SADHES veebiliidese ja X-tee testimine

Ettevõtted, kes tegelevad aktsiisikaupade käitlemisega, peavad kauba lähetamisel esitama Maksu- ja Tolliametile saatedokumente. Andmeid on võimalik mugavalt esitada X-tee kaudu masin-masin liidesega. Selleks peab ettevõtte infosüsteem olema liidestatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga.

SADHES X-tee liidese avamiseks tuleb ettevõttel edukalt sooritada testid Maksu- ja Tolliameti arenduskeskkonnas.

 

Enne testimist

Enne testima asumist palume teil tutvuda SADHES-infosüsteemi tehnilise spetsifikatsiooniga. Küsimused saate saata e-posti aadressile aktsiisid@emta.ee.

Masin-masin liidese kaudu andmete saatmise testimiseks tuleb liituda X-tee andmevahetuskihi arenduskeskkonnaga ja seadistada X-tee turvaserver. Täiendav info X-tee kohta on kättesaadav Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) kodulehelt:

Õiguste taotlemine

Testimiseks tuleb teil taotleda pääsuõigused e-maksuameti/e-tolli arenduskeskkonda. Sellisel juhul on võimalik SADHES-veebiliidesest kontrollida esitatud saatelehe olekuid ja andmete kandumist üle X-tee Maksu- ja Tolliameti SADHES-infosüsteemi.

SADHES X-tee liidese testimiseks tuleb teil taotleda testivatele isikutele õigused. Isikutel, kes testima hakkavad, peab olema kehtiv ID-kaart ning arvutil ID-kaardi lugeja.

Õiguste saamiseks tuleb täita veebitaotlus SADHES veebiliidese ja X-tee testimiseks.

Õiguste andmisest teavitame teid e-kirjaga hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist. Seejärel saate testimist alustada.

Testimine

Maksu- ja Tolliameti arenduskeskkonda saab sisse logida ainult Eestis väljastatud ID-kaardiga, seega peab testijal olemas olema kehtiv ID-kaart ja arvutil ID-kaardi lugeja. Muude autentimisvahendite abil arenduskeskkonda logida ei saa.

Tehniline teave testimiseks
 

X-tee spetsifikatsioonid »

Testimisel palume arvestada alljärgnevaga:

  1. arenduskeskkonna andmed ei ole tootekeskkonna andmete koopia ja seetõttu ei pruugi kõikide ettevõtete andmed arenduskeskonnas olla korrektsed. Seetõttu oleks testide edukama kulgemise nimel kasulik, kui annaksite e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee ette teada nende ettevõtete nimetused ja registrikoodid, mida te oma testandmetes kasutama hakkate. Nõnda saame arenduskeskkonna andmed enne teie testima asumist üle kontrollida ja vajadusel neid täiendada.
  2. tootesse liikumiseks peab testiv ettevõte allkirjastama dokumendi „Kokkulepe X-tee kaudu andmevahetuse kohta siseriiklikus aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis", mille edastame teile testimise käigus. Selles dokumendis palume märkida tehnilist tuge pakkuva ettevõtte andmed ja kontaktid, et teavitada plaanitavatest SADHES katkestustest tootekeskkonnas.

Testimise tulemused

Testimise tulemused palume märkida allolevasse tabelisse ja edastada e-posti aadressile aktsiisid@emta.ee.

Testimisel ilmnenud vigade ja probleemide korral kirjeldage võimalikult täpselt, missuguse tegevuse käigus ja missugustel tingimustel viga tekkis ning edastage veateadete tekst koos ekraanipildiga.

Pärast testimist sõlmime teie ettevõttega kirjaliku kokkuleppe X-tee kaudu andmevahetuse kohta SADHES infosüsteemis ning avame teenuse e-maksuameti/e-tolli tootekeskkonnas.
 

03.05.2018