Sa oled siin

Tarbimisse lubatud alkoholi liikmesriikidevaheline liikumine ärilisel eesmärgil (seisuga aprill 2019)

Infomaterjal on õigusakte selgitava iseloomuga ja see ei asenda õigusaktides sätestatut.

Tarbimisse lubatud aktsiisikauba liikmesriikidevahelise liikumise üldreeglid on kehtestatud Nõukogu direktiiviga 2008/118/EÜ ja üldpõhimõtted on sarnased kõikides liikmesriikides.

Ühes liikmesriigis tarbimisse lubatud ehk maksustatud aktsiisikauba toimetamisel teise liikmesriiki ärilisel eesmärgil kasutamiseks kuulub see aktsiisikaup uuesti maksustamisele sihtkohariigis.

Ärilisel eesmärgil kasutamiseks loetakse ka aktsiisikauba ladustamist teises liikmesriigis.

Kauba lähetaja saab taotleda lähteliikmesriigis varem makstud aktsiisi tagastamist, kui ta on lähetanud kaupa nõuetekohaselt ja esitanud kõik nõutavad tõendusdokumendid kauba teise liikmesriiki toimetamise ja seal maksustamise kohta.

Tarbimisse lubatud alkoholi lähetamine Eestist teise liikmesriiki »
 

Teisest liikmesriigist tarbimisse lubatud alkoholi toimetamine Eestisse kasutamiseks ärilisel eesmärgil »

 

02.04.2019