Sa oled siin

Alates 1. juulist 2018 jõustuvad TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni (1975. aasta TIR-konventsioon) muudatused

28.06.2018

TIR-märkmike kasutajate jaoks on olulisemaks muudatuseks TIR-konventsiooni 6. lisa selgitatava märkuse 0.8.3 muutmine, kus fraas „50 000 USA dollarit“ asendatakse fraasiga „100 000 eurot“. Muudatus on juba varasemalt lisatud EL-i õigusaktidesse.

Samuti on lisatud 6. lisa selgitav märkus 8.1a.6 ning muudetud 8. lisa ja 9. lisa sõnastust. Muudatustega saab tutvuda Euroopa Liidu Teatajas.