Ametnikud ja töötajad

Maksu- ja Tolliameti ametnike ja töötajate kontaktid leiate siit lehelt.

Maksu- ja Tolliamet

Seoses kodulehe uuendamisega ei ole Maksu- ja Tolliameti ametnike ning töötajate ametijuhendid ajutiselt kättesaadavad.

Maksu- ja Tolliamet

Ameti tegevusvaldkond on riigitulude haldamine, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamine ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmine.
Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raigo Uukkivi peadirektor 6762102 raigo.uukkivi@emta.ee
Triin Raaper peadirektori asetäitja 6762102 triin.raaper@emta.ee
Rivo Reitmann peadirektori asetäitja 6762102 rivo.reitmann@emta.ee
Kairi Mitt juhiabi 6762102 kairi.mitt@emta.ee

Haldusosakond

Korraldab ameti valduses oleva riigivara haldamist, teenistuslähetustega seotud reisi- ja majutusteenust, ametisisest logistikateenust ning eelarve koostamist ja aruandlust. Samuti korraldab ning koordineerib dokumendi- ja arhiivihaldust.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tauno Krull osakonnajuhataja tauno.krull@emta.ee
Jaak Veerme tehnikajuht jaak.veerme@emta.ee
Ülle Kodanipork dokumendihaldur 6761263 ylle.kodanipork@emta.ee
Evelin Malleus finantsspetsialist 6762223 evelin.malleus@emta.ee
Toomas Noormaa autojuht toomas.noormaa@emta.ee
Anne Aaremaa dokumendihaldur 6762059 anne.aaremaa@emta.ee
Olga Kulli dokumendihaldur 6764100 olga.kulli@emta.ee
Galina Põlma haldusspetsialist 6763160 galina.polma@emta.ee
Klevia Perlin administraator 6762992 klevia.perlin@emta.ee
Taimi Veri dokumendihaldur 6762181 taimi.veri@emta.ee
Lia Varmo haldusspetsialist 6763726 lia.varmo@emta.ee
Sirje Ilus dokumendihaldur 6761415 sirje.ilus@emta.ee
Einar Kullasaar haldusspetsialist 6764107 einar.kullasaar@emta.ee
Ülle Parts logistik 6762222 ylle.parts@emta.ee
Reet Ehiloo dokumendihaldur 6761933 reet.ehiloo@emta.ee
Aivar Vaino haldusspetsialist 6763844 aivar.vaino@emta.ee
Kati Treude büroojuht Kati.Treude@emta.ee
Ilme Haavalo administraator 6761271 ilme.haavalo@emta.ee
Kaire Kiviväli dokumendihaldur 6764004 kaire.kivivali@emta.ee
Marge Ojaveer peaarhivaar 6762225 marge.ojaveer@emta.ee
Ly Aas dokumendihaldur 6763238 ly.aas@emta.ee
Siret Haller arhivaar 6762994 siret.haller@emta.ee
Anneli Kurvet riigivarahaldur 6762121 anneli.kurvet@emta.ee
Karit Rebane haldusspetsialist 6764431 karit.rebane@emta.ee
Maie Hütt haldusspetsialist 6762221 maie.hytt@emta.ee
Andres Reimann autojuht andres.reimann@emta.ee
Tauri Žmenja riigivarahaldur 6762217 tauri.zmenja@emta.ee
Nele Roosi arhivaar 6761890 nele.roosi@emta.ee
Eneli Jarlõkov haldusspetsialist 6761584 eneli.jarlokov@emta.ee
Marika Lume finantsanalüütik 6762280 marika.lume@emta.ee
Katrin Kallasmaa dokumendihalduse konsultant 6762969 Katrin.Kallasmaa@emta.ee
Arvids Tisler riigivarajuht 6761042 arvids.tisler@emta.ee
Kristel Karussaar isikuvarustuse juht 6762173 kristel.karussaar@emta.ee
Kristiina Normet dokumendihalduse juht 6762241 kristiina.normet@emta.ee
Enn Kunglamäe side- ja eritehnika juht enn.kunglamae@emta.ee
Eevi Võrklaev finantsspetsialist 6762233 eevi.vorklaev@emta.ee
Tiina Laanemets dokumendihaldur 6761251 tiina.laanemets@emta.ee
Marina Liivaste dokumendihaldur 6763500 marina.liivaste@emta.ee
Anastassija Sokolova riigivarahaldur 6763831 Anastassija.Sokolova@emta.ee

Juriidiline osakond

Menetleb vaideid ja lahendab kaebusi; esindab ametit likvideerimis-, pankroti- ja kohtumenetluses; annab arvamust ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta; osaleb lepingute koostamisel; koordineerib ametis väärteomenetlust ning korraldab võlgade sissenõudmisega seotud tegevusi. Lisaks nõustab osakond juriidiliselt ameti teisi struktuuriüksusi ja koolitab neid.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marilin Mihkelson osakonnajuhataja 6761428 marilin.mihkelson@emta.ee
Admintiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiiu Mändla jurist-asjaajaja 6763303 tiiu.mandla@emta.ee
Carmen Kuus jurist-asjaajaja 6761039 carmen.kuus@emta.ee
Ingrid Danilson infosüsteemi haldur 6761926 ingrid.danilson@emta.ee
Erimenetluse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Revo Krause valdkonnajuht 6764136 revo.krause@emta.ee
Erimenetluse tiim I
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Sigrid Tirman jurist 6762073 sigrid.tirman@emta.ee
Andre Paju jurist 6761831 Andre.Paju@emta.ee
Ülle Ilves jurist 6763281 ylle.ilves@emta.ee
Carmen Linnumäe jurist 6762001 Carmen.Linnumae@emta.ee
Kai Simpson jurist 6762890 kai.simpson@emta.ee
Marju Vahing-Mõttus peajurist 6764032 marju.vahing-mottus@emta.ee
Pirjo Toomsoo jurist 6761057 pirjo.toomsoo@emta.ee
Hannele Hummel jurist 6764442 hannele.hummel@emta.ee
Maris Toomessalu jurist-asjaajaja 6764405 Maris.Toomessalu@emta.ee
Erimenetluse tiim II
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mikk Kangro jurist 6762040 mikk.kangro@emta.ee
Inna Golovina jurist 6763747 inna.golovina@emta.ee
Ulrika Kõiv jurist 6764049 Ulrika.Koiv@emta.ee
Dmitri Koroljov jurist 6761108 dmitri.koroljov@emta.ee
Egle Nigulist jurist 6763706 egle.nigulist@emta.ee
Kaire Jurjev jurist 6763713 kaire.jurjev@emta.ee
Kadri Kööp jurist 6761590 kadri.koop@emta.ee
Terje Kriiseman peajurist 6764048 terje.kriiseman@emta.ee
Katri-Helena Siirak jurist 6761219 katri-helena.siirak@emta.ee
Erimenetluse tiim III
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ester Kuivas jurist 6763285 ester.kuivas@emta.ee
Karel Miisna jurist 6761084 karel.miisna@emta.ee
Rauno Õismaa jurist 6761083 rauno.oismaa@emta.ee
Kaie Kaju jurist 6763244 kaie.kaju@emta.ee
Margit Kikas jurist 6761605 margit.kikas@emta.ee
Maarja Konsand-Nisu peajurist 6764058 maarja.konsand-nisu@emta.ee
Darja Kostenko jurist 6762617 Darja.Kostenko@emta.ee
Tuuliki Lorvi jurist 6761317 Tuuliki.Lorvi@emta.ee
Kohtumenetluse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Meelis Rohtlaan valdkonnajuht 6761326 meelis.rohtlaan@emta.ee
Halduskohtuvaidlused I
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiia Pukk jurist 6763746 tiia.pukk@emta.ee
Mari-Liis Tüür peajurist 6761476 mari-liis.tyyr@emta.ee
Aiki Meister jurist 6763312 aiki.meister@emta.ee
Andreas Aas jurist 6761120 andreas.aas@emta.ee
Halduskohtuvaidlused II
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kristel Uibo peajurist 6762074 kristel.uibo@emta.ee
Jaanek Lips jurist 6764298 jaanek.lips@emta.ee
Indrek Lind jurist 6764066 indrek.lind@emta.ee
Jane Perv jurist 6764449 jane.perv@emta.ee
Margo Karu jurist 6763261 margo.karu@emta.ee
Källi Vallner jurist 6761136 kalli.vallner@emta.ee
Rivo Koemets jurist väärteomenetluse valdkonnajuhi ülesannetes 6761450 rivo.koemets@emta.ee
Karin Kask jurist 6764013 karin.kask@emta.ee
Vaidemenetluse tiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lembit Sullakatko jurist 6761325 lembit.sullakatko@emta.ee
Janar Kivirand jurist 6761437 janar.kivirand@emta.ee
Irmeli Kuusemäe jurist 6761414 irmeli.kuusemae@emta.ee
Ene Lainemäe jurist 6761447 ene.lainemae@emta.ee
Aivar Haava jurist 6763843 aivar.haava@emta.ee
Õigusloome valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tanel Ruusmaa valdkonnajuht 6761468 tanel.ruusmaa@emta.ee
Kaspar Ojasalu jurist 6761662 kaspar.ojasalu@emta.ee
Kersti Rahlin jurist 6761449 kersti.rahlin@emta.ee
Tanel Ermel jurist 6762146 tanel.ermel@emta.ee
Kateriin Ambrozevits jurist 6761478 kateriin.ambrozevits@emta.ee
Pille Kullamaa jurist 6761015 pille.kullamaa@emta.ee
Eero Kosk jurist 6761400 eero.kosk@emta.ee
Maarja Silber jurist 6764103 maarja.silber@emta.ee

Kommunikatsiooniosakond

Töötab välja, arendab ja korraldab ameti meediasuhtlust, sisekommunikatsiooni ning maksu- ja tollialase teabe levitamise põhimõtteid. 
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Agnes Suurmets-Ots sisekommunikatsiooni juhtivspetsialist kommunikatsiooniosakonna juhataja ülesannetes 6761114 agnes.suurmets-ots@emta.ee
Reet Pärgma meediasuhete spetsialist 6761115 reet.pargma@emta.ee
Katrin Heldna projektijuht 6764067 katrin.heldna@emta.ee
Anu Pillesson kommunikatsioonispetsialist 6762052 anu.pillesson@emta.ee
Dmitri Pastuhhov meediasuhete spetsialist 6762334 dmitri.pastuhhov@emta.ee

