Sa oled siin

Kuidas käituda infosüsteemi tõrgete korral

Süsteemi tehniliste tõrgete või funktsionaalsete probleemide korral, mis takistavad maksumärkide tellijal tellimuste esitamist ja hiljem maksumärkide kinnitamisest teavitamist, tuleb pöörduda aktsiisikeskuse poole.

Kui süsteemi tõrgete tõttu ei ole maksumärkide tellijal võimalik esitada tellimusi ja teavitada maksumärkide kinnitamisest süsteemi kaudu, võib isik teostada nimetatud toiminguid kirjalikult, edastades vajalikke andmeid sisaldava taotluse  aktsiisikeskusse.

Aktsiisikeskuse nõusolekul võib maksumärkide tellimusi ja maksumärgi kinnitamise teatisi edastada ka faksiga või e-postiga, kui kokkulepitud aja jooksul järgneb sellele paberkandjal taotlus.

Taotluse esitamisel võib ettevõtte vajalikud andmed esitada taotlusele lisatud maksumärkide tellimise ja kinnitamisest teatamise vormil.

 

 

26.02.2016