Sa oled siin

Kuidas toimida maksumärgistamata või rikutud maksumärgiga alkoholi avastamisel

Maksu- ja Tolliameti poole on pöördunud mitmed müügifirmad ja küsinud, kuidas toimida avastatud maksumärgistamata alkoholiga.

Kange alkoholi maksumärgistamise nõude rakendamise eesmärgiks on välistada aktsiisiga maksustamata kange alkoholi realiseerimine legaalses müügivõrgus. Maksumärgi puudumine või nõuetele mittevastavus võivad viidata võimalikule rikkumisele.

Ülaltoodut arvestades palub Maksu- ja Tolliamet kõikidest maksumärgistamata või rikutud maksumärgiga alkoholi avastamise juhtumitest teavitada vihjetelefonil (tasuta, 24h) 800 4444 või vihje e-posti aadressil: vihje@emta.ee

Maksumärgistamata või rikutud maksumärgiga alkohol kuulub viivitamatult müügilt kõrvaldamisele. Juhtumi asjaolusid soovitab Maksu- ja Tolliamet koheselt fikseerida aktiga. Alkoholi tuleb vastavalt alkoholi müüjaga saavutatud kokkuleppele kas tagastada koos aktiga müüjale või hävitada kohapeal.

Ebakorrektselt paigaldatud maksumärgiga alkoholi avastamisel soovitame kontrollida alkoholi maksumärgi avalikust päringust, kas maksumärgistatud alkoholi näitajad vastavad andmebaasis kajastatutele.

Ebakõlade avastamisel palume edastada vihje Maksu- ja Tolliametile.

09.01.2019