Maksuauditi osakond

Ennetab ja tõkestab maksukorralduse seaduse, maksuseaduste, vedelkütuse seaduse ja tollialaste õigusaktide rikkumisi ning viib läbi kontrolle ja väärteomenetlusi. Samuti hindab ja määrab kindlaks isikute maksuriske. Lisaks teeb muudatus- ja täiendusettepanekuid kontrollivaldkonda puudutavate õigusaktide kohta ning planeerib, juhendab ja arendab kontrollivaldkonna tööd.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jaanus Värk osakonnajuhataja 6762192 jaanus.vark@emta.ee
Evelin Muttik osakonnajuhataja asetäitja 56482505 evelin.muttik@emta.ee
Raili Roosimaa osakonnajuhataja asetäitja 56975064 raili.roosimaa@emta.ee
Oscar Õun valdkonnajuht 6762046 oscar.oun@emta.ee
Kristi Veskus valdkonnajuht 6761336 kristi.veskus@emta.ee
Kaido Lemendik ärikontroller kaido.lemendik@emta.ee
Maksuauditi osakonna arendustiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Maksim Baranov juhtivspetsialist maksim.baranov@emta.ee
Pille Muni arendusspetsialist pille.muni@emta.ee
Epp Põldsalu juhtiv maksuaudiitor epp.poldsalu@emta.ee
Marek Põllu arendusspetsialist marek.pollu@emta.ee
Anne Vana arendusspetsialist anne.vana@emta.ee
Laura Uustal maksuaudiitor 6764014 laura.uustal@emta.ee
Kati Siilbek arendusspetsialist kati.siilbek@emta.ee
Evelin Küttis arendusspetsialist evelin.kyttis@emta.ee
Kristi Opikova arendusspetsialist kristi.opikova@emta.ee
Siim Tamm arendusspetsialist siim.tamm@emta.ee
Jaanus Timusk arendusspetsialist jaanus.timusk@emta.ee
I maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Erkki Paulus maksuauditi üksuse juht 6761514 Erkki.Paulus@emta.ee
III Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kadriann Niinepuu maksuaudiitor 6761943 kadriann.niinepuu@emta.ee
Evelin Ruuse maksuaudiitor 6761005 evelin.ruuse@emta.ee
Merilin Roosipuu maksuaudiitor 6761146 Merilin.Roosipuu@emta.ee
Janelle Urres juhtiv maksuaudiitor 6761675 Janelle.Urres@emta.ee
Juta Kukkur maksuaudiitor 6764035 juta.kukkur@emta.ee
I Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Krista Randvere maksuaudiitor 6761525 krista.randvere@emta.ee
Helju Tuulsalu maksuaudiitor 6761171 helju.tuulsalu@emta.ee
Ursula Podmošenski juhtiv maksuaudiitor 6761522 ursula.podmosenski@emta.ee
Lidia Krotova maksuaudiitor 6761032 lidia.krotova@emta.ee
Sirje Aareleid maksuaudiitor 6761541 sirje.aareleid@emta.ee
Eliise Schmuul maksuaudiitor eliise.schmuul@emta.ee
II Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Laine Leht maksuaudiitor 6761059 laine.leht@emta.ee
Heidi Lavin maksuaudiitor 6761265 heidi.lavin@emta.ee
Marjana-Kristiina Meronen maksuaudiitor 6762435 marjana-kristiina.meronen@emta.ee
Eve Moor maksuaudiitor 6761596 eve.moor@emta.ee
Sirli Sinisoo maksuaudiitor 6761139 Sirli.Sinisoo@emta.ee
Svetlana Aas maksuaudiitor 6761543 svetlana.aas@emta.ee
Karin Kaimer juhtiv maksuaudiitor 6761054 Karin.Kaimer@emta.ee
Margit Toom juhtiv maksuaudiitor 6761588   margit.toom@emta.ee
II maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Krista-Maria Alas maksuauditi üksuse juht 56876023 krista-maria.alas@emta.ee
I Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jekaterina Nikitina juhtiv maksuaudiitor 6761936 jekaterina.nikitina@emta.ee
Martin Vippul maksuaudiitor 6761096 martin.vippul@emta.ee
Svetlana Rannaste maksuaudiitor 6761417 svetlana.rannaste@emta.ee
Laura Tšernova maksuaudiitor 6761094 laura.tsernova@emta.ee
Mart Haugas maksuaudiitor 6761080 mart.haugas@emta.ee
Heli Rästas maksuaudiitor 6761652 heli.rastas@emta.ee
II Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Karin Selmet maksuaudiitor 6761560 karin.selmet@emta.ee
Maret Kapper maksuaudiitor 6761435 maret.kapper@emta.ee
Margreta Joosep maksuaudiitor 6761928 margreta.joosep@emta.ee
Riina Saar maksuaudiitor 6761097 riina.saar@emta.ee
Irina Kopõlova juhtiv maksuaudiitor 6761425 irina.kopolova@emta.ee
Natalja Miljan maksuaudiitor 6762777 natalja.miljan@emta.ee
Liidia Ristlaan maksuaudiitor 6761433 liidia.ristlaan@emta.ee
Kaire Teras maksuaudiitor 6761473 kaire.teras@emta.ee
Viive Müür maksuaudiitor 6761481 viive.myyr@emta.ee
Richard Kirves maksuaudiitor 6762505 richard.kirves@emta.ee
III maksuauditi üksus
I Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Annela Sinisalu juhtiv maksuaudiitor 6761316 annela.sinisalu@emta.ee
Inna Johanson maksuaudiitor 6761044 inna.johanson@emta.ee
Aune Maria Marjapuu maksuaudiitor 6761275 Aune-Maria.Marjapuu@emta.ee
Helen Jaanipere maksuaudiitor 6764072 helen.jaanipere@emta.ee
Maike Boisen maksuaudiitor 6761686 maike.boisen@emta.ee
Liisa Treiman maksuaudiitor 6762202 liisa.treiman@emta.ee
Eneli Poom maksuaudiitor 6762809 Eneli.Poom@emta.ee
Marko Kõiver maksuaudiitor 6761495 marko.koiver@emta.ee
Anna Maior maksuaudiitor 6761663 anna.maior@emta.ee
II Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Sirje Roojärv maksuaudiitor 6761292 sirje.roojarv@emta.ee
Külli Niin juhtiv maksuaudiitor kylli.niin@emta.ee
Ita Froš maksuaudiitor 6761173 ita.fros@emta.ee
Signe Käo maksuaudiitor 6761355 signe.kao@emta.ee
Eret Maasing maksuaudiitor 6761940 eret.maasing@emta.ee
Laura Väikemaa maksuaudiitor 6761143 laura.vaikemaa@emta.ee
Ene Kitsemets maksuaudiitor 6761388 ene.kitsemets@emta.ee
III Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jevgeni Shoron juhtiv maksuaudiitor 6761610 jevgeni.shoron@emta.ee
V Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Innari Haak maksuaudiitor innari.haak@emta.ee
Natalia Meiris maksuaudiitor 6761036 natalia.meiris@emta.ee
Jelena Verjovkina maksuaudiitor 6761166 jelena.verjovkina@emta.ee
Mari Hirvesaar maksuaudiitor 6761777 mari.hirvesaar@emta.ee
Renee Hunt juhtiv maksuaudiitor renee.hunt@emta.ee
Karin Gross maksuaudiitor 6762062 karin.gross@emta.ee
Ide Pihlak maksuaudiitor 6761246 ide.pihlak@emta.ee
Raigo Pärn maksuaudiitor 6761283 raigo.parn@emta.ee
Endrik Jäger maksuaudiitor 6761600 endrik.jager@emta.ee
IV maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Merle Siibak III ja IV maksuauditi üksuse juht 6761445 merle.siibak@emta.ee
I Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jana Brujeva maksuaudiitor 6761375 jana.brujeva@emta.ee
Sven Enok juhtiv maksuaudiitor 6761011 sven.enok@emta.ee
Julija Dunajeva maksuaudiitor 6761441 julija.dunajeva@emta.ee
Hele Metsla maksuaudiitor 6764311 hele.metsla@emta.ee
Kristi Ait maksuaudiitor 6761464 kristi.ait@emta.ee
Karina Makarova maksuaudiitor 6762320 Karina.Makarova@emta.ee
Külli Reile maksuaudiitor 6761231 kylli.reile@emta.ee
Liis Pipar maksuaudiitor 6762138 Liis.Pipar@emta.ee
Joanna Kajak maksuaudiitor 6763470 joanna.kajak@emta.ee
II Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Margus Parve maksuaudiitor 6762323 margus.parve@emta.ee
Katrin Uutsalu maksuaudiitor 6761242 katrin.uutsalu@emta.ee
Sirli Lehtsalu maksuaudiitor 6761199 sirli.lehtsalu@emta.ee
Anette Haidak maksuaudiitor 6761033 anette.haidak@emta.ee
Veronika Tasso maksuaudiitor 6762515 veronika.tasso@emta.ee
Agnes Aguraiuja maksuaudiitor juhtiv maksuaudiitori ülesannetes 6761232 agnes.aguraiuja@emta.ee
Marc Mälter maksuaudiitor 6761540 marc.malter@emta.ee
Kati Rööpmann maksuaudiitor 6762333 kati.roopmann@emta.ee
V maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Elen Maimre maksuauditi üksuse juht 6764149 elen.maimre@emta.ee
I Tartu
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Helen Elias maksuaudiitor juhtiv maksuaudiitori ülesannetes 6764436 helen.elias@emta.ee
Tiina Koit maksuaudiitor 6764123 tiina.koit@emta.ee
Reet Raudvere maksuaudiitor 6764641 reet.raudvere@emta.ee
Ketlin Reisbich maksuaudiitor 6762048 Ketlin.Reisbich@emta.ee
Aili Avi maksuaudiitor 6764126 aili.avi@emta.ee
Õie Tsipp maksuaudiitor 6764121 oie.tsipp@emta.ee
II Tartu
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Johanna-Elisabeth Aljaste maksuaudiitor 6761236 Johanna-Elisabeth.Aljaste@emta.ee
Sigrid Allekõrs maksuaudiitor 6764077 sigrid.allekors@emta.ee
Heli Eli-Kurvits maksuaudiitor 6764044 heli.eli-kurvits@emta.ee
Katre Roosilill maksuaudiitor 6763981 katre.roosilill@emta.ee
Eve Sei maksuaudiitor 6764061 eve.sei@emta.ee
Külli Vainola maksuaudiitor 6764124 kylli.vainola@emta.ee
Maarika Orusaar juhtiv maksuaudiitor 6764129 maarika.orusaar@emta.ee
III Tartu
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Annika Lumi juhtiv maksuaudiitor 6764151 annika.lumi@emta.ee
Maret Paas maksuaudiitor 6764062 maret.paas@emta.ee
Maie Kallam maksuaudiitor 6764122 maie.kallam@emta.ee
Tauno Tekko maksuaudiitor 6764022 tauno.tekko@emta.ee
Mai-Liis Allas maksuaudiitor 6764128 mai-liis.allas@emta.ee
Margit Kivisaar maksuaudiitor 6764020 margit.kivisaar@emta.ee
Viljandi
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kairit Olev maksuaudiitor 6764220 kairit.olev@emta.ee
Kadi Saarepuu maksuaudiitor 6764750 kadi.saarepuu@emta.ee
Õie Kangro maksuaudiitor 6764232 oie.kangro@emta.ee
Jaana Roosimaa maksuaudiitor 6764261 jaana.roosimaa@emta.ee
Katrina Kauber juhtiv maksuaudiitor 6762098 katrina.kauber@emta.ee
Kaja Kampus maksuaudiitor 6764211 kaja.kampus@emta.ee
Võru
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Piret Valner maksuaudiitor 6764433 piret.valner@emta.ee
Merike Kõrvel maksuaudiitor 6763415 merike.korvel@emta.ee
Marget Urb maksuaudiitor 6763408 marget.urb@emta.ee
Lilia Püvi maksuaudiitor 6764420 lilia.pyvi@emta.ee
Esta Urb maksuaudiitor 6764648 esta.urb@emta.ee
Terje Dere maksuaudiitor 6764397 terje.dere@emta.ee
Aino Kitsik maksuaudiitor 6764660 aino.kitsik@emta.ee
Tiia Põder juhtiv maksuaudiitor 6764230 tiia.poder@emta.ee
VI maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Külli Koidumäe maksuauditi üksuse juht 6763523 kylli.koidumae@emta.ee
Jõhvi
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Annely Laanemets maksuaudiitor 6763703 annely.laanemets@emta.ee
Geily Sinijärv maksuaudiitor 6763788 geily.sinijarv@emta.ee
Heli Kriisa maksuaudiitor 6763749 heli.kriisa@emta.ee
Urve Pilv maksuaudiitor 6763754 urve.pilv@emta.ee
Eteri Peterson maksuaudiitor 6761148 eteri.peterson@emta.ee
Ülle Markus maksuaudiitor 6763718 ylle.markus@emta.ee
Kristi Vainura maksuaudiitor 6763905 kristi.vainura@emta.ee
I Rakvere
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Urve Sepp maksuaudiitor 6763515 urve.sepp@emta.ee
Maire Martin maksuaudiitor 6763586 maire.martin@emta.ee
Ruth Marton juhtiv maksuaudiitor 6763517 ruth.marton@emta.ee
Ülle Teppe maksuaudiitor 6763526 ylle.teppe@emta.ee
Merle Kunnus maksuaudiitor 6763525 merle.kunnus@emta.ee
Tiina Piirimäe maksuaudiitor 6763534 tiina.piirimae@emta.ee
Aili Allese maksuaudiitor 6763529 aili.allese@emta.ee
II Rakvere
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Reimo Moor juhtiv maksuaudiitor 6763501 reimo.moor@emta.ee
Tamara Rummi maksuaudiitor 6763528 tamara.rummi@emta.ee
Mare Raud maksuaudiitor 6763520 mare.raud@emta.ee
Tiina Eimpalu maksuaudiitor 6763530 tiina.eimpalu@emta.ee
Helle Pukki maksuaudiitor 6763550 helle.pukki@emta.ee
Anneli Uueni maksuaudiitor 6763587 anneli.uueni@emta.ee
VII maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Airi Lepassar maksuauditi üksuse juht 6763236 airi.lepassar@emta.ee
Kuressaare
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiia Kiviselg maksuaudiitor 6763023 tiia.kiviselg@emta.ee
Piia Pulk maksuaudiitor 6763006 piia.pulk@emta.ee
Hellen Schmidt maksuaudiitor 6763031 hellen.schmidt@emta.ee
Tiia Sepp maksuaudiitor 6763028 tiia.sepp@emta.ee
Ruth Kärner maksuaudiitor 6763000 ruth.karner@emta.ee
Anneli Sannik juhtiv maksuaudiitor 6763015 anneli.sannik@emta.ee
Paide
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Milvi Satsi maksuaudiitor 6763365 milvi.satsi@emta.ee
Tiina Aadla maksuaudiitor 6763475 tiina.aadla@emta.ee
Helen Torm maksuaudiitor 6763372 helen.torm@emta.ee
Kaja Lattik juhtiv maksuaudiitor 6763467 kaja.lattik@emta.ee
Anne Pelt maksuaudiitor 6763462 anne.pelt@emta.ee
I Pärnu
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Eva-Maria Vincjunaite maksuaudiitor 6763292 eva-maria.vincjunaite@emta.ee
Meelis Danziger maksuaudiitor 6763141 meelis.danziger@emta.ee
Kaia Kollo juhtiv maksuaudiitor 6761945 kaia.kollo@emta.ee
Merike Kroon maksuaudiitor 6763497 merike.kroon@emta.ee
Ülle Kaits maksuaudiitor 6763268 ylle.kaits@emta.ee
Riina Masing maksuaudiitor 6763419 riina.masing@emta.ee
Epp Niinemets maksuaudiitor 6763239 epp.niinemets@emta.ee
Reine Drobet maksuaudiitor 6763498 reine.drobet@emta.ee
II Pärnu
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Juta Ott maksuaudiitor 6763188 juta.ott@emta.ee
Karin Rennit maksuaudiitor 6763275 karin.rennit@emta.ee
Tuuli Toomsoo juhtiv maksuaudiitor 6763270 tuuli.toomsoo@emta.ee
Svetlana Kostrova maksuaudiitor 6763264 svetlana.kostrova@emta.ee
Dagmar Lorents maksuaudiitor 6763258 dagmar.lorents@emta.ee
Piret Mihkelstein maksuaudiitor 6762573 piret.mihkelstein@emta.ee
Aive Mäelt maksuaudiitor 6763122 aive.maelt@emta.ee
Kaidi Üpraus maksuaudiitor 6763183 kaidi.ypraus@emta.ee
Urve Roos maksuaudiitor 6763332 urve.roos@emta.ee
Ruth Raudsepp maksuaudiitor 6763327 ruth.raudsepp@emta.ee
VIII maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Herje Vahemäe maksuauditi üksuse juht 6763142 herje.vahemae@emta.ee
III Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ulvi Leidtorp juhtiv maksuaudiitor 6761981 ulvi.leidtorp@emta.ee
Eike Lillemets maksuaudiitor eike.lillemets@emta.ee
Annika Arro maksuaudiitor 6761671 annika.arro@emta.ee
Irina Mihhailova maksuaudiitor 6761941 irina.mihhailova@emta.ee
Raimond Reinap maksuaudiitor 6762047 raimond.reinap@emta.ee
Egne Lamp maksuaudiitor 6761198 egne.lamp@emta.ee
Janina Škljar maksuaudiitor 6761405 janina.skljar@emta.ee
Marina Mitrofanskaja maksuaudiitor marina.mitrofanskaja@emta.ee
I Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Alina Ponomarjova maksuaudiitor 6762955 Alina.Ponomarjova@emta.ee
Anastassia Saar juhtiv maksuaudiitor 6762985 anastassia.saar@emta.ee
Lilian Johanson maksuaudiitor 6761227 lilian.johanson@emta.ee
Viola Aleksejeva maksuaudiitor 6762965 viola.aleksejeva@emta.ee
Heda Siiner maksuaudiitor 6761151 heda.siiner@emta.ee
Annemari Aun maksuaudiitor 6763386 annemari.aun@emta.ee
Angela Lõhmus maksuaudiitor 6761942 angela.lohmus@emta.ee
Airi Arukask maksuaudiitor 6761396 airi.arukask@emta.ee
II Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Annely Tammik maksuaudiitor 6761649 annely.tammik@emta.ee
Tiiu Kull maksuaudiitor 6761060 tiiu.kull@emta.ee
Anu Kaste maksuaudiitor 6761643 anu.kaste@emta.ee
Merike Porovarde juhtiv maksuaudiitor 6761598 merike.porovarde@emta.ee
Helle Tamm maksuaudiitor 6761489 helle.tamm@emta.ee
Kairi Allmere maksuaudiitor 6761544 kairi.allmere@emta.ee
Elina Koplimets maksuaudiitor 6761157 elina.koplimets@emta.ee
Kaire Leoke maksuaudiitor 6761412 kaire.leoke@emta.ee
Tartu
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaia Tooming juhtiv maksuaudiitor 6764115 kaia.tooming@emta.ee
Erika Janson maksuaudiitor 6764130 erika.janson@emta.ee
Jaan Kull maksuaudiitor 6764036 jaan.kull@emta.ee
Triinu Kaarna maksuaudiitor 6764068 triinu.kaarna@emta.ee
Angela Kosk maksuaudiitor 6761329 angela.kosk@emta.ee
Laura Vips maksuaudiitor 6764101 laura.vips@emta.ee
Tuuli Hallisk maksuaudiitor 6764117 tuuli.hallisk@emta.ee
IX maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kristi Sahtel väärteomenetleja 6763368 Kristi.Sahtel@emta.ee
Jelena Savitševa väärteomenetleja 6762155 Jelena.Savitseva@emta.ee
Joonas Ulrich väärteomenetleja 6761680 joonas.ulrich@emta.ee
Hanna-Riin Guske väärteomenetleja 6761207 Hanna-Riin.Guske@emta.ee
Maarja Lemberg väärteomenetleja 6762035 maarja.lemberg@emta.ee
Indrek Mauer väärteomenetleja 6761621 indrek.mauer@emta.ee
Sergei Miller menetlusjuht Sergei.Miller@emta.ee
Heleri Pärmik väärteomenetleja 6761617 heleri.parmik@emta.ee
X maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lia Annuk maksuauditi üksuse juht 6761037 lia.annuk@emta.ee
I Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Evelin Vanaveski maksuaudiitor 6762036 evelin.vanaveski@emta.ee
Aive Poom juhtiv maksuaudiitor 6761465 aive.poom@emta.ee
Karina Runina maksuaudiitor 6762240 karina.runina@emta.ee
Maria Medvedeva maksuaudiitor 6761082 maria.medvedeva@emta.ee
Raul Männe maksuaudiitor 6762021 raul.manne@emta.ee
Nele Maikov maksuaudiitor 6761736 nele.maikov@emta.ee
Andres Uuetoa maksuaudiitor 6762022 andres.uuetoa@emta.ee
Ita Puusepp maksuaudiitor 6764629 ita.puusepp@emta.ee
II Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Anneli Paulus maksuaudiitor 6762028 anneli.paulus@emta.ee
Piret Uutma maksuaudiitor 6762032 piret.uutma@emta.ee
Anna Tubilis maksuaudiitor 6762026 anna.tubilis@emta.ee
Eve Adamson maksuaudiitor 6762034 eve.adamson@emta.ee
Elve Hiis maksuaudiitor 6762031 elve.hiis@emta.ee
Lea Kulla maksuaudiitor 6762177 lea.kulla@emta.ee
Reet Vihtla juhtiv maksuaudiitor 6762004 reet.vihtla@emta.ee
III Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Krista Avilo maksuaudiitor 6761985 krista.avilo@emta.ee
Gerda Viigipuu maksuaudiitor 6761170 Gerda.Viigipuu@emta.ee
Eveli Kajak maksuaudiitor 6761947 Eveli.Kajak@emta.ee
Laura Laht maksuaudiitor 6761012 laura.laht@emta.ee
Aire Lumiste maksuaudiitor 6762003 aire.lumiste@emta.ee
Geidi Aun maksuaudiitor 6761074 geidi.aun@emta.ee
Anne Nõmmik juhtiv maksuaudiitor 6761406 anne.nommik@emta.ee
Kapitali töögrupp
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaire Pekkermann maksuaudiitor 6761587 kaire.pekkermann@emta.ee
Olga Kolesnik maksuaudiitor 6762010 olga.kolesnik@emta.ee
Madis Laas juhtiv maksuaudiitor 6761038 madis.laas@emta.ee
Rivo Nurklik maksuaudiitor 6761978 rivo.nurklik@emta.ee
Maiu Püüa maksuaudiitor 6761079 maiu.pyya@emta.ee
Eneli Tomingas maksuaudiitor 6761287 Eneli.Tomingas@emta.ee
Chrislin Nestra maksuaudiitor 6761410 chrislin.nestra@emta.ee
Irina Tammeoja maksuaudiitor 6761303 irina.tammeoja@emta.ee
Küllike Hermet maksuaudiitor 6761576 Kyllike.Hermet@emta.ee

