Eraisiku tulu maksustamine

E-resident on Eesti maksuseaduste mõistes mitteresident. Mitteresidendil, sh e-residendil maksustatakse Eestis vaid Eesti tulu.

Reeglina deklareerib e-residendi maksustatava tulu, peab maksu kinni ja kannab Maksu- ja Tolliameti pangakontole väljamakse tegija. Väljamaksed deklareeritakse vormi TSD lisal 2 ning maksud kantakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

E-resident esitab tuludeklaratsiooni ise, kui ta saab Eestis kasu vara võõrandamisest ja ettevõtlustulu.

Maksude deklareerimiseks ei ole e-residendile vaja Maksu- ja Tolliameti väljastatud registrikoodi, sest e-residendil on olemas Eesti isikukood, mis ongi Eestis sobivaim maksude deklareerimiseks.

Selleks, et mitteresident saaks tulumaksuga topeltmaksustamise vältimisel kasutada Eestiga sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingutest tulenevaid tulumaksusoodustusi ja -vähendusi, peab Eesti Maksu- ja Tolliametile esitama välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõendi.

Viimati uuendatud 12.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?