2018

Income tax return for a resident natural person

  • Form A (574.3 KB, PDF) Income tax return for a resident natural person
  • Form E (350.95 KB, PDF) Business income of a resident natural person
     

Income tax return for a non-resident natural and legal person

  • Vorm/Form A1 (215.31 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and investment fund derived on which no income tax has been withheld (concerning the income for the year 2018 which have been received since 10 January 2018 and subsequent years)
  • Vorm/Form E1 (338.42 KB, PDF) Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon / Income tax return on business income of non-resident derived in Estonia (concerning the income for the year 2018 and subsequent years)
  • Vorm/Form V1 (237.26 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident and investment fund from transfer of property in Estonia (concerning the income for the year 2018 which have been received since 10 January 2018 and subsequent years)


Tax return forms in Estonian »

Tax forms for legal persons »
 

25.02.2019