Maksude osakond

Nõustab maksustamisküsimustes. Samuti töötab välja maksuseaduste ja nende alusel antud õigusaktide rakendamise metoodikat ning annab arvamusi maksualaste õigusaktide eelnõude kohta. Lisaks menetleb aktsiisikaupade käitlemisega seotud lube ja haldab maksumärke, koordineerib aktsiisikaupade käitlejate järelevalvet ning viib läbi haldus- ja väärteomenetlusi.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Evelyn Liivamägi osakonnajuhataja 6762257 evelyn.liivamagi@emta.ee
Triin Safronova välissuhete koordinaator 6762727 triin.safronova@emta.ee
Kairit Veerberk välissuhete koordinaator 6761616 kairit.veerberk@emta.ee
Aktsiiside talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kai-Liis Nõlvak talitusejuhataja 6762187 kai-liis.nolvak@emta.ee
Vesta Siivask vanemspetsialist 6764074 vesta.siivask@emta.ee
Anna-Maria Laanmets vanemspetsialist 6761168 anna-maria.laanmets@emta.ee
Malle Pahtma vanemspetsialist 6761677 malle.pahtma@emta.ee
Hille Reinhold peaspetsialist 6762219 hille.reinhold@emta.ee
Peeter-Tanel Orro peaspetsialist 6762261 peeter-tanel.orro@emta.ee
Taavet Voore vanemspetsialist 6761262 Taavet.Voore@emta.ee
Virve Linholm vanemspetsialist 6761656 virve.linholm@emta.ee
Sirje Rõõmus vanemspetsialist 6764104 sirje.roomus@emta.ee
Karin Liibert peaspetsialist 6761477 karin.liibert@emta.ee
Ivika Aigro vanemspetsialist ivika.aigro@emta.ee
Epp Valter maksumärkide kliendihaldur 6762174 epp.valter@emta.ee
Otseste ja kaudsete maksude talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiina Normak talitusejuhataja 6761290 tiina.normak@emta.ee
Aleftina Tripolskaja konsultant 6761006 aleftina.tripolskaja@emta.ee
Merje Roomet peaspetsialist 6762124 merje.roomet@emta.ee
Ain Ulmre peaspetsialist 6762343 ain.ulmre@emta.ee
Jelena Agijevitš konsultant 6763890 jelena.agijevits@emta.ee
Regina Varret peaspetsialist 6762186 regina.varret@emta.ee
Katrin Velvelt konsultant 6761967 katrin.velvelt@emta.ee
Katrin Kullamaa konsultant 6761256 katrin.kullamaa@emta.ee
Vesta Õunpuu konsultant 6762183 vesta.ounpuu@emta.ee
Kaia Maltsaar peaspetsialist 6762214 kaia.maltsaar@emta.ee
Kaia Loob juhtivspetsialist 6762279 kaia.loob@emta.ee
Merle Keltjärv peaspetsialist 6762130 merle.keltjarv@emta.ee
Xenia Rudakova peaspetsialist 6761142 Xenia.Rudakova@emta.ee
Irena Lipatova peaspetsialist 6762141 irena.lipatova@emta.ee

Personaliosakond

Töötab välja ja viib ellu ameti personalipoliitikat, haldab personaliandmeid ning korraldab teenistujate koolitust, täiendus- ja ümberõpet. Samuti kujundab, koordineerib ja viib ellu ameti tööohutuse- ja töötervishoiualast poliitikat.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Helme Ainsoo personalispetsialist 6762209 helme.ainsoo@emta.ee
Helin Kangur personalispetsialist 6762913 helin.kangur@emta.ee
Monika Maripuu koolitusspetsialist 6762162 monika.maripuu@emta.ee
Marve Pruul personalispetsialist 6762293 marve.pruul@emta.ee
Vivika Sepp personalispetsialist 6762107 vivika.sepp@emta.ee
Katre Helm koolitusspetsialist 6762314 katre.helm@emta.ee
Tiina Susi töökeskkonnaspetsialist 6762119 tiina.susi@emta.ee
Häli Keba personalispetsialist 6762163 hali.keba@emta.ee
Mai Olde koolitusspetsialist 6761106 mai.olde@emta.ee
Terje Kürklü personaliteenuste juht 6761385 terje.kyrkly@emta.ee
Irina Perets personalianalüütik irina.perets@emta.ee
Aare Värk personalikonsultant 6762069 aare.vark@emta.ee
Jana Karilaid personalikonsultant jana.karilaid@emta.ee
Külli Meier personalikonsultant osakonnajuhataja ülesannetes 6782626 kylli.meier@emta.ee

