2013

Income tax return for a resident natural person

  • Form A (556.59 KB, PDF) Income tax return for a resident natural person
  • Tables 8 and 9.7 (308.35 KB, PDF) Income derived outside Estonia and social security contributions and payments paid abroad
  • Form E (352.11 KB, PDF) Business income of a resident natural person
     

Income tax return for a non-resident natural person

  • Vorm/Form A1 (443.07 KB, PDF) Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and contractual investment fund derived in Estonia on which no income tax has been withheld
  • Vorm/Form E1 (247.55 KB, PDF) Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon / Income tax return on business income of non-resident derived in Estonia
  • Vorm/Form V1 (239 KB, PDF) Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident and contractual investment fund from transfer of property in Estonia


Tax return forms in Estonian »
 

02.01.2017