SADHES

Siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem (SADHES) hõlmab siseriiklikke A- ja T-saatelehti, SAAD saatedokumente ja aktsiisi tagastamise taotlusi.

Pääsuõigused

Ettevõtte seaduslik esindaja annab volituse SADHES kasutamiseks isikutele, kes teostavad ettevõtte nimel saatelehtedega seotud toiminguid. SADHESe teenuse kasutamiseks saab anda järgmisi üksikõigusi.

Pääsuõiguse nimetus ja kood Võimaldab järgmisi tegevusi
Siseriiklikus aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (SADHES) aktsiisisaatedokumentide lähetamine
(kood: SADHES_LAHETAJA)
 • Näha kõiki esindatava ettevõtte kasutajate poolt loodud mustandeid ja saatelehti;
 • esitada saatelehti (sh tagantjärgi);
 • tühistada saatelehti;
 • muuta saatelehele märgitud sihtkohta, lähetamise kellaaega ja transpordi andmeid;
 • koostada aruandeid.
Siseriiklikus aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (SADHES) aktsiisisaatedokumentide piiratud lähetamine
(kood: SADHES_PIIRATUD_OIGUSTEGA_LAHETAJA)
Kõik lähetaja õigused (piiratud konkreetse isiku saatelehtedega, st isik ei näe teiste isikute poolt samas ettevõttes koostatud saateleheti ja mustandeid). Isikul on õigus:
 • esitada saatelehti (sh tagantjärgi);
 • tühistada saatelehti;
 • muuta saatelehele märgitud sihtkohta, lähetamise kellaaega ja transpordi andmeid;
 • koostada aruandeid.

Siseriiklikus aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (SADHES) ettevõtte aktsiisisaatedokumentide vastuvõtuteadete haldamine
(kood: SADHES_VASTUVOTJA)

 • Näha enda ning esindatava ettevõtte saabunud saatelehti,
 • muuta transpordi andmeid,
 • selgitada erinevusi,
 • koostada vastuvõtuteadet (sh üles laadida vastuvõtuteadet XML-failist),
 • koostada aruandeid.
Siseriiklikus aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (SADHES) aktsiisisaatedokumentide vastuvõtuteadete piiratud haldamine
(kood: SADHES_PIIRATUD_OIGUSTEGA_VASTUVOTJA)
Kõik vastuvõtja õigused (piiratud konkreetse isiku saatelehtedega, st isik näeb ainult enda poolt vastu võetud ja saabunud saatelehti, mis pole veel vastu võetud).
 • Näha enda ning esindatava ettevõtte saabunud saatelehti,
 • muuta transpordi andmeid,
 • erinevuste selgitamine,
 • koostada vastuvõtuteadet (sh üles laadida vastuvõtuteadet XML-failist),
 • koostada aruandeid.
Siseriiklikus aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (SADHES) aktsiisisaatedokumentide vaatamine ja aruannete koostamine
(kood: SADHES VAATLEJA)

SADHES vaatleja õigusega saab:

 • vaadelda kõiki selle firma (keda klient esindab) saadetud ja saabunud saatelehti,
 • saab vaadata ja koostada aruandeid.

Analüüsiaktide registreerimiseks ja vaatamiseks on vajalik anda LIDO süsteemi pääsuõigused.

Pääsuõiguse nimetus ja kood Võimaldab järgmisi tegevusi
Aktsiisisaatedokumentide lisadokumentide elektroonilises süsteemis (LIDO) aktsiisisaatedokumentide lisadokumentide haldamine
(kood: LIDO_KLIENT)
LIDO kliendi õigusega saab vaadata kõiki selle firma:
 • mustandeid ja registreeritud lisadokumente,
 • saab lisadokumente registreerida,
 • saab tühistada registreeritud lisadokumente,
 • vaadata ja koostada aruandeid.
Aktsiisisaatedokumentide lisadokumentide elektroonilises süsteemis (LIDO) aktsiisisaatedokumentide lisadokumentide vaatamine
(kood: LIDO_VAATLEJA)
LIDO vaatleja õigusega saab vaadata kõiki selle firma:
 • registreeritud lisadokumente,
 • vaadata ja koostada aruandeid.

SADHESE ja LIDO teenuse kasutamise üksikõigused sisalduvad järgmistes e-MTA kasutamise pääsuõiguste pakettides:

 • „Juriidilise isiku esindaja pakett“, „FIE esindaja pakett“ ja „Aktsiisipakett“ sisaldavad järgmisi üksikõigusi:
  • „Siseriiklikus aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (SADHES) aktsiisisaatedokumentide lähetamine",
  • „Siseriiklikus aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (SADHES) ettevõtte aktsiisisaatedokumentide vastuvõtuteadete haldamine",
  • „Aktsiisisaatedokumentide lisadokumentide elektroonilises süsteemis (LIDO) aktsiisisaatedokumentide lisadokumentide haldamine".

Täpsemat infot pääsuõiguste põhimõtete kohta ning juhtnöörid e-teenuste keskkonnas e-MTAs pääsuõiguste andmiseks leiate pääsuõiguste lehelt.

Kasutusjuhendid ja juhised

Tehniline teave

Asendustoimingu kasutamine

Asendustoimingut on lubatud kasutada, kui ettevõtja on maksuhaldurit teavitanud e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee tehnilistest probleemidest tingitud juurdepääsu takistustest SADHESele ja probleemide kavandatud lahendamise ajast.

Asendustoiminguna koostatud saatelehele annab numbri aktsiisikauba lähetaja.

SADHESe töö või juurdepääsu taastumisel SADHESele peavad aktsiisikauba lähetaja ja vastuvõtja viivitamata esitama SADHESe kaudu tagantjärele saatelehed ja teatised vastavalt toimingute kronoloogilisele järjekorrale, kui kasutati asendustoiminguid.

Õigusaktid

 

02.07.2021