Maksumärgi päring

Alates 01. juulist 2006 tõendab aktsiisi maksmist kangelt alkoholilt alkoholi müügipakendile, üldjuhul selle korgile kinnitatud maksumärk.

Maksumärgi alkoholile kinnitamisel teavitab maksumärkide tellija Maksu- ja Tolliametile andmed alkoholi liigi, etanoolisisalduse ja koguse kohta müügipakendis. Maksu- ja Tolliamet kontrollib müügiloleva alkoholi vastavust teavitatud andmetele.

Ka tavatarbijal on võimalus kontrollida alkoholi legaalsust ja aktsiisi maksmiseks esitatud andmete õigsust.

Päringuid saab esitada Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel asuva alkoholi maksumärgi avaliku päringu kaudu.

Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel sisestatakse päringu edastamiseks ainult maksumärgi number kujul näiteks „XX123456” (2 tähte + 6 numbrit).

Päringu vastuses leiab eelkõige informatsiooni, kas alkohol, millele on kinnitatud küsitud numbriga maksumärk, on lubatud tarbimisse või mitte. Kui tegemist on tarbimisse lubatud alkoholiga, siis sisaldab vastus ka andmeid toote kohta (toote nimetus, kogus pudelis ja kangus) ning tarbimisse lubamise kuupäeva.

Maksu- ja Tolliamet palub kõikidest juhtumitest, kui päringule saadud vastuse andmed ja alkoholi näitajad ei ühti või kui vastuse kohaselt maksumärk ei ole tarbimises, teavitada Maksu- ja Tolliameti vihjetelefonil +372 800 4444 või e-mailil vihje@emta.ee.
 

09.01.2019