Sa oled siin

VEINI ja VAHETOOTE määratlemine alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse mõistes (uuendatud november 2017)

Käesoleva infomaterjali eesmärgiks on alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (edaspidi ATKEAS) sätestatud VEINI ja VAHETOOTE mõistete selgitamine.

Alkoholi määratlused aktsiisiga maksustamise seisukohalt on sätestatud ATKEAS §-s 12, mille kohaselt jaotatakse alkoholi järgmiselt: ÕLU, VEIN, KÄÄRITATUD JOOK, VAHETOODE ja MUU ALKOHOL.

Alkoholi määratlemisel ATKEASe mõistes peab arvestama järgmist:

1. Sageli ei samastu ATKEASest tulenevad alkoholi määratlused klassifitseerimisel kasutatavate terminitega.

Näide

Alkohol KN koodiga 2204 21 89 00, mis on klassifitseerimise reeglite kohaselt viinamarjavein värsketes viinamarjadest, on ATKEASe mõistes VAHETOODE, kuna selle kaubakoodi all klassifitseeritav portvein on kangendatud vein.

2. ATKEASest tulenev alkoholi määratlus põhineb toote kaubakoodil, mis määratakse Euroopa Nõukogu määruse nr 2658/87 I lisas kehtestatud ELi kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglite kohaselt.

Näide

Alkohol, mis kuulub rubriiki 2206, ei saa olla VEIN, kuna ATKEASe VEINI määratlus ei hõlma nimetatud rubriiki.

3. VEINI määratlus on sätestatud ATKEAS § 12 lg-s 3.

VEIN ATKEASe mõistes on viinamarjadest toodetud:

1) ainult kääritamise teel saadud üle 1,2% kuni 15% k.a etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2204 või 2205 (v.a vahutav vein);

2) ainult kääritamise teel ilma rikastamata saadud üle 15% kuni 18% k.a etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2204 või 2205 (v.a vahutav vein);

3) ainult kääritamise teel saadud üle 1,2% kuni 15% k.a etanoolisisaldusega vahutav vein, mille KNi esimesed neli numbrit on 2205 või kuus numbrit on 2204 10 või kaheksa numbrit on 2204 21 10 või 2204 29 10.

Seega vastavalt määratlusele võib VEIN olla toodetud ainult kääritamise teel.

Kui veinile valmistamise käigus on lisatud alkoholi (näiteks vein on kangendatud etüülalkoholiga, veinile on lisatud etüülalkoholi baasil lõhna- ja maitseaineid, veini käärimine on peatatud etüülalkoholi lisamisega jne), siis ei ole tegemist ainult kääritamise teel saadud tootega. Selline toode ei ole ATKEASe mõistes VEIN.

Lisaks ei ole VEIN ATKEASe mõistes ka mittevahutav vein (ATKEAS § 12 lg 3 punktid 1 ja 2) kangusega üle 15% kuni 18%, mis on küll saadud värsketest viinamarjadest ainult käärimise teel, kuid mis on valmistamise käigus rikastatud.

Rikastamise mõiste, mis on naturaalse alkoholisisalduse mahuprotsendi tõstmine, tuleneb nõukogu määrusest (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus. Nimetatud määruse VIII lisas on loetletud lubatud rikastamise viisid ja need on: sahharoosi lisamine; kontsentreeritud viinamarjavirde lisamine; veini kontsentreerimine, sh pöördosmoosi või jahutamise teel.

4. Kui alkohol valmistamise tehnoloogia tõttu ei sobi VEINI määratlusega, siis võrreldakse alkoholi näitajad kõigepealt KÄÄRITATUD JOOGI määratlusega (ATKEAS § 12 lg 4).

KÄÄRITATUD JOOK on ATKEASe mõistes õllest ja veinist erinev:

1) üle 1,2% kuni 10% k.a etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2204, 2205 või 2206 (NB! 1. punktis ei ole nõuet, et ainult käärimise teel!);

2) ainult kääritamise teel saadud üle 10% kuni 15% k.a etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2204, 2205 või 2206.

3) üle 1,2% kuni 13% k.a etanoolisisaldusega vahutav toode või ainult kääritamise teel saadud üle 13% kuni 15% k.a etanoolisisaldusega vahutav toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2205 või mille KNi esimesed kuus numbrit on 2204 10 või mille KNi kaheksa numbrit on 2206 00 31, 2206 00 39 või 2204 21 10.

5. Kui alkohol ei vasta ei VEINI ega ka KÄÄRITATUD JOOGI määratlusele, siis võrreldakse selle näitajad järgnevalt VAHETOOTE määratlusega (ATKEAS § 12 lg 5).

VAHETOODE ATKEASe mõistes on § 12 lõigetes 2–4 nimetamata toode, mille etanoolisisaldus on üle 1,2 % kuni 22% k.a ja mille KNi esimesed neli numbrit on 2204, 2205 või 2206.

Seega alkohol kangusega kuni 22%, mis kuulub rubriikidesse 2204, 2205 ja 2206, kuid ei ole VEIN ega KÄÄRITATUD JOOK, on VAHETOODE.

6. Kogu Eestis käideldav alkohol peab lisaks siseriiklikele õigusaktidele vastama Euroopa Liidu veiniturukorralduse määrustele. Veiniturukorraldust reguleerivate õigusaktide väljatöötamine on Euroopa Liidu pädevuses, valdkond on väga täpselt reguleeritud alates viinamarjade kasvatamisest, lõpetades märgistamisnõuetega. Ka veini valmistamise tavad ja menetlused on kvaliteedi tagamiseks sätestatud ühenduse tasandil. Alkoholi, sh ka imporditud, mille veinivalmistamise tavad ei ole kooskõlas ühenduse eeskirjadega, ei tohi ühenduses realiseerida.

7. Liköörveini (tuntumatest portvein) valmistamistehnoloogia on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus. Nimetatud määruse VII lisa II osa punkti 3 kohaselt on liköörvein toode, mille tegelik alkoholisisaldus on vähemalt 15%, kuid mitte üle 22%, mis on saadud käärivast viinamarjavirdest või -veinist ja millele on lisatud alkoholi (veinist saadud neutraalset alkoholi, veini viinamarjade destillaati jne).

8. Aromatiseeritud veini (tuntumatest vermut) valmistamistehnoloogia on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 251/2014, aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta. Eelnimetatud määruse artikli 3 kohaselt on aromatiseeritud vein viinamarjasaadustest valmistatud jook alkoholisisaldusega vähemalt 14,5%, kuid mitte üle 22%, millele võib olla lisatud alkoholi ja mida on maitsestatud.

9. Praktikast on teada, et alkoholisisalduse üle 14,5% saamine vaid viinamarjas sisalduva viinamarjasuhkru naturaalse kääritamise teel ei ole reaalne.

10. Tulenevalt ülaltoodust ei ole liköörveinid ja üldjuhul ka aromatiseeritud veinid ainult käärimise teel saadud tooted, mistõttu ei saa nad olla määratletud VEININA ATKEASe mõistes. Arvestades nende toodete alkoholisisaldust, ei ole nad ka kääritatud joogid, seega on tegemist VAHETOOTEGA.

11. Vältimaks eksimusi viinamarjadest toodetud toodete määratlemisel VEINI või VAHETOOTENA, soovitame ettevõtjatel kahtluste korral veini valmistamise tehnoloogia osas võtta ühendust tootjaga ja täpsustada toote valmistamise üksikasju (alkoholi lisamise ja rikastamise osas).
 

22.11.2017