Sisekontrolli osakond

Korraldab ametis andmekaitset ja infoturvet ning kontrollib andmekaitse ja infoturbe nõuete täitmist. Lisaks maandab osakond ameti spetsiifikast tulenevaid isikutega seotud riske ja korraldab korruptsiooni ennetavat tegevust. Samuti teeb osakond süstemaatilist järelevalvet ameti teenistujate tegevuse seaduslikkuse üle ning viib läbi distsiplinaarmenetlust.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tõnis Kuuse osakonnajuhataja 6762757 tonis.kuuse@emta.ee
Kati Rääk peaspetsialist 6762963 kati.raak@emta.ee
Kalev Toomingas peaspetsialist 6762718 kalev.toomingas@emta.ee
Thea Sogenbits infoturbejuht 6762964 thea.sogenbits@emta.ee
Jaanus Helm peaspetsialist 6762702 jaanus.helm@emta.ee
Janne Kuklase-Hirsnik andmekaitsespetsialist 6763155 janne.kuklase-hirsnik@emta.ee
Eve Lilleorg peaspetsialist 6762760 eve.lilleorg@emta.ee
Rita Porosk peaspetsialist 6761177 rita.porosk@emta.ee

Teabeosakond

Töötab välja ja viib ellu järelevalve efektiivseks teostamiseks vajaliku riskihindamise süsteemi, korraldab siseriikliku ja rahvusvahelise informatsiooni vahetamist ning töötleb maksu- ja tollivaldkonda puudutavate infosüsteemide andmeid.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Janek Leis osakonnajuhataja janek.leis@emta.ee
Analüüsi valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kerli Onno valdkonnajuht 6762600 kerli.onno@emta.ee
Raido Reimann peaspetsialist 6762750 raido.reimann@emta.ee
Annika Vetka peaspetsialist 6764047 annika.vetka@emta.ee
Antonina Anohhina peaspetsialist 6761109 antonina.anohhina@emta.ee
Jelena Paškevitš peaspetsialist 6763782 jelena.paskevits@emta.ee
Lea Saul peaspetsialist 6763219 lea.saul@emta.ee
Reet Jaaniste peaspetsialist 6763272 reet.jaaniste@emta.ee
Kaisa Eesmaa peaspetsialist 6764653 kaisa.eesmaa@emta.ee
Andmehalduse ja arenduse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Alvar Pihlapuu  valdkonnajuht alvar.pihlapuu@emta.ee
Ülar Aasa peaspetsialist 6761020 ylar.aasa@emta.ee
Rain Rees peaspetsialist 6763157 rain.rees@emta.ee
Arvo Naeris peaspetsialist 6762715 arvo.naeris@emta.ee
Andres Veer peaspetsialist 6762112 andres.veer@emta.ee
Pille Allikmets peaspetsialist 6762758 pille.allikmets@emta.ee
Liina Kaasik peaspetsialist 6761771 liina.kaasik@emta.ee
Natalja Samsonova peaspetsialist 6762712 natalja.samsonova@emta.ee
Heidi Lillemägi peaspetsialist 6762703 heidi.lillemagi@emta.ee
Piret Saarsalu peaspetsialist 6762900 piret.saarsalu@emta.ee
Arvo Taar peaspetsialist arvo.taar@emta.ee
Taavi Bekker peaspetsialist 6762438 Taavi.Bekker@emta.ee
Alvar Pihlapuu valdkonnajuht alvar.pihlapuu@emta.ee
Profileerimise valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raivo Olt peaspetsialist raivo.olt@emta.ee
Angelika Ermel peaspetsialist 6762831 angelika.ermel@emta.ee
Nikita Palgi peaspetsialist 6761130 nikita.palgi@emta.ee
Innar Voorel peaspetsialist 6762744 innar.voorel@emta.ee
Juta Simm peaspetsialist 6764423 juta.simm@emta.ee
Ketlin Ravel peaspetsialist 6762728 ketlin.ravel@emta.ee
Gerli Haav peaspetsialist 6764434 gerli.haav@emta.ee
Vjatšeslav Pantazi peaspetsialist 6762789 vjatseslav.pantazi@emta.ee
Tomas Haavistu valdkonnajuht 6762975 tomas.haavistu@emta.ee
Kairi Laur peaspetsialist 6761404 kairi.laur@emta.ee
Rahvusvahelise infovahetuse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Pille Lepik peaspetsialist 6762935 pille.lepik@emta.ee
Anu Lomp peaspetsialist 6764008 anu.lomp@emta.ee
Reelika Pärn peaspetsialist 6763288 reelika.parn@emta.ee
Eliis Raidma peaspetsialist 6762841 eliis.raidma@emta.ee
Maia Alasoo peaspetsialist 6762826 maia.alasoo@emta.ee
Anastassia Degteva peaspetsialist 6761430 Anastassia.Degteva@emta.ee
Triin Toomeste peaspetsialist 6761071 triin.toomeste@emta.ee
Astrid Arutamm peaspetsialist 6761169 astrid.arutamm@emta.ee
Triin Antso valdkonnajuht 6763294 triin.antso@emta.ee
Viktoria Karlson peaspetsialist 6762896 viktoria.karlson@emta.ee
Strateegilise analüüsi valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Külli Peeduli peaspetsialist Kylli.Peeduli@emta.ee
Jekaterina Jakobson peaspetsialist 6762898 jekaterina.jakobson@emta.ee
Liisa Pedosk peaspetsialist 6761152 liisa.pedosk@emta.ee
Kadi Ernest peaspetsialist 6764127 kadi.ernest@emta.ee
Raul Jõgi peaspetsialist 6762947 raul.jogi@emta.ee
Merilin Jürma valdkonnajuht 6761448 merilin.jyrma@emta.ee
Katre Derrik-Belitšev peaspetsialist 6761487 katre.derrik-belitsev@emta.ee
Jagna Lilleste peaspetsialist 6763220 jagna.lilleste@emta.ee
Marina Šlõkova peaspetsialist 6761164 marina.slokova@emta.ee
Annika Tiideberg peaspetsialist 6762767 annika.tiideberg@emta.ee
Mirel Vaidlo peaspetsialist mirel.vaidlo@emta.ee
Ingeborg Virveste peaspetsialist 6764222 ingeborg.virveste@emta.ee
Teabejuhtimiskeskus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marili Rihkrand peaspetsialist 6762888 Marili.Rihkrand@emta.ee
Andrus Keerberg peaspetsialist 6764157 andrus.keerberg@emta.ee
Rein Kikerpill peaspetsialist 6762888 Rein.Kikerpill@emta.ee
Kevin Maranik peaspetsialist 6762888 Kevin.Maranik@emta.ee
Anastassia Kušnir peaspetsialist 6762888 anastassia.kusnir@emta.ee
Ketter Reinesberg peaspetsialist 6762888 ketter.reinesberg@emta.ee
Dmitri Landing peaspetsialist  6763800 Dmitri.Landing@emta.ee
Taavi Tikker peaspetsialist 6762888 taavi.tikker@emta.ee
Karola Kuum teabejuhtimiskeskuse juht 6762888 karola.kuum@emta.ee

Teenuste osakond

Teenindab ja nõustab kliente ning parandab nende maksukuulekust. Arendab teenindusvaldkonda. Korraldab riiklike maksude, avalik-õiguslike rahaliste kohustuste ja muude rahaliste kohustuste täitmist ja peab nende üle arvestust. Teostab riigi kui võlausaldaja huve ja õigusi ning korraldab võlgade sissenõudmisega seotud tegevusi. Tegeleb hasartmänguseaduse rikkumiste ennetamise, tõkestamise ning kontrollide läbiviimisega. Esindab riiki õppelaenu riigitagatise rakendumisel tekkivates õigussuhetes ja korraldab riigi õppelaenutagatiste väljamaksmist.
Põhimäärus

