Sa oled siin

Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019

Alates 1. veebruarist 2019 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse (VKS; RT I, 03.04.2018, 12) § 51 kohaselt kannab kütuse käitlemise andmekogusse (KKS) andmed temale kuuluva kütuse kohta kütuse müügi tegevusluba omav isik järgmistel juhtudel:

  1. kütuse võõrandamine, välja arvatud müük tanklast;
  2. kütuse vedu, välja arvatud tanklast soetatud kütuse vedu ja vedu, millega kaasneb mõni teine VKS § 51 lõikes 2 sätestatud sündmus või toiming, eeldusel et veoga kaasnev sündmus või toiming on juba andmekogusse kantud;
  3. kütuse üleandmine hoidjale või hoiuleandjale;
  4. kütuse omatarve;
  5. kütuse tootmine väljaspool aktsiisiladu;
  6. kütuse kadu või jääkide mahakandmine;
  7. tarbimisse lubatud kütuse omandamine muul viisil kui soetamine teiselt kütuse müügi tegevusloaga isikult;
  8. kütuse jääkide arvele võtmine.

VKS § 7 lg 1 kohaselt tuleb kütuse müüjal esitada KKSi aruanne tanklast müüdud kütuste kohta iga kalendrikuu 1. kuupäeval (eelmisel kalendrikuul alates 16. kuupäevast kuni kalendrikuu lõpuni ja) 16. kuupäeval (tema poolt samal kalendrikuul alates 1. kuupäevast kuni 15. kuupäevani). Andmed esitatakse tegevuskohtade kaupa.

Kütuse käitlemise aruandes esitatavate andmete loetelu kehtestatakse rahandusministri määrusega.

KKSi sisenemine hakkab toimuma Maksu- ja Tolliameti kodulehekülje https://www.emta.ee/ kaudu, kus tuleb valida e-maksuamet/e-toll– KKS. Andmeid saab sisestada KKSi kasutajaliidese kaudu käsitsi või edastada masin-masin liidese (X-tee) kaudu.
 

KKSi X-tee teenused


Teenuste nimetused

X-tee teenus Selgitus
FuelEntry Kütuse jäägi korrigeerimise kanne (YJ – Ülejääk, MK – Mahakandmine, OT – Omatarve)
FuelShipmentOrder Planeeritava veo edastus
FuelReceipt Kütuse vastuvõtu kinnitus
FuelStorageServiceEntry Hoiuteenuse asukoha kanne ja müük lao asukohas
FuelEntryStatus Kande staatuse päring
FuelShipmentStatus Veo staatuse päring
ChangeShipment Veo muutmine (vanade kannete tühistamine ja uute lisamine)
ShipmentDetails Veo detailandmete päring
EntryDetails Kande detailandmete päring
AnnulShipment Veo annulleerimine
AnnulEntry Kande annulleerimine
CancelEntry Kande tühistamine
PetrolStationReport Tankla aruanne
PetrolStationReportStatus Tankla aruande staatuse päring
POBOX Väljundsõnumite postkast (kelle postkasti pannakse push-sõnumid)

 

Tehniline teave

KKS klassifikaatorid v1.1 (23.98 KB, XLSX) 06.11.2018
KKS ärivead v1.0 (13.1 KB, XLSX) 28.09.2018
KKS X-tee teenuste kirjeldus v1.1 (979.19 KB, PDF) 06.11.2018
KKS kande CSV failiformaadid v1.0 (362.07 KB, PDF) 28.09.2018
KKS X-tee liides v1.2 (103.92 KB) 13.11.2018
KKS tankla müük CSV failiformaadid v1.0 (331.44 KB, PDF) 28.09.2018
Kütuse kannete teenused v1.1 (23.99 KB, XLSX) 06.11.2018
Kütuse vastuvõtuteate teenused v1.1 (10.88 KB, XLSX) 06.11.2018
Näidissõnumid v1.2 (18.98 KB, ZIP) 13.11.2018
KKS kande XML-näidisfailid (3.27 KB, ZIP) 13.11.2018
Planeeritud vedude teenused v1.1 (21.26 KB, XLSX) 06.11.2018
Tanklast müügi koondkannete teenused v1.0 (10.73 KB, XLSX) 28.09.2018
Teenustes kasutatavad andmestruktuurid v1.1 (27.92 KB, XLSX) 06.11.2018
14.11.2018