Kange alkoholi maksumärkide paigaldusjuhend

Alkoholi maksumärkidena kasutatavad hologrammkleebised on ette nähtud paigaldamiseks metallile, klaasile, kilele, kartongile, fooliumile, paberile ning plastikule. Kleebiste normaalne säilitamis-, käitlemis- ja paigaldustemperatuur on 10°C...25°C, suhteline õhuniiskus 50%...55%.

Hoidmine

Kleebiseid hoitakse eemal otsesest päikesekiirgusest, küttekehadest ning muudest kiirgusallikatest.

Paigaldamine

NB! Enne paigaldamist tuleb testide abil veenduda, et plaanitud aluspind on paigaldamiseks sobiv ning kleebist ei ole võimalik sellelt ilma nähtavate kahjustusteta eemaldada! Erilist tähelepanu tuleb pöörata peene reljeefiga pindadele, samuti võivad osad plastid ning teatud värvidega kaetud metallpinnad olla kleebise paigaldamiseks vähesobivad!

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja sile, vältimaks kondensaadi teket ei tohi aluspinna temperatuur olla oluliselt madalam paigaldusruumi temperatuurist.

Kleebise paigaldamisel tuleb veenduda, et kleebis on täies ulatuses aluspinna vastu surutud.

Kleebise normaalseks liimumiseks peab kleebisega toode ühe tunni jooksul peale kleebise paigaldamist seisma temperatuuril 15°C...25°C.

15.01.2016