Äritehnoloogia valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jüri Tõnisberg e-teenuste disainer 6761024 jyri.tonisberg@emta.ee
Kaie Kasemets arendusanalüütik 6762076 Kaie.Kasemets@emta.ee
Mario Peterson projektijuht mario.peterson@emta.ee
Anni Uibu äriarhitekt anni.uibu@emta.ee
Valeria Prokopova teenusedisaini juht Valeria.Prokopova@emta.ee
Kristjan Raid valdkonnajuht kristjan.raid@emta.ee
Vadim Kööp testijuht vadim.koop@emta.ee
Liina Liibert SF koordinaator 6761597 liina.liibert@emta.ee
Henri Lindeberg projektijuht 6762756 henri.lindeberg@emta.ee
Katrin Mišukova projektijuht-ärianalüütik 6761190 katrin.misukova@emta.ee
Kesksete teenuste valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Liina Jõõts valdkonnajuht liina.joots@emta.ee
Isikute halduse tiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Monika Madison teenusejuht 6762239 monika.madison@emta.ee
Lii Konts peakasutaja 6762552 lii.konts@emta.ee
Arvestuse talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Leelo Kokk talitusejuhataja 6762267 leelo.kokk@emta.ee
Triin Loops-Veste arvestusspetsialist 6761191 triin.loops-veste@emta.ee
Sirle Luist arvestusspetsialist 6761318 Sirle.Luist@emta.ee
Tiia Epro arendusanalüütik 6762118 tiia.epro@emta.ee
Aet Mammuspuu arvestusspetsialist 6761609 aet.mammuspuu@emta.ee
Elli Pozdnjakov teenusejuht 6761324 Elli.Pozdnjakov@emta.ee
Karin Ivask arvestusspetsialist 6762148 karin.ivask@emta.ee
Merle Reepalu arvestusspetsialist 6761155 merle.reepalu@emta.ee
Raili Rutens arvestusspetsialist 6761320 Raili.Rutens@emta.ee
Inga Kirpu arvestusspetsialist 6761279 inga.kirpu@emta.ee
Kaidy Saar arvestusspetsialist 6761017 kaidy.saar@emta.ee
Tiia Kosk arvestusspetsialist 6761247 tiia.kosk@emta.ee
Ene Sulamägi arvestusspetsialist 6762276 ene.sulamagi@emta.ee
Kaire Kuningas arvestusspetsialist 6761323 Kaire.Kuningas@emta.ee
Jelena Vorobjova arvestusspetsialist 6761319 Jelena.Vorobjova@emta.ee
Kristin Laidsalu arvestusspetsialist 6762126 kristin.laidsalu@emta.ee
Julia Laur arvestusspetsialist 6761674 julia.laur@emta.ee
Võlamenetluse talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Alina Bobõleva võlamenetleja 6762072 alina.boboleva@emta.ee
Jaana Pappel võlamenetleja 6762033 jaana.pappel@emta.ee
Maila Heile juhtivspetsialist 6762070 maila.heile@emta.ee
Signe Puusild võlamenetleja 6763388 signe.puusild@emta.ee
Mare Vaher võlamenetleja 6764260 mare.vaher@emta.ee
Karmen Rist juhtivspetsialist 6762071 karmen.rist@emta.ee
Jaanika Väits võlamenetleja 6763313 jaanika.vaits@emta.ee
Liivi Horg teenusejuht 6764159 liivi.horg@emta.ee
Kairi Ritson võlamenetleja 6764295 kairi.ritson@emta.ee
Külli Vanem võlamenetleja 6763014 kylli.vanem@emta.ee
Ene Lilleorg võlamenetleja 6763901 ene.lilleorg@emta.ee
Leida Samson võlamenetleja 6764029 leida.samson@emta.ee
Tiina Voogla võlamenetleja 6761322 Tiina.Voogla@emta.ee
Sirle Lindre võlamenetleja 6762068 sirle.lindre@emta.ee
Merle Sapas võlamenetleja 6762056 merle.sapas@emta.ee
Kristi Aalik võlamenetleja 6761530 kristi.aalik@emta.ee
Kaido Nahkur võlamenetleja 6762058 kaido.nahkur@emta.ee
Katrin Siimsalu võlamenetleja 6761321 Katrin.Siimsalu@emta.ee
Niina Nedaškovskaja võlamenetleja 6763711 niina.nedaskovskaja@emta.ee
Agnes Talimets võlamenetleja 6762011 agnes.talimets@emta.ee
Ülle Nõmm võlamenetleja 6762063 ylle.nomm@emta.ee
Eve Tambrikas teenusejuht 6762066 eve.tambrikas@emta.ee
Kadi Allandi võlamenetleja 6761485 kadi.allandi@emta.ee
Urve Orav võlamenetleja 6764120 urve.orav@emta.ee
Lea Tammiksaar võlamenetleja 6762055 lea.tammiksaar@emta.ee
Lyana Tillart võlamenetleja 6763276 lyana.tillart@emta.ee
Agnia Gotlib võlamenetleja 6763125 agnia.gotlib@emta.ee
Sireli Pilpak võlamenetleja 6761997 Sireli.Pilpak@emta.ee
Erika Peterson võlamenetleja erika.eterson@emta.ee
Aruandlustiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Maili Kiirend aruandlusspetsialist 6763025 maili.kiirend@emta.ee
Kaido Kittus aruandlusspetsialist 6764023 kaido.kittus@emta.ee
Helve Arraste aruandlusspetsialist 6764210 helve.arraste@emta.ee
Ailo Jõgi aruandlustiimi juht 6764046 ailo.jogi@emta.ee
Maila Laagus aruandlusspetsialist 6764108 maila.laagus@emta.ee
Helle Salu aruandlusspetsialist 6764415 helle.salu@emta.ee
Reet Laane aruandlusspetsialist 6763731 reet.laane@emta.ee
Heli Vabrit aruandlusspetsialist 6764201 heli.vabrit@emta.ee
Riina Laaster aruandlusspetsialist 6763016 riina.laaster@emta.ee
Inga Vainumäe aruandlusspetsialist 6764028 inga.vainumae@emta.ee
Krista Laidmaa aruandlusspetsialist 6763017 krista.laidmaa@emta.ee
Eve Lehola aruandlusspetsialist 6764111 eve.lehola@emta.ee
Lea Lepp aruandlusspetsialist 6764021 lea.lepp@emta.ee
Astrit Mändmets aruandlusspetsialist 6764110 astrit.mandmets@emta.ee
Katrin Martins aruandlusspetsialist 6764050 katrin.martins@emta.ee
Piret Riig aruandlusspetsialist 6764200 piret.riig@emta.ee
Aire Riives aruandlusspetsialist 6764015 aire.riives@emta.ee
Katrin Kõrvemaa aruandlusspetsialist 6763756 katrin.korvemaa@emta.ee
Epp Safonova aruandlusspetsialist 6764024 epp.safonova@emta.ee
Avalike teenuste valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Nele Nõu valdkonnajuht nele.nou@emta.ee
Tatjana Klettenberg peakasutaja tatjana.klettenberg@emta.ee
Tiia Korindt peakasutaja 6762136 tiia.korindt@emta.ee
Kairit Sirel peakasutaja kairit.sirel@emta.ee
Monika Jõesaar teenusejuht 6762002 monika.joesaar@emta.ee
Riina Šamatauskas teenusejuht riina.samatauskas@emta.ee
Annika Oja teenusejuht 6761003 annika.oja@emta.ee
Marge Paap peakasutaja 6761162 marge.paap@emta.ee
Merit Kaljuste peakasutaja 6761187 merit.kaljuste@emta.ee
Merili Lellep teenusejuht 6761644 merili.lellep@emta.ee
Tiina Lindroos teenusejuht 6762308 tiina.lindroos@emta.ee
Riina Randver-Sõer teenusejuht riina.randver-soer@emta.ee
Külli Külm-Kivistik teenusejuht 6761156 kylli.kylm-kivistik@emta.ee
Kaili Veiksaar teenusejuht Kaili.Veiksaar@emta.ee
Riita Parksepp peakasutaja riita.parksepp@emta.ee
Ene Raja teenusejuht ene.raja@emta.ee
Hasartmängumaksu ja TMIN-teenuse tiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Eve Kivi konsultant 6762572 Eve.Kivi@emta.ee
Riina Rünt konsultant 6762024 riina.rynt@emta.ee
Roland Jaamu konsultant 6762007 roland.jaamu@emta.ee
Ranno Aednurm juhtivkonsultant 6762023 ranno.aednurm@emta.ee
Kaidi Kruusement konsultant Kaidi.Kruusement@emta.ee
Gerli Riibe konsultant 6762029 gerli.riibe@emta.ee
Klienditeeninduse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Heli Kullamaa valdkonnajuht Heli.Kullamaa@emta.ee
Elveli Randma peaspetsialist 6762315 elveli.randma@emta.ee
Diane Drenkhan kliendisuhete kvaliteedijuht diane.drenkhan@emta.ee
e-büroo
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Anne Leisner e-büroo juht 6762238 anne.leisner@emta.ee
Britta Kase e-büroo teenusejuht 6762067 britta.kase@emta.ee
Ingrid Tänav e-büroo teenusejuht 6762311 Ingrid.Tanav@emta.ee
Astrid Hergauk e-büroo teenusejuht 6762171 astrid.hergauk@emta.ee
e-kanalite sisuhalduse tiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Karin Aleksandrov e-kanalite sisuhalduse juht 6762277 karin.aleksandrov@emta.ee
Svetlana Godovnikova tõlk 6763733 svetlana.godovnikova@emta.ee
Merike Leesment tõlk 6762137 merike.leesment@emta.ee
Teele Laurend sisuhaldur 6761149 Teele.Laurend@emta.ee
Liina Hallik arendusspetsialist 6761172 liina.hallik@emta.ee
Inga Pikkat-Politsinskaya veebihaldur 6763767 inga.pikkat-politsinskaya@emta.ee
Irina Laanemets sisuhaldur irina.laanemets@emta.ee
Kaidi Toomsalu veebihaldur kaidi.toomsalu@emta.ee
Klienditugi
e-MTA ja massteavitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Helena Karja infoliini juht 6764040 helena.karja@emta.ee
Marge Piirilaht konsultant 6763421 marge.piirilaht@emta.ee
Kersti Poolakese konsultant 6764005 kersti.poolakese@emta.ee
Maire Sandel konsultant 6764228 maire.sandel@emta.ee
Mait Tooming konsultant 6764075 mait.tooming@emta.ee
Svetlana Veresinina konsultant 6764112 svetlana.veresinina@emta.ee
Silja Haidak konsultant 6764398 silja.haidak@emta.ee
Tiina Jakovits konsultant 6764132 tiina.jakovits@emta.ee
Kersti Joosep konsultant 6764012 kersti.joosep@emta.ee
Eve Kikas konsultant 6764385 eve.kikas@emta.ee
Astra Meinert konsultant 6764374 astra.meinert@emta.ee
Nadežda Muhhina konsultant 6764054 nadezda.muhhina@emta.ee
Eraklient
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lilian Kohver konsultant 6761196 lilian.kohver@emta.ee
Kadi Salm-Dikker infoliini juht 6761131 kadi.salm-dikker@emta.ee
Reet Tähhe konsultant 6761537 reet.tahhe@emta.ee
Regina Jomm konsultant 6761533 regina.jomm@emta.ee
Merle Tammsaar konsultant 6761568 merle.tammsaar@emta.ee
Ly Mändla konsultant 6763191 ly.mandla@emta.ee
Eneli Mõtus konsultant 6763120 eneli.motus@emta.ee
Anne Pinka konsultant 6761554 anne.pinka@emta.ee
Triinu Rohtla konsultant 6761299 triinu.rohtla@emta.ee
Raina Saar konsultant 6761558 raina.saar@emta.ee
Virve Aabjõe konsultant 6763113 virve.aabjoe@emta.ee
Milvi Saarmann konsultant 6761372 milvi.saarmann@emta.ee
Ljudmilla Günter konsultant 6761548 ljudmilla.gynter@emta.ee
Kristina-Liisa Salus konsultant 6763186 kristina-liisa.salus@emta.ee
Tiina Heinsoo konsultant 6763182 tiina.heinsoo@emta.ee
Marge Sander konsultant 6763129 marge.sander@emta.ee
Külli Hindreks konsultant 6761506 kylli.hindreks@emta.ee
Tolliinfo
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jane East infoliini juht 6761439 jane.east@emta.ee
Heli Vaino konsultant 6764162 heli.vaino@emta.ee
Evelin Kees konsultant 6762856 evelin.kees@emta.ee
Marit Kirikmäe konsultant 6764069 Marit.Kirikmae@emta.ee
Anne Lokk konsultant 6764652 anne.lokk@emta.ee
Anne Ristol konsultant 6764378 anne.ristol@emta.ee
Julia Roosipuu konsultant julia.roosipuu@emta.ee
Külli Tarro konsultant 6764443 kylli.tarro@emta.ee
Kristina Parts konsultant kristina.parts@emta.ee
Äriklient
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ulvi Staršinova konsultant 6761150 ulvi.starsinova@emta.ee
Katrin Truup infoliini juht 6764650 katrin.truup@emta.ee
Varje Männiste konsultant 6761091 varje.manniste@emta.ee
Maret Nisu konsultant 6761504 maret.nisu@emta.ee
Silvia Schmidt konsultant 6763537 silvia.schmidt@emta.ee
Katrin Simul konsultant 6763406 katrin.simul@emta.ee
Tatjana Smirnova konsultant 6761208 tatjana.smirnova@emta.ee
Valentina Jurina konsultant 6761359 valentina.jurina@emta.ee
Daisi Kaaristo konsultant 6764439 daisi.kaaristo@emta.ee
Varje Udras konsultant 6764630 varje.udras@emta.ee
Liivi Kadai konsultant 6764027 liivi.kadai@emta.ee
Anne Vuks konsultant 6764125 anne.vuks@emta.ee
Kati-Kristina Kaurit konsultant 6761918 kati-kristina.kaurit@emta.ee
Maire Kõrbe konsultant 6764635 maire.korbe@emta.ee
Loora Leinberg konsultant 6761658 loora.leinberg@emta.ee
Teenindusbürood
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Heikki Sepp teenindusbüroode juht heikki.sepp@emta.ee
Õie Ratassepp peaspetsialist 6761225 oie.ratassepp@emta.ee
Ida regioon
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jelena Makartsova juhtivkonsultant 6763872 jelena.makartsova@emta.ee
Anne Salak konsultant 6763552 anne.salak@emta.ee
Veronika Kiseleva konsultant 6763606 veronika.kiseleva@emta.ee
Klaarika Klemm juhtivkonsultant 6761118 klaarika.klemm@emta.ee
Sirje Kukk konsultant 6763705 sirje.kukk@emta.ee
Tiina Lammer konsultant 6763479 tiina.lammer@emta.ee
Svetlana Aleksandrova konsultant 6763892 svetlana.aleksandrova@emta.ee
Katrin Jõesalu konsultant 6763471 katrin.joesalu@emta.ee
Marina Danilova konsultant 6763904 marina.danilova@emta.ee
Svetlana Kuzmina juhtivkonsultant 6763739 svetlana.kuzmina@emta.ee
Tatjana Belina konsultant 6763893 tatjana.belina@emta.ee
Anneli Viiburg juhtivkonsultant 6763450 Anneli.Viiburg@emta.ee
Agne Aaslav teenindusjuht 6763553 agne.aaslav@emta.ee
Jelena Mišina konsultant 6763891 jelena.misina@emta.ee
Jelena Silkina konsultant 6763722 jelena.silkina@emta.ee
Airi Kaasike konsultant 6763556 Airi.Kaasike@emta.ee
Lõuna regioon
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Imbi Reismann konsultant 6761659 Imbi.Reismann@emta.ee
Veronika Samartsev konsultant 6764223 veronika.samartsev@emta.ee
Hille Kaasik juhtivkonsultant 6764119 hille.kaasik@emta.ee
Merike Valdner konsultant 6764031 merike.valdner@emta.ee
Ene Salur konsultant 6764221 ene.salur@emta.ee
Birgit Järv konsultant 6763404 birgit.jarv@emta.ee
Liina Silm konsultant 6764051 liina.silm@emta.ee
Margit Jaakson konsultant 6764655 margit.jaakson@emta.ee
Eike Haamer konsultant 6764017 eike.haamer@emta.ee
Ülla Käen teenindusjuht 6764118 ylla.kaen@emta.ee
Jane Pillai juhtivkonsultant 6763400 Jane.Pillai@emta.ee
Heli Urmann juhtivkonsultant 6764643 heli.urmann@emta.ee
Kersti Kronberg juhtivkonsultant 6764402 kersti.kronberg@emta.ee
Margit Lill konsultant 6764406 margit.lill@emta.ee
Larisa Kobar konsultant 6764376 larisa.kobar@emta.ee
Riina Onoper konsultant 6764428 riina.onoper@emta.ee
Tiia Audova konsultant 6764116 tiia.audova@emta.ee
Virgi Kalda konsultant 6764631 virgi.kalda@emta.ee
Tiina Teder juhtivkonsultant 6764383 tiina.teder@emta.ee
Riina Sukk juhtivkonsultant 6764270 riina.sukk@emta.ee
Eha Toom konsultant 6764377 eha.toom@emta.ee
Ene Tooming konsultant 6764408 ene.tooming@emta.ee
Liivi Uibo konsultant 6764073 liivi.uibo@emta.ee
Anne Sõrmus konsultant 6763407 anne.sormus@emta.ee
Lääne regioon
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaie Jaaniste konsultant 6763306 kaie.jaaniste@emta.ee
Hiie Kaelep konsultant 6763124 hiie.kaelep@emta.ee
Heli Randpere konsultant 6763330 heli.randpere@emta.ee
Annika Apri juhtivkonsultant 6763381 annika.apri@emta.ee
Olev Martinson juhtivkonsultant 6763007 olev.martinson@emta.ee
Marju Kulbas juhtivkonsultant 6763302 marju.kulbas@emta.ee
Tiina Vahessaar konsultant 6763389 tiina.vahessaar@emta.ee
Helle Peil konsultant 6763011 helle.peil@emta.ee
Eda Jansen konsultant 6763296 eda.jansen@emta.ee
Tiia Rääk juhtivkonsultant 6763280 tiia.raak@emta.ee
Ingrid Kallas konsultant 6763134 ingrid.kallas@emta.ee
Liivi Metsmaa konsultant 6763022 liivi.metsmaa@emta.ee
Aive Notton konsultant 6763003 aive.notton@emta.ee
Terje Nõukas konsultant 6763321 terje.noukas@emta.ee
Piia Tõnismaa konsultant 6763273 piia.tonismaa@emta.ee
Alisa Mook konsultant 6763112 alisa.mook@emta.ee
Kristiina Ase teenindusjuht 6763328 kristiina.ase@emta.ee
Kaire Pedanik konsultant 6763001 kaire.pedanik@emta.ee
Põhja regioon
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ruta Juhanson konsultant 6761526 ruta.juhanson@emta.ee
Kaja Telga konsultant 6761258 kaja.telga@emta.ee
Aare Lenk juhtivkonsultant 6763355 aare.lenk@emta.ee
Kaja-Piret Reiter konsultant 6761379 kaja-piret.reiter@emta.ee
Külli Alas konsultant 6761238 kylli.alas@emta.ee
Olga Saal konsultant 6763352 olga.saal@emta.ee
Kaie Mets konsultant 6761216 kaie.mets@emta.ee
Lilia Müller konsultant 6761178 lilia.myller@emta.ee
Heli Letner konsultant 6761113 heli.letner@emta.ee
Peeter Kaldver konsultant 6761135 peeter.kaldver@emta.ee
Tatjana Žukova konsultant 6761951 tatjana.zukova@emta.ee
Anne Selvet juhtivkonsultant 6761255 anne.selvet@emta.ee
Merle Heinmets konsultant 6761547 merle.heinmets@emta.ee
Eve Nõmmik konsultant 6761624 eve.nommik@emta.ee
Mare Pedosk konsultant 6763359 mare.pedosk@emta.ee
Ilme Asu konsultant 6761240 ilme.asu@emta.ee
Anneli Erin konsultant 6761524 anneli.erin@emta.ee
Laidi Suumann teenindusjuht 6761234 laidi.suumann@emta.ee
Mare Renser konsultant 6761664 mare.renser@emta.ee
Tatjana Berg konsultant 6761267 tatjana.berg@emta.ee
Inga Reispärk konsultant 6761937 inga.reispark@emta.ee
Maia Kruus konsultant 6761245 maia.kruus@emta.ee
Heli Tarik konsultant 6761099 heli.tarik@emta.ee
Rita Kõrven konsultant 6761141 rita.korven@emta.ee
Marina Nikolajeva konsultant 6761132 marina.nikolajeva@emta.ee
Piret Priivits konsultant 6763370 piret.priivits@emta.ee
Ulvi Mägi konsultant 6761264 ulvi.magi@emta.ee
Kersti Sepp konsultant 6761128 kersti.sepp@emta.ee
Natalja Vjunova konsultant 6761631 natalja.vjunova@emta.ee
Liivi Puzanova konsultant 6761268 liivi.puzanova@emta.ee
Aili Lepp konsultant 6761197 aili.lepp@emta.ee
Aili Salm konsultant 6762787 aili.salm@emta.ee

