E-teenuste kasutamine

Maksu- ja Tolliameti e-teenused on kättesaadavad e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonna e-MTA kasutamine toimub rahandusministri 14.03.2019 määrusega nr 15 kehtestatud korras.

E-MTA tutvustus

Igale kasutajale kuvatakse esmakordsel e-MTAsse sisenemisel info e-teenuse keskkonna kasutamise kohta eraisikuna. Kui kasutajal on lisaks ka mõne juriidilise isiku esindusõigus või see tekib hiljem, siis kuvatakse kasutajale ka info e-teenuse keskkonna kasutamise kohta juriidilise isikuna.

Infoga on hiljem võimalik tutvuda ka e-teenuste keskkonnas menüüpunkti kaudu: Seaded - Info e-MTA kasutamise kohta.

E-MTAsse sisenedes avaneb kasutajale töölaud, kus saab kiire ülevaate enda või esindatavate maksu- ja tolliandmetest ning eelseisvatest kohustustest.

Kasutajatel on võimalus kujundada oma töölaud ise. Võimalik on tõsta enamkasutatavad sisuplokid prioriteetsemaks ning muuta tabelites kuvatavate veergude arvu ja valikut.

Autentimisvõimalused

E-MTAsse saate siseneda järgmiseid autentimisvahendeid kasutades:

  • ID-kaart (sh digi-ID, elamisloakaart, e-residendi digi-ID ja diplomaadikaart)
  • mobiil-ID
  • Smart-ID
  • EL riigi eID

Kasutajakonto

Kõigile Eesti isikukoodiga isikutele loome e-MTAs automaatselt kasutajakonto. Mitteresidentidele, kellel Eesti isikukoodi ei ole, loome kasutajakonto pärast õnnestunud autentimist e-MTAs autentimisest saadud info alusel. Rohkem infot on veebilehel „Info mitteresidentidele e-teenuste kasutamiseks".

Kasutajakonto andmeid näete e-MTA rubriigis Seaded - Kasutajakonto.

Pääsuõiguste andmine

Maksu- ja Tolliameti e-teenuste (e-MTA) kasutamiseks peavad kasutajatel olema pääsuõigused.

Loe edasi

Turvalisus e-teenuste keskkonnas

Andmete turvalisuse eest e-MTAs hoolitseb eelkõige Maksu- ja Tolliamet, kuid e-MTA kasutamine on turvaline, kui olete ka ise tähelepanelik. Järgnevalt anname ülevaate, kuidas saate e-MTAt kasutades vähendada võimalikke riske ja vältida internetikeskkonna ohte.

Loe edasi

Abi tehniliste probleemide korral

Sellelt lehelt saate abi e-MTA kasutamisel tekkida võivate tõrgete korral.

Loe edasi

Plaaniliste hooldustööde ajad

Palume e-MTA kasutamisel arvestada plaaniliste süsteemihooldustööde aegadega.

Loe edasi

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Viimati uuendatud 20.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?