Sa oled siin

Laoarvestus ja -aruandlus (LAAK) alates 01.02.2019

Muudatus rakenduses LAAK

Tulenevalt ettevõtete soovist jõustus 18.07.2019 pealelõunast rakenduses LAAK muudatus, kus kannete tegemiseks on esmalt vajalik registreeritud mahutid siduda tegevuskoha ja lubadega (vastasel juhul ei ole loa mahutite klassifikaatoris näha ühtki mahutit ja kandeid ei saa teha).

Muudatus tulenes ettevõtete soovist näha LAAKi tegevuskohtade all ainult sinna kuuluvate mahutite klassifikaatoreid.

Juhime tähelepanu, et nendel ettevõtetel, kellel on aktsiisiladu ja muud tüüpi ladu, tuleb mahuti siduda kahe erineva tegevuskoha koodiga (aktsiisilao tegevuskohakood ning muu lao tegevuskohakood). Muude lao tüüpide korral kasutatakse üht tegevuskohakoodi ladude üleselt (näiteks ajutine ladustamine ja tolliladu on ainult 1 tegevuskoha kood ühel mahutil).

Küsimuste korral pöörduge palun kliendihalduri poole.

Alates 1. veebruarist 2019 kehtima hakanud vedelkütuse seaduse § 61 kohaselt on kütuse hoiuteenuse osutaja kohustatud pidama kütuse ladustamise või töötlemisega seoses laoarvestust ning kajastama seda maksukorralduse seaduse § 259 alusel laoarvestuse ja -aruandluse andmekogus (LAAK).

Reaalajas kütuse arvestuse kajastamise kohustus on:

 1. ajutise ladustamise koha pidajal
 2. tollilaopidajal
 3. vabatsoonis tegutsemise luba omaval isikul
 4. seestöötlemise tolliprotseduuri kasutamise luba omaval isikul
 5. aktsiisilaopidajal
 6. maksulaopidajal
 7. hoiuteenuse osutajal

Lisaks puudutab LAAK ka kütusest erineva kauba (edaspidi muu kaup) ladustamisega seotud isikuid (ajutise ladustamise koha pidaja, tollilaopidaja, maksulaopidaja ja vabatsoonis tegutsemise luba omav isik), kes sõltuvalt oma valmisolekust, kuid hiljemalt 01.12.2019 peavad hakkama esitama laoarvestuse koondaruandeid iga kuu 20. kuupäevaks täna kehtiva Maksu- ja Tolliameti süsteemi MIKO (mitterahaliste kohustuste aruandlus) asemel andmekogusse LAAK.
 

LAAK õiguste andmine


LAAK õiguste andmiseks tuleb:

 1. juhatuse liikmel siseneda e-MTAsse esindaja rollis ning valida rubriigis „Seaded“ menüüpunkt „Pääsuõigused“;
 2. valida rippmenüüst „Esindajate pääsuõigused" ning avanenud lehel vajutada nupul „Uus pääsuõigus";
 3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul „Otsi"; kui isik leitud, siis vajutada nupul „Edasi" ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
 4. valida „Üksikõigused", leida otsinguga koodi lahtrist „LAAK" õigused, märgistada vajalikud õigused ja vajutada nupule „Lisan“.


Andmete esitamine


Andmed esitatakse e-MTAs, kus tuleb valida „Toll" → „LAAK".

Kütuse arvestuse andmeid saab sisestada LAAKi kasutajaliidese kaudu käsitsi või edastada masin-masin liidese (X-tee) kaudu. Koondaruanded esitatakse LAAKi andmefailina XML-vormingus.

Tegevuskohtade koodid
 

 

Abiinfo


Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:

 • e-posti aadressil laak@emta.ee (pealkirja reale märkige laotüüp) või
 • tel 676 3413

 

20.11.2019