EMCSi kasutajaõigused ning nende taotlemine

Kliendil on ettenähtud kaks kasutajaõigust:

 1. tavakliendi õigus – võimaldab elektroonilise saatelehe (eSLi) haldamist, mis on algatatud ainult antud töötaja poolt ja aruannete koostamist;
 2. peakliendi õigus – võimaldab hallata kõiki ettevõtte eSLe, sõltumata nende esitajast ja võimaldab aruannete kuvamist ning koostamist.

Saatelehe haldus hõlmab järgnevat:

 • eSLi esitamist
 • eSLi tühistamist
 • asendustoiminguga algatatud eSLi sisestamist
 • eSLi sihtkoha muutmist
 • eSLi peal märgitud kellaaja muutmist
 • vastuvõtmisteate vormistamist

Õiguse taotlemiseks on järgnevalt toodud võimalused:

 1. juhatuse liige (B-kaardilt) siseneb e-MTAsse, valib esindatavaa ning rubriigi „Suhtlus“ menüüpunkti „Kirjavahetus“ kaudu edastab taotluse, kuhu märgib:
  a) ettevõtte nime ja registrikoodi,
  b) töötajate andmed (isikukoodid, ees- ja perekonnanimed) ning perioodi (alguse ning lõpu), mille jaoks taotletakse EMCSi peakliendi õigust;
 2. juhul kui on olemas e-MTA juurdepääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks“ (pääsuõiguse kood: P_EXTERNAL_USER_MANAGER), saab ettevõttesiseselt ise määrata, kellele antud õigus väljastada;
 3. taotluse täitmine ning hilisem edastamine (taotluse vorm (528.54 KB, PDF)) peab olema allkirjastatud ettevõtte esindusõigust omava isiku poolt;
 4. kohapeal teenindusleti kaudu tellimine, mis eeldab, et seda teostab ettevõtet esindav isik.
   
28.10.2019