Tolliosakond

Teenindab kliente ja juhendab neid tolliformaalsuste täitmisel; kaitseb ühiskonda ja seaduslikku majandustegevust; rakendab tollialaseid õigusakte ning ennetab, tõkestab, avastab ja menetleb tollialaseid rikkumisi. Lisaks annab osakond tollivaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamusi ning teeb tollialast koostööd teiste ametiasutuste, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Eerik Heldna osakonnajuhataja 6763999 eerik.heldna@emta.ee
Välispiiri valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ants Kutti valdkonnajuht 6763815 ants.kutti@emta.ee
Lauri Pastak nõunik 6763801 lauri.pastak@emta.ee
Ida tollipunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Virgo Treinbuk tollipunktijuhataja 6763830 virgo.treinbuk@emta.ee
Narva mnt piiripunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Irina Leonova-Gorski tolliinspektor 6763839 irina.leonova-gorski@emta.ee
Kalle Roos tolliinspektor-vahetusevanem kalle.roos@emta.ee
Argo Abermann tolliinspektor 6763819 argo.abermann@emta.ee
Aivar Aalund tolliinspektor-vahetusevanem aivar.aalund@emta.ee
Tatjana Langinen tolliinspektor 6763857 tatjana.langinen@emta.ee
Tatjana Zabalujeva juhtiv tolliinspektor 6763600 tatjana.zabalujeva@emta.ee
Maksim Golõnski tolliinspektor 6763835 maksim.golonski@emta.ee
Jelena Ševtsova tolliinspektor 6763691 jelena.sevtsova@emta.ee
Andrei Pletser tolliinspektor 6763835 andrei.pletser@emta.ee
Mare Jakonen tolliinspektor 6763693 mare.jakonen@emta.ee
Natalja Mihhailova tolliinspektor 6763653 natalja.mihhailova@emta.ee
Milvi Välja tolliinspektor 6763802 milvi.valja@emta.ee
Raivo Kukk tolliinspektor-vahetusevanem raivo.kukk@emta.ee
Andres Kurimu tolliinspektor-vahetusevanem andres.kurimu@emta.ee
Raivo Kerbe tolliinspektor 6763693 raivo.kerbe@emta.ee
Maria Karvelis tolliinspektor 6763859 maria.karvelis@emta.ee
Allan Pent tolliinspektor 6763800 allan.pent@emta.ee
Anna Sulojeva tolliinspektor anna.sulojeva@emta.ee
Tatjana Filovski tolliinspektor 6763832 tatjana.filovski@emta.ee
Jane Meldre tolliinspektor 6763835 jane.meldre@emta.ee
Ene Lättemaa tolliinspektor 6763835 ene.lattemaa@emta.ee
Edita Talpas tolliinspektor-koerajuht 6761004 edita.talpas@emta.ee
Jelena Zaitseva tolliinspektor jelena.zaitseva@emta.ee
Indrek Põdra tolliinspektor indrek.podra@emta.ee
Villu Tammerik tolliinspektor villu.tammerik@emta.ee
Deniss Gornov tolliinspektor deniss.gornov@emta.ee
Oleg Mitroškin tolliinspektor oleg.mitroskin@emta.ee
Mart Kingsepp tolliinspektor-koerajuht 6761004 mart.kingsepp@emta.ee
Erkki Rähni tolliinspektor 6763835 erkki.rahni@emta.ee
Irina Lilenko tolliinspektor 6763800 irina.lilenko@emta.ee
Ivar Tikerpe tolliinspektor 6763832 ivar.tikerpe@emta.ee
Irina Horsts tolliinspektor 6763833 irina.horsts@emta.ee
Mihhail Mjagkov tolliinspektor 6763850 mihhail.mjagkov@emta.ee
Katrin Kirillova tolliinspektor katrin.kirillova@emta.ee
Vladimir Lilenko tolliinspektor 6763835 vladimir.lilenko@emta.ee
Kaisa Toss tolliinspektor kaisa.toss@emta.ee
Lilija Iis tolliinspektor 6763833 lilija.iis@emta.ee
Allar Mölder tolliinspektor 6763800 Allar.Molder@emta.ee
Karli Kirs tolliinspektor karli.kirs@emta.ee
Cilla Roosimägi tolliinspektor 6763800 cilla.roosimagi@emta.ee
Urmas Aas tolliinspektor 6763835 urmas.aas@emta.ee
Tatjana Lind tolliinspektor 6763850 tatjana.lind@emta.ee
Merle Vaik tolliinspektor 6763835 merle.vaik@emta.ee
Silver Ilmenski tolliinspektor 6763800 Silver.Ilmenski@emta.ee
Eno Niinep tolliinspektor 6763691 eno.niinep@emta.ee
Alina Kovalenko tolliinspektor 6763800 alina.kovalenko@emta.ee
Andrei Rumjantsev tolliinspektor 6763800 andrei.rumjantsev@emta.ee
Jaanika Luik tolliinspektor 6763800 jaanika.luik@emta.ee
Auleid Välja tolliinspektor 6763832 auleid.valja@emta.ee
Marika Ojavere tolliinspektor 6763850 marika.ojavere@emta.ee
Barijat Saifudinova tolliinspektor 6763691 barijat.saifudinova@emta.ee
Margo Luik tolliinspektor 6763800 margo.luik@emta.ee
Jelena Jegorova tolliinspektor-koerajuht 6761004 jelena.jegorova@emta.ee
Ülle Onton tolliinspektor-koerajuht 6761004 ylle.onton@emta.ee
Svetlana Eher tolliinspektor 6763850 svetlana.eher@emta.ee
Julia Lulla tolliinspektor 6763800 julia.lulla@emta.ee
Dajana Van tolliinspektor dajana.van@emta.ee
Svetlana Jegorova tolliinspektor 6763850 svetlana.jegorova@emta.ee
Anna Ööbik tolliinspektor 6763691 anna.oobik@emta.ee
Nikita Kuznetsov tolliinspektor 6763800 nikita.kuznetsov@emta.ee
Marika Sljuz tolliinspektor 6763835 marika.sljuz@emta.ee
Edvin Einstein tolliinspektor 6763691 edvin.einstein@emta.ee
Oleg Makarov tolliinspektor 6763838 oleg.makarov@emta.ee
Alina Vološtšuk tolliinspektor 6763800 alina.volostsuk@emta.ee
Margus Karu tolliinspektor-koerajuht 6761004 margus.karu@emta.ee
Aleksandr Paškov tolliinspektor 6763691 aleksandr.paskov2@emta.ee
Valeri Suharukov tolliinspektor 6763850 valeri.suharukov@emta.ee
Valentina Fedjajeva tolliinspektor Valentina.Fedjajeva@emta.ee
Jevgeni Vorobjov tolliinspektor 6763835 jevgeni.vorobjov@emta.ee
Lõuna tollipunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Toomas Huik tollipunktijuhataja 6764461 toomas.huik@emta.ee
Erlend Aedmaa tolliinspektor-koerajuht erlend.aedmaa@emta.ee
Ivi Lepland tolliinspektor-koerajuht 6764462 Ivi.Lepland@emta.ee
Anneli Lints tolliinspektor-koerajuht anneli.lints@emta.ee
Janar Männiste tolliinspektor-koerajuht janar.manniste@emta.ee
Andres Palm tolliinspektor-koerajuht 6764461 andres.palm@emta.ee
Taimi Plaado tolliinspektor-koerajuht 6764481 taimi.plaado@emta.ee
Ülle Rauk tolliinspektor-koerajuht ylle.rauk@emta.ee
Koidula mnt piiripunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Niina Logunova tolliinspektor-vahetusevanem 6764481 niina.logunova@emta.ee
Mati Visla tolliinspektor-vahetusevanem 6764481 mati.visla@emta.ee
Uno Niilus tolliinspektor 6764484 uno.niilus@emta.ee
Gunnar Kaaleste tolliinspektor 6764481 gunnar.kaaleste@emta.ee
Kaja Tiido tolliinspektor-vahetusevanem 6764481 kaja.tiido@emta.ee
Sten Saarma tolliinspektor Sten.Saarma@emta.ee
Erlend Aalde tolliinspektor 6764481 erlend.aalde@emta.ee
Esti Taal tolliinspektor 6764481 esti.taal@emta.ee
Heilo Heil tolliinspektor 6764481 heilo.heil@emta.ee
Kristiina Lõhmus tolliinspektor 6764481 kristiina.lohmus@emta.ee
Toomas Mastik tolliinspektor toomas.mastik@emta.ee
Keiti Uibopuu tolliinspektor 6764481 keiti.uibopuu@emta.ee
Kaia Kallin tolliinspektor 6764481 kaia.kallin@emta.ee
Talvi Käo tolliinspektor 6764481 Talvi.Kao@emta.ee
Timur Palo tolliinspektor 6764481 timur.palo@emta.ee
Feliks Karton tolliinspektor 6764481 Feliks.Karton@emta.ee
Lauri Pärnaste tolliinspektor 6764481 lauri.parnaste@emta.ee
Meelis Koger tolliinspektor meelis.koger@emta.ee
Aiko Pettai tolliinspektor 6764481 aiko.pettai@emta.ee
Merike Kostõgov tolliinspektor 6764481 merike.kostogov@emta.ee
Taimar Plaado tolliinspektor 6764481 taimar.plaado@emta.ee
Tiina Kõva tolliinspektor-vahetusevanem 6764481 tiina.kova@emta.ee
Indrek Põld tolliinspektor 6764481 indrek.pold@emta.ee
Galina Kurg tolliinspektor 6764481 galina.kurg@emta.ee
Johannes Rauba tolliinspektor 6764481 johannes.rauba@emta.ee
Koidula rdt piiripunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mart Sokk tolliinspektor 6764481 mart.sokk@emta.ee
Vahur Printsmann tolliinspektor 6764486 vahur.printsmann@emta.ee
Jaan Taimre tolliinspektor 6764483 jaan.taimre@emta.ee
Riho Põld tolliinspektor 6764486 riho.pold@emta.ee
Peeter Jänes tolliinspektor 6764486 peeter.janes@emta.ee
Hillar Karo tolliinspektor 6764486 hillar.karo@emta.ee
Leili Nirk tolliinspektor 6764486 leili.nirk@emta.ee
Luhamaa piiripunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kairi Päike juhtiv tolliinspektor 6764472 kairi.paike@emta.ee
Tõnis Eller tolliinspektor 6764462 tonis.eller@emta.ee
Veljo Rüga tolliinspektor-vahetusevanem 6764467 veljo.ryga@emta.ee
Väino Valge tolliinspektor 6764462 vaino.valge@emta.ee
Kaia Nõlvik tolliinspektor 6764462 kaia.nolvik@emta.ee
Karel Viks tolliinspektor-vahetusevanem 6764462 karel.viks@emta.ee
Marika Karton juhtiv tolliinspektor 6764469 marika.karton@emta.ee
Tarvi Mändik tolliinspektor-vahetusevanem 6764462 tarvi.mandik@emta.ee
Heldur Org tolliinspektor 6764462 heldur.org@emta.ee
Valentina Hani tolliinspektor valentina.hani@emta.ee
Ergo Jaakson tolliinspektor 6764467 ergo.jaakson@emta.ee
Marge Vallimäe tolliinspektor marge.vallimae@emta.ee
Tiina Süvaorg tolliinspektor 6764462 tiina.syvaorg@emta.ee
Margus Vungi tolliinspektor 6764462 margus.vungi@emta.ee
Peeter Kiudmaa tolliinspektor peeter.kiudmaa@emta.ee
Kristjan Rebane tolliinspektor 6764462 kristjan.rebane@emta.ee
Rain Kuuseorg tolliinspektor-vahetusevanem 6764462 rain.kuuseorg@emta.ee
Genadi Orhidejev tolliinspektor genadi.orhidejev@emta.ee
Kristo Kõrran tolliinspektor 6764462 Kristo.Korran@emta.ee
Aire Valt tolliinspektor 6764462 aire.valt@emta.ee
Avo Kütt tolliinspektor 6764462 avo.kytt@emta.ee
Birgit Vana tolliinspektor 6764462 Birgit.Vana@emta.ee
Anita Kuus tolliinspektor 6764462 anita.kuus@emta.ee
Tiina Veber tolliinspektor 6764462 tiina.veber@emta.ee
Liidia Pindis tolliinspektor 6764462 liidia.pindis@emta.ee
Klaarika Laul tolliinspektor 6764462 Klaarika.Laul@emta.ee
Ülle Leheste tolliinspektor 6764462 ylle.leheste@emta.ee
Ilmar Jaaska tolliinspektor ilmar.jaaska@emta.ee
Vahur Zuppur tolliinspektor vahur.zuppur@emta.ee
Marko Lvov tolliinspektor 6764462 marko.lvov@emta.ee
Ojar Kalnapenkis tolliinspektor 6764467 ojar.kalnapenkis@emta.ee
Aksel Määrits tolliinspektor 6764462 aksel.maarits@emta.ee
Martin Teelaht tolliinspektor martin.teelaht@emta.ee
Kelly Torop tolliinspektor 6764462 Kelly.Torop@emta.ee
Ahto Kingla tolliinspektor 6764462 ahto.kingla@emta.ee
Evi Mattis tolliinspektor 6764462 evi.mattis@emta.ee
Sisepiiri valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Voldemar Linno valdkonnajuht voldemar.linno@emta.ee
Rinat Šaidulin menetlusjuht 6761446 rinat.saidulin@emta.ee
Ly Runno tolliinspektor ly.runno@emta.ee
Carmen Tiinas tolliinspektor carmen.tiinas@emta.ee
Kristiina Sarv tolliinspektor kristiina.sarv@emta.ee
Lennujaama tollikontrolli üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Maire Janter tolliinspektor 6761801 maire.janter@emta.ee
Viivi Tepp tolliinspektor 6761801 viivi.tepp@emta.ee
Andres Hinnobert tolliinspektor 6761801 andres.hinnobert@emta.ee
Raimond Saar tolliinspektor 6761801 raimond.saar@emta.ee
Toomas Järvemägi tolliinspektor 6761801 toomas.jarvemagi@emta.ee
Rainer Kaldoja tolliinspektor 6761801 rainer.kaldoja@emta.ee
Külli Kebina tolliinspektor 6761801 kylli.kebina@emta.ee
Alar Leitaru tolliinspektor-vahetusevanem 6761801 alar.leitaru@emta.ee
Uno Raudsepp tolliinspektor 6761801 uno.raudsepp@emta.ee
Jaanus Kahn üksuse juht 6761823 jaanus.kahn@emta.ee
Karmen Tammiste tolliinspektor 6761801 karmen.tammiste@emta.ee
Meelis Koskaru tolliinspektor 6761801 meelis.koskaru@emta.ee
Albina Saar tolliinspektor-vahetusevanem 6761801 albina.saar@emta.ee
Asko Lumiste tolliinspektor 6761801 asko.lumiste@emta.ee
Veronika Martila tolliinspektor 6761801 veronika.martila@emta.ee
Posti tollipunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Meril Klaos tollipunktijuhataja 6762567 meril.klaos@emta.ee
Jaana Vavilov tolliinspektor 6762743 jaana.vavilov@emta.ee
Hedvig Leidar tolliinspektor 6762557 hedvig.leidar@emta.ee
Marco Lints tolliinspektor 6762569 marco.lints@emta.ee
Janne Mägi tolliinspektor 6762568 janne.magi@emta.ee
Andres Riisikamp tolliinspektor 6762570 andres.riisikamp@emta.ee
Sadamate tollikontrolli üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raido Lehenurm üksuse juht 6762837 raido.lehenurm@emta.ee
Virgo Tamm tolliinspektor 6764765 virgo.tamm@emta.ee
Katrina Jõemaa tolliinspektor-koerajuht katrina.joemaa@emta.ee
Kaupo Andreson tolliinspektor 6764765 kaupo.andreson@emta.ee
