Sa oled siin

Alkoholi kaugmüük (seisuga 01.02.2019)

Infomaterjal on õigusakte selgitava iseloomuga ja see ei asenda õigusaktides sätestatut.

Kaugmüügi mõiste on defineeritud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) § 212 lõikes 1, mille kohaselt see on ühes liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba toimetamine ettevõtja poolt teise liikmesriiki isikule, kes ei kasuta seda kaupa ärilisel eesmärgil.

Lihtsamalt selgitades on kaugmüük lähteriigis tarbimisse lubatud ehk maksustatud alkoholi toimetamine müüja poolt või tema eest otse teises liikmesriigis asuvale füüsilisele isikule.

Enamlevinud kaugmüügi vorm on internetikaubandus.

Kaugmüügi korras lähetatud aktsiisikaup kuulub uuesti maksustamisele sihtkohariigis ja aktsiisi maksmine toimub selles liikmesriigis kehtestatud korras.

Kaugmüüja saab taotleda lähteliikmesriigis varem makstud aktsiisi tagastamist, kui ta on lähetanud kaupa nõuetekohaselt ja esitanud kõik nõutavad tõendusdokumendid kauba teise liikmesriiki toimetamise ja seal maksustamise kohta.

Eeltoodut arvestades on väga oluline, et enne kaugmüügi teostamist viiks ettevõtja ennast kurssi nii lähte- kui sihtliikmesriigis kaugmüügile kehtestatud nõuetega.

Kaugmüük Eestist Euroopa Liidu teise liikmesriiki »
 

Kaugmüük Euroopa Liidu teisest liikmesriigist Eestisse »


 

19.03.2019