Sa oled siin

Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019

Alates 1. veebruarist 2019 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse (VKS; RT I, 03.04.2018, 12) § 51 kohaselt kannab kütuse käitlemise andmekogusse (KKS) andmed temale kuuluva kütuse kohta kütuse müügi tegevusluba omav isik järgmistel juhtudel:

  1. kütuse võõrandamine, välja arvatud müük tanklast;
  2. kütuse vedu, välja arvatud tanklast soetatud kütuse vedu ja vedu, millega kaasneb mõni teine VKS § 51 lõikes 2 sätestatud sündmus või toiming, eeldusel et veoga kaasnev sündmus või toiming on juba andmekogusse kantud;
  3. kütuse üleandmine hoidjale või hoiuleandjale;
  4. kütuse omatarve;
  5. kütuse tootmine väljaspool aktsiisiladu;
  6. kütuse kadu või jääkide mahakandmine;
  7. tarbimisse lubatud kütuse omandamine muul viisil kui soetamine teiselt kütuse müügi tegevusloaga isikult;
  8. kütuse jääkide arvele võtmine.

VKS § 7 lg 1 kohaselt tuleb kütuse müüjal esitada KKSi aruanne tanklast müüdud kütuste kohta iga kalendrikuu 1. kuupäeval (eelmisel kalendrikuul alates 16. kuupäevast kuni kalendrikuu lõpuni ja) 16. kuupäeval (tema poolt samal kalendrikuul alates 1. kuupäevast kuni 15. kuupäevani). Andmed esitatakse tegevuskohtade kaupa.

Kütuse käitlemise aruandes esitatavate andmete loetelu kehtestatakse rahandusministri määrusega.

KKSi sisenemine hakkab toimuma Maksu- ja Tolliameti kodulehekülje https://www.emta.ee/ kaudu, kus tuleb valida e-maksuamet/e-toll– KKS. Andmeid saab sisestada KKSi kasutajaliidese kaudu käsitsi või edastada masin-masin liidese (X-tee) kaudu.

05.09.2018