Sa oled siin

Alates 1. augustist 2018 tuleb registreerida mahutid, milles hoitakse või ladustatakse kütust

Alates 1. augustist 2018 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse (VKS; RT I, 03.04.2018, 11) § 193 lg 1 kohaselt peab isik, kelle omandis on 10 m3 mahuga või suurem statsionaarne mahuti, milles hoitakse, ladustatakse või kavatsetakse hoida või ladustada alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud kütust, esitama tehnilise järelevalve infosüsteemi järgmised andmed:

 1. maaüksuse aadress, millel mahuti paikneb;
 2. mahuti omaniku nimi ja registri- või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
 3. mahuti asendiplaani number selle olemasolu korral;
 4. mahuti maht;
 5. märge, kas mahuti asub maa all;
 6. märge, kas maapealne mahuti on ujuva kaanega või ilma;
 7. märge selle kohta, kas mahuti on kasutuses;
 8. mahuti kasutusotstarve;
 9. kui mahuti omanik ei ole selle valdaja, siis valdaja nimi koos isiku- või registrikoodiga.

Andmete muutumise korral on mahuti omanikul kohustus esitada uued andmed.
 

Abiinfo


Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:

 • Tehnilise Järelevalve Ametiga: info@tja.ee, tel 667 2000
 • Maksu- ja Tolliametiga: mtr@emta.ee, tel 676 2585, 880 0811 (erakliendi nõustamine), 880 0812 (ärikliendi nõustamine)
   
31.07.2018