Sa oled siin

Kütuse käitlemise andmekogu laiaulatuslik katkestus 3.–8. mail 2019

Kütuse käitlemise andmekogu (KKS) ja sellega seotud andmebaaside töö ning X-tee sõnumiedastus on planeeritud taasavada esimeses järjekorras juba enne 8. maid 2019. Teavitame teid sellest eraldi kohe pärast X-tee sõnumivahetuse või andmekogude töö taastamist.
 

Asendustoimingutest KKS-i katkestuse korral


Katkestuse ajal tuleb kütuse võõrandajal vormistada paberil saatedokument, mis peab olema kütuse veol kaasas (vedelkütuse seaduse (VKS) § 6 lg 21). Pabersaatedokumendi näidisvormid (KKS saateleht (199.65 KB, PDF) ja KKS saatelehe lisa (178.1 KB, PDF)) on leitavad Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt rubriigist „Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019".

Juhul kui kütust veetakse aktsiisilaost otse T2 saatelehel märgitud kütuse omaniku tegevuskohta (nt tanklasse), siis võib sõita aktsiisilaopidaja poolt (asendustoiminguna) vormistatud T2 pabersaatedokumendiga.
 

Andmete sisestamine KKS-i tagantjärele pärast KKS-i taastamist

 
KKS-i katkestuse ajal vormistatud pabersaatedokumendid tuleb sisestada tagantjärele KKS-i tulenevalt VKS §-st 22 esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui andmekogu töökorra taastumisele järgneval tööpäeval.

Kuna kütusega tehtud toimingud kajastatakse KKS-is nende toimumise järjekorras on oluline arvestada, et tarneahelate nn esimesed lülid (st tarbimisse lubajad, importijad) peavad sisestama KKS-i kandeid esmajärjekorras. Kütuse edasimüüjad saavad omakorda müüki vormistada KKS-is alles siis, kui soetuskanne on jõudnud nende töölauale KKS-is.

Kiirendamaks andmete sisestamise protsessi, soovitame müügi ja vedude kohta vormistatud pabersaatedokumente sisestada KKS-i koondkannetena järgmiselt.


1. Müügikanded tuleb sisestada müügi koondkannetena klientide lõikes: „Käitlemise kanded“ → „Uus kanne“ → „Omanikuvahetus veota" kanne.

Näide

Äriühing A müüs äriühingule B kütust 4. ja 5. mail vastavalt 100 000 l ja 30 000 l ning C-le vastavat 25 000 l ja 75 000 l. KKS-i tuleb sisestada tehinguid ühe kandena „omanikuvahetus veota“ B-le koguses 130 000 l ja teise kandena „omanikuvahetus veota“ C-le koguses 100 000 l.


2. Veoga müügikannete asemel tuleb teha kütuse müügi koondkanded klientide lõikes: „Käitlemise kanded“ → „Uus kanne“ → „Omanikuvahetus veota" kanne.

Näide

Äriühing A müüs ja transportis äriühingule B kütust 4. ja 5. mail vastavalt 100 000 l ja 30 000 l ning C-le vastavat 25 000 l ja 75 000 l. KKS-i tuleb sisestada tehinguid ühe kandena „omanikuvahetus veota“ B-le koguses 130 000 l teise kandena „omanikuvahetus veota“ C-le koguses 100 000 l.


3. Ettevõttesiseste vedude kannete asemel tuleb teha „asukoha muutmise“ koondkanded asukohtade lõikes: „Käitlemise kanded“ → „Uus kanne“  → „Asukoha muutmine“.

Näide

Äriühing A transportis hoiuteenuse osutamise kohast kütust oma tanklasse erinevatel päevadel kokku 4 korda koguses 30 000 l, 25 000 l, 60 000 l ja 25 000 l. KKS-i tuleb sisestada ühe kandena „asukoha muutmine“ koguses 140 000 l.

4. Planeeritud vedusid saab enne KKS-i katkestust (s.o enne 3. maid) XML-failiga üles laadida ja KKS-i taastumisel toimub andmete sidumine tavapärasel viisil.

 

Abiinfo


Küsimuste korral võtke palun ühendust telefonil 676 1111 või e-posti aadressil kks@emta.ee.
 

30.04.2019