Sa oled siin

Alates 1. augustist 2018 tuleb registreerida mahutid, milles hoitakse või ladustatakse kütust

Alates 1. augustist 2018 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse (VKS; RT I, 03.04.2018, 11) § 193 lg 1 kohaselt peab isik, kelle omandis on 10 m3 mahuga või suurem statsionaarne mahuti, milles hoitakse, ladustatakse või kavatsetakse hoida või ladustada alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud kütust, esitama tehnilise järelevalve infosüsteemijärgmised andmed:

  1. maaüksuse aadress, millel mahuti paikneb;
  2. mahuti omaniku nimi ja registri- või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
  3. mahuti asendiplaani number selle olemasolu korral;
  4. mahuti maht;
  5. märge, kas mahuti asub maa all;
  6. märge selle kohta, kas mahuti on kasutuses;
  7. mahuti kasutusotstarve;
  8. kui mahuti omanik ei ole selle valdaja, siis valdaja nimi koos isiku- või registrikoodiga.

Andmete muutumise korral on mahuti omanikul kohustus esitada uued andmed.

 

16.05.2018