Jane Tasa tolliinspektor-koerajuht jane.tasa@emta.ee
Aive Neemla tolliinspektor 6761416 aive.neemla@emta.ee
Kristjan Kaart tolliinspektor-vahetusevanem 6764719 kristjan.kaart@emta.ee
Raina Sesmin tolliinspektor 6761820 raina.sesmin@emta.ee
Marina Sims tolliinspektor 6764765 marina.sims@emta.ee
Aire Soosaar tolliinspektor aire.soosaar@emta.ee
Tiia Malla tolliinspektor 6764765 tiia.malla@emta.ee
Margit Pent tolliinspektor 6761822 margit.pent@emta.ee
Keidi-Eleri Pere tolliinspektor 6764765 keidi-eleri.pere@emta.ee
Juri Kirn tolliinspektor 6764765 juri.kirn@emta.ee
Hannes Mälter tolliinspektor 6764765 hannes.malter@emta.ee
Andrus Kiudorv tolliinspektor-vahetusevanem 6764719 andrus.kiudorv@emta.ee
Leila Kurgjärv tolliinspektor 6764719 leila.kurgjarv@emta.ee
Harri Sillaots tolliinspektor-vahetusevanem 6764747 harri.sillaots@emta.ee
Sulev Kurm tolliinspektor 6762441 sulev.kurm@emta.ee
Ljubov Strutšenko tolliinspektor 6762555 ljubov.strutsenko@emta.ee
Jüri Gontšarov tolliinspektor 6764765 juri.gontsarov@emta.ee
Mairi Lillemägi tolliinspektor 6762639 mairi.lillemagi@emta.ee
Eva Eres tolliinspektor 6764760 eva.eres@emta.ee
Jüri Mäesalu tolliinspektor-vahetusevanem 6764747 jyri.maesalu@emta.ee
Kaja Riomar tolliinspektor 6764765 kaja.riomar@emta.ee
Katrin Polli tolliinspektor 6764754 katrin.polli@emta.ee
Heiki Antonis tolliinspektor heiki.antonis@emta.ee
Anu Lääne tolliinspektor 6764760 anu.laane@emta.ee
Eva Kaares tolliinspektor-koerajuht eva.kaares@emta.ee
Ivi-Reet Tull tolliinspektor 6761813 ivi-reet.tull@emta.ee
Eda Oisalu tolliinspektor 6764744 Eda.Oisalu@emta.ee
Triin Atla tolliinspektor-koerajuht triin.atla@emta.ee
Bärbel Parm tolliinspektor-koerajuht barbel.parm@emta.ee
Kardo Liitmäe tolliinspektor kardo.liitmae@emta.ee
Rene Liiva tolliinspektor 6764729 rene.liiva@emta.ee
Andrus Tammann tolliinspektor 6764758 andrus.tammann@emta.ee
Üllar Raag tolliinspektor 6764801 yllar.raag@emta.ee
Rein Viljak tolliinspektor Rein.Viljak@emta.ee
Sakari Sepp tolliinspektor 6764748 sakari.sepp@emta.ee
Marek Višnevski tolliinspektor 6764728 marek.visnevski@emta.ee
Igor Mihhailov tolliinspektor 6764728 igor.mihhailov@emta.ee
Viktor Andrijevski tolliinspektor 6764801 viktor.andrijevski@emta.ee
Jaan Niitsoo tolliinspektor 6764801 jaan.niitsoo@emta.ee
Lauri Asu tolliinspektor 6764801 lauri.asu@emta.ee
Tollideklaratsioonide kontrolli üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kairit Laur üksuse juht 6764720 kairit.laur@emta.ee
Kulla Kaschan tolliinspektor-vahetusevanem 6764735 kulla.kaschan@emta.ee
Madis Raat tolliinspektor 6764169 madis.raat@emta.ee
Marje Sander tolliinspektor 6763428 marje.sander@emta.ee
Reet Epler tolliinspektor 6763427 reet.epler@emta.ee
Margit Valdmets tolliinspektor 6764736 margit.valdmets@emta.ee
Ella Fjodorova tolliinspektor 6764724 ella.fjodorova@emta.ee
Pille Villemson tolliinspektor 6764165 pille.villemson@emta.ee
Sven Joasaar tolliinspektor 6764166 sven.joasaar@emta.ee
Svetlana Karkus tolliinspektor 6764739 svetlana.karkus@emta.ee
Jana Liiva tolliinspektor 6764738 jana.liiva@emta.ee
Irina Madison tolliinspektor 6764732 irina.madison@emta.ee
Katrin Mumme tolliinspektor 6763283 katrin.mumme@emta.ee
Tollitariifide üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Inge Koemets tollispetsialist 6764164 inge.koemets@emta.ee
Tatiana Tenosaar tollispetsialist 6762227 tatiana.tenosaar@emta.ee
Viktoria Paškevitš tollispetsialist 6762607 viktoria.paskevits@emta.ee
Reinis Randla tollispetsialist 6764167 reinis.randla@emta.ee
Terje Kose tollispetsialist 6763274 terje.kose@emta.ee
Krista Rammo üksuse juht 6762428 krista.rammo@emta.ee
Laine Johannes tollispetsialist 6763811 laine.johannes@emta.ee
Tulvi Terasmaa tollispetsialist 6762426 tulvi.terasmaa@emta.ee
Meeli Vent tolliaudiitor 6761193 meeli.vent@emta.ee
Regina Laur tollispetsialist 6763824 regina.laur@emta.ee
Meeli Paas tollispetsialist 6762508 meeli.paas@emta.ee
Krista Paul tollispetsialist 6762532 krista.paul@emta.ee
Ulvi-Kädi Pedriks tolliaudiitor 6762348 ulvi-kadi.pedriks@emta.ee
Tauri Pung tollispetsialist 6763286 tauri.pung@emta.ee
Inna Radala tollispetsialist 6763816 inna.radala@emta.ee
Ühiskonnakaitse ja turvalisuse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Katrin Õunpuu arendusspetsialist 6762550 katrin.ounpuu@emta.ee
Vello Valm arendusspetsialist 6762144 vello.valm@emta.ee
Valeri Rauam valdkonnajuht 6764767 valeri.rauam@emta.ee
Roman Gordejev arendusspetsialist 6763895 roman.gordejev@emta.ee
Ühiskonnakaitse üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Piret Tinkus üksuse juht 6763251 piret.tinkus@emta.ee
Priit Laatre arendusspetsialist 6762211 priit.laatre@emta.ee
Janno Rätsep arendusspetsialist 56995796 janno.ratsep@emta.ee
Maiu Rõbakov arendusspetsialist 6764435 maiu.robakov@emta.ee
Lauri Aasmann arendusspetsialist 6762203 lauri.aasmann@emta.ee
Elika Brosman arendusspetsialist 6761243 elika.brosman@emta.ee
Ülle Viisak arendusspetsialist 6762512 ylle.viisak@emta.ee
Tolliformaalsuste valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Külli Kurvits valdkonnajuht 6762645 kylli.kurvits@emta.ee
Lennujaama tollipunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Viive Engelbrecht tollipunktijuhataja 6761809 viive.engelbrecht@emta.ee
Nelli Baljasnaja tolliinspektor 6761815 nelli.baljasnaja@emta.ee
Jelena Hansing tolliinspektor 6761805 jelena.hansing@emta.ee
Tatjana Jevtuhh tolliinspektor 6761810 tatjana.jevtuhh@emta.ee
Vesta Kaldre tolliinspektor 6761808 vesta.kaldre@emta.ee
Kady Leppik tolliinspektor 6761802 kady.leppik@emta.ee
Viktoria Mõttus tolliinspektor viktoria.mottus@emta.ee
Sigrid Põldes tolliinspektor 6761804 sigrid.poldes@emta.ee
Jekaterina Smolnikova tolliinspektor 6761811 jekaterina.smolnikova@emta.ee
Irina Stepanova tolliinspektor 6761814 irina.stepanova@emta.ee
Eve Vallandi tolliinspektor 6761806 eve.vallandi@emta.ee
Muuga tollipunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Piret Soidla tollipunktijuhataja 6764843 piret.soidla@emta.ee
Tiiu Schleifman tolliinspektor 6764836 tiiu.schleifman@emta.ee
Arina Kondratenko tolliinspektor 6764816 Arina.Kondratenko@emta.ee
Alla Simon tolliinspektor 6764841 alla.simon@emta.ee
Evi Landa tolliinspektor 6764811 evi.landa@emta.ee
Erika Stepanova tolliinspektor 6764816 erika.stepanova@emta.ee
Luule Ležnjova tolliinspektor 6764816 luule.leznjova@emta.ee
Aide Tiitus tolliinspektor 6764816 aide.tiitus@emta.ee
Evi Lomonova tolliinspektor 6764841 evi.lomonova@emta.ee
Marje Valk tolliinspektor 6764837 marje.valk@emta.ee
Nadežda Mazur tolliinspektor 6764841 nadezda.mazur@emta.ee
Ljudmilla Bauer tolliinspektor 6764814 ljudmilla.bauer@emta.ee
Jevgenia Menson tolliinspektor 6764816 jevgenia.menson@emta.ee
Martin Jovlev tolliinspektor 6764837 martin.jovlev@emta.ee
Larissa Monahhova tolliinspektor-vahetusevanem 6764816 larissa.monahhova@emta.ee
Marika Jundas tolliinspektor-vahetusevanem 6764835 marika.jundas@emta.ee
Maarja Murel tolliinspektor 6764837 maarja.murel@emta.ee
Galina Karpova tolliinspektor 6764840 galina.karpova@emta.ee
Tatjana Rebase tolliinspektor 6764847 tatjana.rebase@emta.ee
Tiina Karu tolliinspektor 6764837 tiina.karu@emta.ee
Julia Rõhlitskaja tolliinspektor 6764837 julia.rohlitskaja@emta.ee
Tiiu Klopman tolliinspektor 6764811 tiiu.klopman@emta.ee
Paldiski piiripunkt
Anneli Peterson tolliinspektor 676 4858 anneli.peterson@emta.ee
Anna-Liisa Piirimägi tolliinspektor 676 4853 anna-liisa.piirimagi@emta.ee
Sillamäe tollipunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Margarita Šavrova tollipunktijuhataja 6763619 margarita.savrova@emta.ee
Margarita Špalova tolliinspektor 6762562 margarita.spalova@emta.ee
Tatjana Vogt tolliinspektor 6762565 tatjana.vogt@emta.ee
Ernest Buivolov tolliinspektor 6762562 ernest.buivolov@emta.ee
Marina Gurnovitš-Petrova tolliinspektor 6762562 marina.gurnovits-petrova@emta.ee
Vello Kärsten tolliinspektor-vahetusevanem 6762562 vello.karsten@emta.ee
Aleksandra Marchuk tolliinspektor 6762562 aleksandra.marchuk@emta.ee
Alevtina Õunapuu tolliinspektor 6762563 alevtina.ounapuu@emta.ee
Marina Rannula tolliinspektor 6763618 marina.rannula@emta.ee
Mari Reiska tolliinspektor-vahetusevanem 6762562 Mari.Reiska@emta.ee
Maiu Teedla tolliinspektor 6762563 maiu.teedla@emta.ee
Anžella Veskus tolliinspektor 6762562 anzella.veskus@emta.ee
Tolliprotseduuride üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ene Poom tollispetsialist 6762654 ene.poom@emta.ee
Ülle Aas tollispetsialist 6763257 ylle.aas@emta.ee
Monika Gridina tollispetsialist 6763255 monika.gridina@emta.ee
Heli Juurmaa tollispetsialist 6762630 heli.juurmaa@emta.ee
Anneli Kivimäe tollispetsialist 6764446 anneli.kivimae@emta.ee
Vitali Poskin tollispetsialist 6763825 vitali.poskin@emta.ee
Virve Aasmäe tollispetsialist 6762603 virve.aasmae@emta.ee
Silvi Veelmaa tollispetsialist 6763820 silvi.veelmaa@emta.ee
Maria Filei tollispetsialist 6763837 maria.filei@emta.ee
Valeria Pašina tollispetsialist 6762642 valeria.pasina@emta.ee
Margus Mendel tollispetsialist 6762621 margus.mendel@emta.ee
Annelii Reinvart tollispetsialist 6761066 annelii.reinvart@emta.ee
Svetlana Filatova tollispetsialist 6763818 svetlana.filatova@emta.ee
Liis Välimäe üksuse juht 6761055 liis.valimae@emta.ee
Transiidiüksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Viktoria Generalova tollispetsialist 6762423 viktoria.generalova@emta.ee
Aivar Naaris tollispetsialist 6764161 aivar.naaris@emta.ee
Janne Maripu üksuse juht 6762616 janne.maripu@emta.ee
Aili Kalbin tollispetsialist 6762651 aili.kalbin@emta.ee
Merike Kirs tollispetsialist 6763827 merike.kirs@emta.ee
Marina Nikitina tollispetsialist 6762602 marina.nikitina@emta.ee
Kristel Käära tollispetsialist 6763265 kristel.kaara@emta.ee
Rita Virma tollispetsialist 6762631 rita.virma@emta.ee
Tolliarenduse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ursula Riimaa valdkonnajuht ursula.riimaa@emta.ee
Tollirakenduste arendusüksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marge Parv arendusspetsialist 6761009 marge.parv@emta.ee
Leini Pihlak arendusspetsialist 6762153 leini.pihlak@emta.ee
Anne-Lii Lillbok arendusspetsialist 6762629 anne-lii.lillbok@emta.ee
Katrin Punga teenusejuht 6761031 katrin.punga@emta.ee
Keiu Randma arendusspetsialist 6762210 keiu.randma@emta.ee
Karin Kruusa arendusspetsialist 6762957 karin.kruusa@emta.ee
Inna Issajenko üksuse juht 6762252 inna.issajenko@emta.ee
Tiiu Kaup arendusspetsialist 6762264 tiiu.kaup@emta.ee
Stina Mängel arendusspetsialist stina.mangel@emta.ee
Tolliteenuste arendusüksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaari Lainevool teenusejuht 6762305 kaari.lainevool@emta.ee
Külli Pällo-Ojala teenusejuht 6764802 kylli.pallo-ojala@emta.ee
Darja Ralkina teenusejuht 6761001 darja.ralkina@emta.ee
Tolliõiguse üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marika Kroben arendusspetsialist 6762604 marika.kroben@emta.ee
Ene Talv arendusspetsialist 6762813 ene.talv@emta.ee
Evi Lavretsov arendusspetsialist 6762132 evi.lavretsov@emta.ee
Maret Mitt arendusspetsialist 6762404 maret.mitt@emta.ee
Marika Õispuu arendusspetsialist 6762249 marika.oispuu@emta.ee
Sirja Patrick arendusspetsialist 6761047 sirja.patrick@emta.ee
Leili Kristovald arendusspetsialist 6761041 leili.kristovald@emta.ee
Hannes Umborg üksuse juht 6762262 hannes.umborg@emta.ee
Tarmo Padrek arendusspetsialist 6761483 tarmo.padrek@emta.ee
Kaire Ivask arendusspetsialist 6761065 kaire.ivask@emta.ee
Merilin Anijärv teenusejuht 6762193 merilin.anijarv@emta.ee
Välissuhtluse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Annika Mägipõld valdkonnajuht annika.magipold@emta.ee
Heljo Konts tõlk 6762268 heljo.konts@emta.ee
Pille Jõgisoo välissuhete spetsialist 6762156 pille.jogisoo@emta.ee
Nikolai Voronin välissuhete spetsialist nikolai.voronin@emta.ee

