SADHES veebiliidese ja X-tee testimine

Ettevõtted, kes tegelevad aktsiisikaupade käitlemisega, peavad kauba lähetamisel esitama Maksu- ja Tolliametile saatedokumente. Andmeid on võimalik mugavalt esitada X-tee kaudu masin-masin liidesega. Selleks peab ettevõtte infosüsteem olema liidestatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga.

SADHES X-tee liidese avamiseks tuleb ettevõttel edukalt sooritada testid Maksu- ja Tolliameti arenduskeskkonnas.

 

Enne testimist

Enne testima asumist palume teil tutvuda SADHES-infosüsteemi tehnilise spetsifikatsiooniga. Küsimused saate saata e-posti aadressile aktsiisid@emta.ee.

Masin-masin liidese kaudu andmete saatmise testimiseks tuleb liituda X-tee andmevahetuskihi arenduskeskkonnaga ja seadistada X-tee turvaserver. Täiendav info X-tee kohta on kättesaadav X-tee iseteeninduskeskkonnast:

Õiguste taotlemine

X-tee testimiseks tuleb taotleda pääsuõigused e-MTA koolituskeskkonda. Sellisel juhul on võimalik SADHESi kasutajaliidesest kontrollida esitatud saatelehtede olekuid ja andmete kandumist üle X-tee Maksu- ja Tolliameti SADHES süsteemi.

Õiguste saamiseks tuleb täita taotlus SADHESi testimiseks (59.66 KB, PDF). Digiallkirjastatud taotluse palume edastada e-posti aadressile aktsiisid@emta.ee.

Taotlus peab olema allkirjastatud ettevõtte esindusõigusliku isiku (juhatuse liikme) poolt. Kui taotluse esitab volitatud esindaja, siis on vajalik esitada ka esindusõigust tõendav volikiri.

Õiguste andmisest teavitame teid e-kirjaga. Seejärel saate testimist alustada.

Testimine

Maksu- ja Tolliameti arenduskeskkonda saab sisse logida ainult Eestis väljastatud ID-kaardiga, seega peab testijal olemas olema kehtiv ID-kaart ja arvutil ID-kaardi lugeja. Muude autentimisvahendite abil arenduskeskkonda logida ei saa.

Tehniline teave testimiseks
 

X-tee spetsifikatsioonid »

Testimisel palume arvestada alljärgnevaga:

  1. arenduskeskkonna andmed ei ole tootekeskkonna andmete koopia ja seetõttu ei pruugi kõikide ettevõtete andmed arenduskeskonnas olla korrektsed. Seetõttu oleks testide edukama kulgemise nimel kasulik, kui annaksite e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee ette teada nende ettevõtete nimetused ja registrikoodid, mida te oma testandmetes kasutama hakkate. Nõnda saame arenduskeskkonna andmed enne teie testima asumist üle kontrollida ja vajadusel neid täiendada.
  2. tootesse liikumiseks peab testiv ettevõte allkirjastama dokumendi „Kokkulepe X-tee kaudu andmevahetuse kohta siseriiklikus aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis", mille edastame teile testimise käigus. Selles dokumendis palume märkida tehnilist tuge pakkuva ettevõtte andmed ja kontaktid, et teavitada plaanitavatest SADHES katkestustest tootekeskkonnas.

Testimise tulemused

Testimise tulemused palume märkida allolevasse tabelisse ja edastada e-posti aadressile aktsiisid@emta.ee.

Testimisel ilmnenud vigade ja probleemide korral kirjeldage võimalikult täpselt, missuguse tegevuse käigus ja missugustel tingimustel viga tekkis ning edastage veateadete tekst koos ekraanipildiga.

Pärast testimist sõlmime teie ettevõttega kirjaliku kokkuleppe X-tee kaudu andmevahetuse kohta SADHES infosüsteemis ning avame teenuse e-MTA tootekeskkonnas.
 

26.01.2021