Sa oled siin

Laoarvestus ja -aruandlus (LAAK) alates 01.02.2019

Alates 1. veebruarist 2019 kehtima hakanud vedelkütuse seaduse § 61 kohaselt on kütuse hoiuteenuse osutaja kohustatud pidama kütuse ladustamise või töötlemisega seoses laoarvestust ning kajastama seda maksukorralduse seaduse § 259 alusel laoarvestuse ja -aruandluse andmekogus (LAAK).

Reaalajas kütuse arvestuse kajastamise kohustus on:

 1. ajutise ladustamise koha pidajal
 2. tollilaopidajal
 3. vabatsoonis tegutsemise luba omaval isikul
 4. seestöötlemise tolliprotseduuri kasutamise luba omaval isikul
 5. aktsiisilaopidajal
 6. maksulaopidajal
 7. hoiuteenuse osutajal

Lisaks puudutab LAAK ka kütusest erineva kauba (edaspidi muu kaup) ladustamisega seotud isikuid (ajutise ladustamise koha pidaja, tollilaopidaja, maksulaopidaja ja vabatsoonis tegutsemise luba omav isik), kes sõltuvalt oma valmisolekust, kuid hiljemalt 01.12.2019 peavad hakkama esitama laoarvestuse koondaruandeid iga kuu 20. kuupäevaks täna kehtiva Maksu- ja Tolliameti süsteemi MIKO (mitterahaliste kohustuste aruandlus) asemel andmekogusse LAAK.

Muudatus rakenduses LAAK

Tulenevalt ettevõtete soovist jõustus 18.07.2019 pealelõunast rakenduses LAAK muudatus, kus kannete tegemiseks on esmalt vajalik registreeritud mahutid siduda tegevuskoha ja lubadega (vastasel juhul ei ole loa mahutite klassifikaatoris näha ühtki mahutit ja kandeid ei saa teha).

Muudatus tulenes ettevõtete soovist näha LAAKi tegevuskohtade all ainult sinna kuuluvate mahutite klassifikaatoreid.

Juhime tähelepanu, et nendel ettevõtetel, kellel on aktsiisiladu ja muud tüüpi ladu, tuleb mahuti siduda kahe erineva tegevuskoha koodiga (aktsiisilao tegevuskohakood ning muu lao tegevuskohakood). Muude lao tüüpide korral kasutatakse üht tegevuskohakoodi ladude üleselt (näiteks ajutine ladustamine ja tolliladu on ainult 1 tegevuskoha kood ühel mahutil).

Küsimuste korral pöörduge palun kliendihalduri poole.

LAAK õiguste andmine


LAAK õiguste andmiseks tuleb:

 1. juhatuse liikmel siseneda e-MTAsse esindaja rollis ning valida rubriigis „Seaded“ menüüpunkt „Pääsuõigused“;
 2. valida rippmenüüst „Esindajate pääsuõigused" ning avanenud lehel vajutada nupul „Uus pääsuõigus";
 3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul „Otsi"; kui isik leitud, siis vajutada nupul „Edasi" ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
 4. valida „Üksikõigused", leida otsinguga koodi lahtrist „LAAK" õigused, märgistada vajalikud õigused ja vajutada nupule „Lisan“.


Andmete esitamine


Andmed esitatakse e-MTAs, kus tuleb valida „Toll" → „LAAK".

Kütuse arvestuse andmeid saab sisestada LAAKi kasutajaliidese kaudu käsitsi või edastada masin-masin liidese (X-tee) kaudu. Koondaruanded esitatakse LAAKi andmefailina XML-vormingus.

Tegevuskohtade koodid
 

 

 

Infoks kütuse KN-koodide muudatustest


Alates 1. jaanuarist 2020 toimuvad Eesti tollitariifistikus (ETT) kaubakoodide muutused, mis puudutavad muuhulgas kütuste KN-koode ning seeläbi ka LAAKis kannete tegemist. Kütuse KN-koodide muudatused on toodud veebilehel „Vedelkütuste KN-koodid".

Kuigi SADHES võimaldab juba alates 30. detsembrist 2019 valida aktsiisikauba saatedokumendile KN-koode, mis kehtivad alates 1. jaanuarist 2020, kasutage palun seda võimalust ainult juhul, kui kütuse lähetamisaeg jääb uude, 2020. aastasse. Seda põhjusel, et SADHESest edastatakse andmed KKSi lähetamisaja saabumisel ja KKSis kantakse kütus arvestusse uue KN-koodiga.
 

Kaubakoodide muutmine LAAKis


Juhul kui laos on kütuseid, mille kaubakood muutub alates 1. jaanuarist 2020 kehtetuks, on vaja LAAKi viia sisse vastav muudatus.

Olenevalt laotüübist on 2 varianti, kuidas kaubakoodi muuta:

 1. laotüübid, kus on olemas kanne „OLE" (s.o kauba olemuse erinevuse kanne) – tehke palun nimetatud kanne, märkides dokumenditüübiks „Muud“. Dokumendi numbri lahtrisse sisestage palun „KN muudatus 2020“.

 2. laotüübid, kus ei ole kannet „OLE" (näiteks hoiuteenuse osutaja) – tehke palun esmalt kanne „VAL" (s.o väljakanne), märkides dokumenditüübiks „Muud“ ning dokumendi numbri lahtrisse sisestage „KN muudatus 2020“. Seejärel tuleb teha samade andmetega uus kanne „SIS" (s.o sissekanne).

Eelkõige on sellised kaubakoodi muutused vajalikud neile, kes soovivad samades mahutites hakata ladustama uue kaubakoodiga kaupa (ehk siis koos vana kauba koodiga soovitakse ladustada uue kauba koodiga kaupa). Sellisel juhul tuleb vana kauba kood muuta ära enne uue kaubakoodiga kauba vastuvõtmist. Kui kaubakood on muutmata ja soovitakse uue koodiga kaupa vastu võtta, siis LAAK sellist kannet teha ei lase.

Kaubakoodide muudatusi saab LAAKis hakata tegema alates 1. jaanuarist 2020 ning need peavad olema tehtud hiljemalt 10. jaanuaril 2020. Alates 11. jaanuarist 2020 ei saa mittekehtivaid koode LAAKis enam kasutada, sh neid uute vastu ümber vahetada.
 

Abiinfo


Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:

 • e-posti aadressil laak@emta.ee (pealkirja reale märkige laotüüp) või
 • tel 676 3413

 

19.10.2021