SADHES

Siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem SADHES hõlmab siseriiklikke A- ja T-saatelehti, SAAD saatedokumente ja aktsiisi tagastamise taotlusi.

 

Koolitusmaterjalid

Veebiliidese ja X-tee testimine »


Tehniline teave


Info edastamine aktsiisideklaratsioonile XML-faili abil.

Kasutaja koostab ettevõtte infosüsteemist faili, mis vastab lisatud failistruktuurile.

Alkoholi aktsiisideklaratsiooni andmemudel (30.24 KB, XML) Kliendi töölaualt formeeritava XMLi struktuur 19.09.2016
Tubaka aktsiisideklaratsiooni andmemudel (11.23 KB, XML) Kliendi töölaualt formeeritava XMLi struktuur 19.09.2016
Kütuse aktsiisideklaratsiooni andmemudel (35.29 KB, XML) Kliendi töölaualt formeeritava XMLi struktuur 19.09.2016
Aktsiisideklaratsiooni andmemudel (12.37 KB) Andmemudel 19.09.2016
SADHES saatelehe XML-faili näidis (12.83 KB, XML)   08.02.2017
SADHES saatelehe XML-faili näidised (versioon 6) (9.4 KB, ZIP)   07.06.2017
Süsteemide SADHES ja MAIS muudatused (36.64 KB, PDF)   08.02.2017
EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon (versioon 6) (71.98 KB, PDF) Dokument kirjeldab üldist protokolli sõnumite vahetamiseks MTA X-tee vahendusel. See spetsifikatsioon on ühine kõigi pakutavate teenuste jaoks ning kirjeldab suhtluse tehnilisi aspekte 07.06.2017
X-tee TolliOperatsioon v.6 (7.45 KB) Teenuse WSDL (XML-formaadis) tehniline kirjeldus 07.06.2017


Kasutusjuhendid ja juhised

A- ja T-saatelehe asendustoimingu saatedokument (105 KB, XLS)


Asendustoimingut on lubatud kasutada, kui ettevõtja on maksuhaldurit teavitanud e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee tehnilistest probleemidest tingitud juurdepääsu takistustest SADHESele ja probleemide kavandatud lahendamise ajast.
Asendustoiminguna koostatud saatelehele annab numbri aktsiisikauba lähetaja.

SADHESe töö või juurdepääsu taastumisel SADHESele peavad aktsiisikauba lähetaja ja vastuvõtja viivitamata esitama SADHESe kaudu tagantjärele saatelehed ja teatised vastavalt toimingute kronoloogilisele järjekorrale, kui kasutati asendustoiminguid.
 

Õigusaktid


SADHESega seotud määrused on kehtivad alates 01.07.2014:

 

 
30.01.2018