avaldada kolmandatele isikutele.
Tagatisena aktsepteeritakse reeglina I järjekoha hüpoteeke, kuid sõltuvalt konkreetsest tagatise pakkumisest on võimalik pandi seadmine ka järgnevatele järjekohtadele.
Tagatis jäetakse aktsepteerimata juhul, kui esitatud pandieseme väärtus ei ole tagatissumma tagamiseks piisav, pandi ese ei ole lihtsalt realiseeritav või kui vara on juba koormatud hüpoteekidega summas, mille tulemusena vara väärtuse ja hüpoteekide summa vahe ei ole piisav nõuete tagamiseks.

Kontakt

Tagatise esitamise ja tagastamisega seotud küsimuste korral palume pöörduda teenuste osakonna arvestuse talituse kontaktisiku poole:

Aet Mammuspuu, aet.mammuspuu@emta.ee, 676 1609
17.09.2020