Registrikoodi taotlemine

Mitteresidendil peab Eestis tulu deklareerimiseks olema Eesti registrikood. Maksulepingust tulenevate tulumaksuseadusest soodsamate maksumäärade kohaldamiseks peab väljamakse tegija esitama Maksu- ja Tolliametile ka mitteresidendist tulu saaja välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõendi.

Mitteresidendil peab Eestis tulu deklareerimiseks olema Eesti registrikood, mis tähendab:

  • Eesti isikukoodi või
  • Eesti Maksu- ja Tolliameti väljastatud maksukohustuslaste registri koodi (mitteresidendi koodi).

Tulu deklareerimiseks piisab ühest eelnimetatud registrikoodist. Kui inimesel on juba olemas Eesti isikukood või varem Maksu- ja Tolliameti väljastatud maksukohustuslaste registri kood, siis ei pea uue deklaratsiooni esitamiseks uut koodi taotlema.

Eesti isikukoodi on võimalik taotleda Politsei- ja Piirivalveametist, kohalikust omavalitsusest koos elukoha registreerimisega või elukohta registreerimata Eesti välisesindusest.

Mitteresidendi koodi taotlemine

Kui inimesel Eesti isikukoodi ei ole, siis saab taotleda Maksu- ja Tolliametilt maksukohustuslaste registri koodi (mitteresidendi koodi). Koodi võib taotleda nii mitteresident ise kui ka väljamakse tegija, näiteks tööandja.

Selleks, et vältida topelt-registrikoodi väljastamist, soovitame enne registrikoodi taotlemist kontrollida Maksu- ja Tolliameti väljastatud registrikoodi olemasolu mitteresidentsuse päringu kaudu.

Päringu abil saab kontrollida ka seda, kas mitteresidendi kohta on Maksu- ja Tolliameti registris olemas välisriigi maksuhalduri väljastatud residentsustõend.

Registrikoodi saamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada taotlus mitteresidendi registreerimiseks.

Taotluse saab esitada:

Maksu- ja Tolliamet väljastab taotluse esitajale registreeritava isiku maksukohustuslaste registri koodi 10 päeva jooksul.

Mitteresidendile antud maksukohustuslaste registri kood (mitteresidendi kood) ei muuda isiku residentsust. Isik ei saa mitteresidendi koodiga Eesti residendiks ning sellega ei kinnitata ka välisriigi maksuresidentsust. Mitteresident peab tulu deklareerima endiselt mitteresidendi tuludeklaratsioonil (vormid A1, E1, V1) ning väljamakse tegija deklareerima maksustatavad väljamaksed deklaratsiooni TSD lisal 2.

Mitteresidendi koodist ei piisa maksulepingu soodusmäärade kohaldamiseks. Selleks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada ka välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõend vormil TM 3 või samu andmeid sisaldav välisriigi maksuhalduri tõend.

Viimati uuendatud 10.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?