Uurimisosakond

Teeb riiklikku järelevalvet maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide täitmise üle. Samuti uurimisosakond ennetab, tõkestab ja avastab maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide rikkumistega seotud kuritegusid ning uurib kohtueelselt maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide rikkumistega seotud kuritegusid. 
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Rain Kuus osakonnajuhataja 6934101 rain.kuus@emta.ee
Marko Ratt osakonnajuhataja asetäitja 6934102 marko.ratt@emta.ee
Ida talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Peeter Tiislär talitusejuhataja 6934941 peeter.tiislar@emta.ee
Lõuna talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raul Tiganik talitusejuhataja 6934901 raul.tiganik@emta.ee
Lääne talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Peeter Paisuots talitusejuhataja 6934921 peeter.paisuots@emta.ee
Põhja I talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Terje Lang talitusejuhataja 6934141 terje.lang@emta.ee
Põhja II talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Siim Rudissaar talitusejuhataja 6934151 siim.rudissaar@emta.ee
Koordinatsiooni ja arendustalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Andi Kingumets talitusejuhataja 6934132 andi.kingumets@emta.ee
Narkotalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raul Koppelmaa talitusejuhataja 6934131 raul.koppelmaa@emta.ee
Rahvusvahelise kriminaalkoostöö talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Margus Raspel talitusejuhataja 6934161 margus.raspel@emta.ee

Viimati uuendatud 25.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?